Home   >  Anti-aging  >  Oxaalacetaat werkt levensverlengend -...
12-12-2012

Oxaalacetaat werkt levensverlengend

"Een gepatenteerde stof die in staat is het effect na te bootsen van calorierestrictie. De stof kan bovendien de levensduur verlengen, en het ontstaan van ouderdomsgerelateerde aandoeningen uitstellen. "

In de jaren 70 zijn er vele pogingen ondernomen om het leven van eencellige en meercellige dieren te verlengen, bijvoorbeeld met behulp van voedingsstoffen, vitaminesupplementen, antioxidanten, lichamelijke inspanning, hormonen.... Hoewel de inzet van deze middelen vaak wel leiden tot een verbetering van de gezondheid, kan alleen de activering van bepaalde genen de levensduur daadwerkelijk verlengen.
Een van de methodes om de gemiddelde en maximale levensduur te verlengen is het activeren van bepaalde genen door middel van calorierestrictie, dat wil zeggen: het beperken van de inname van de totale hoeveelheid calorieën uit suikers, vetten en eiwitten tot een niveau dat 25 tot 60% lager ligt dan het normale niveau.

Oxaalacetaat bootst het bekende, gunstige effect na van calorierestrictie, zonder dat er daadwerkelijk een dieet gevolgd dient te worden.
Oxaalazijnzuur, of de ionische vorm oxaalacetaat komt van nature voor in versgeplukte sinaasappels en appels. Dit molecuul is echter bijzonder onstabiel, en kan bij kamertemperatuur niet langer dan een dag worden bewaard. In het lichaam is oxaalacetaat in bijna elke lichaamscel te vinden, en de stofwisselingsproducten van dit molecuul zijn direct betrokken bij de aanmaak van energie in de mitochondriën, aangezien de stof een bemiddelende rol speelt in de Krebs cyclus.

Dankzij een complex procedé kan oxaalacetaat nu worden gestabiliseerd, waardoor het een uitstekende biologische beschikbaarheid krijgt. Deze stof heeft overigens onlangs als een van de eerste stoffen een patent toegekend gekregen in het kader van de verlenging van de levensduur, omdat het het de effecten van calorierestrictie nabootst. In die zin is oxaalacetaat vergelijkbaar met het resveratrol. Het werkt echter via andere mechanismen.
Het is een van de weinige producten waarvan het vermogen om de levensduur te verlengen is getest bij mannetjesmuizen. De levensduur van mannetjesmuis in namelijk korter dan die van de vrouwtjesmuis. Op het moment dat het gemiddelde sterftecijfer 50% bedroeg, kon worden geconstateerd dat de supplementinname van oxaalacetaat zorgde voor een levensduur die ongeveer 25% langer was die die van de controlegroep.
Behalve deze spectaculaire resultaten hebben onderzoeken ontdekt dat de muizen die oxaalacetaat toegediend hadden gekregen nauwelijks ontstekingsverschijnselen vertoonden, en veel minder last hadden van de aan ouderdom gerelateerde 'kromme botten'. Daar komt nog bij dat de botdichtheid,bij deze muizen veel hoger lag dan bij de muizen van de controlegroep, waardoor de stof mogelijk eveneens osteoporose tegengaat.

Latere studies hebben aangetoond dat de activiteit van oxaalacetaat niet beperkt blijft tot de muizen. Ook bij de fruitvlieg (drosophila melanogaster) kon een toename van de levensduur worden geconstateerd van gemiddeld 20% na toevoeging van oxaalacetaat aan de voeding. Ook zijn er vergelijkbare resultaten verkregen bij de rondworm C. elegans.

Het leven verlengen, en het lichaam beschermen tegen ouderdomsgerelateerde aandoeningen (nierziekten, auto-immuunziekten, diabetes)
In recente onderzoeken is aangetoond dat oxaalacetaat mogelijk beschikt over nog andere, bijzondere eigenschappen die niet alleen voor muizen, maar ook voor mensen gunstig zijn.
- Het verbetert de resultaten van alle duurvermogenstesten bij muizen,
- Het versterkt antioxidantenstatus aanzienlijk,
- Het reguleert de bloedsuikerspiegel,
- Het bestrijdt denaturatie van nucleïnezuren in de mitochondriën;
- Het beschermt de cellen van de alvleesklier, het hersenweefsel, en de organen voor het gezichtsvermogen doordat het de ontwikkeling van staar en de aan ouderdom gerelateerde afbraak van de gele vlek bestrijdt.
- Het heeft een positief effect op artritis en andere aandoeningen die voor stijve gewrichten zorgen,
- Het blokkeert de aanmaak van vetten in het lichaam,
- Het repareert het DNA in de cellen, de huid en in andere weefsels die beschadigd zijn door UV-stralen,
- Het vermindert bepaalde symptomen die worden veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik (gewichtsverlies, diarree, trillen...), en symptomen van een kater bij eenmalig overmatig alcoholgebruik.
- Het vermindert de apoptose,
- Het vertraagt het ontstaan van het merendeel van de complicaties die voortkomen uit ouderdomsgerelateerde aandoeningen,
- Het vermindert de kans op het ontstaan van kanker en de toepassing van een behandeling van primaire of uitgezaaide kanker. Het kan worden ingenomen voor, tijdens of na de chemotherapie,
- Het regelt bovenal de expressie van bepaalde gunstige genen, die geactiveerd worden door calorierestrictie. Oxaalacetaat imiteert in feite de omstandigheden die in de cellen ontstaan bij calorierestrictie, zonder dat de inname van voedsel daadwerkelijk beperkt hoeft te worden. Het herstelt de NAD+/NADH-ratio. Omdat de stof eenvoudig door de celmembranen dringt, wordt het in het cytosol afgebroken tot malaat door het enzym malaatdehydrogenase. Door deze reactie wordt eveneens NADH omgezet in NAD+, waardoor de ratio NAD+/NADH wordt verbeterd. Deze ratio is gerelateerd aan het signaleringseffect voor de genenexpressie, en imiteert op doeltreffende wijze de effecten van calorierestrictie.

De methode van calorierestrictie (vermindering van calorieën met 30 tot 50%) is al geruime tijd getest op zoogdieren, waaronder primaten. Deze methode heeft een gunstig effect op de meeste biologische parameters, en het vertraagt het ontstaan van ziekten die zijn gerelateerd aan het ouder worden (dementie, Alzheimer, Parkinson). Calorierestrictie bij de mens vermindert de kans op atherosclerose, en het verlaagt de nuchtere bloedsuikerspiegel, de systole en diastole bloeddruk, het triglyceridengehalte, en het LDL-gehalte. Het verlaagt eveneens het totale cholesterolgehalte.
Door supplementen in te nemen die de calorierestrictie beperken kan veel vooruitgang worden geboekt bij het bestrijden van het verouderingsproces en de daaraan gerelateerde aandoeningen. Doordat oxaalacetaat het effect van calorierestrictie nabootst, zet het aan tot vele gunstige aanpassingen in de genenexpressie. Het is eveneens het enige supplement waarvan het verlengende effect op de levensduur daadwerkelijk is aangetoond.

Na onderzoek heeft de Amerikaanse FDA oxaalacetaat benoemd tot 'weesgeneesmiddel' voor de behandeling van glioom (waaronder het glioblastoom). De benoeming tot 'weesgeneesmiddel' wordt toegepast om de ontwikkeling van natuurlijke stoffen aan te moedigen, waardoor 'weesziekten', oftewel zeldzame ziekten, beter bestreden kunnen worden. Omdat er maar weinig mensen lijden aan deze zeldzame ziekten, is de ontwikkeling van medicijnen normaalgesproken moeizaam. Oxaalacetaat is op dit moment eveneens onderwerp van klinische studies in verband met de behandeling van de ziekte van Parkinson. De resultaten van deze studies worden binnenkort gepubliceerd.
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
  • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
  • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan