Home   >  Depressie (pathologie)   >  SAMe: STOP DE DEPRESSIE!...
11-11-2014

SAMe: STOP DE DEPRESSIE!

De voedingsstof S-Adenosil Methionine (ook wel SAMe genoemd) werkt even doeltreffend als medicijnen. De resultaten zijn twee maal sneller merkbaar en er is geen sprake van bijwerkingen


Een depressie is geen kleinigheid: een op de twee mensen heeft op enig moment in zijn leven last van een depressieve periode. Een depressie zuigt alle levenskracht en vreugde uit ons leven. Het verwoest menselijke relaties, huwelijken en carrières.

Natuurlijk is er sprake van een zekere vooruitgang. Echter, ook de nieuwste antidepressiva, die gelanceerd zijn met de ondersteuning van enorme mediacampagnes, moeten worden beschouwd als hard drugs die soms ondragelijke bijwerkingen hebben, en die weken moeten worden ingenomen voordat ze effect hebben.

Gelukkig bestaat er nu een alternatief: een voedingssupplement dat zonder recept verkrijgbaar is, en waarvan bewezen is dat het sneller dan medicijnen een depressie kan bestrijden. Het supplement is gedurende 20 jaar onderwerp geweest van klinische onderzoeken bij duizenden mensen in prestigieuze instituten in de Verenigde Staten en Europa. Het is geen kruid en geen vitamine, maar een stof die van nature wordt aangemaakt door het lichaam. Wanneer de waarden van deze voedingsstof in het lichaam worden geoptimaliseerd, dan kan dat opmerkelijke effecten hebben. De werking van SAMe is vergelijkbaar of beter dan de beste medicijnen, zo is aangetoond in vergelijkende onderzoeken. Bovendien begint de werking van SAMe gemiddeld gezien al na zeven dagen, terwijl de werking van medicijnen pas na twee of vier weken merkbaar is.

Het probleem van de bijwerkingen

De werking van medicijnen tegen depressies is aanzienlijk verbeterd. Toch zijn het nog lang geen wondermiddelen. Het duurt weken, soms zelfs maanden voordat ze gaan werken. Tot die tijd verergert de toestand van de patiënt meestal. Daarnaast moeten deze patiënten tal van vervelende bijwerkingen verdragen, zoals een droge mond, hoofdpijn, concentratiestoornissen, constipatie en misselijkheid. Soms komen ze aan en hebben ze last van verstoorde seksuele functies. Deze problemen leiden er vaak toe (in elk geval in minstens 30% van de gevallen) dat de patiënt stopt met de behandeling. Wie het wel volhoudt, wordt al snel chemisch afhankelijk van deze behandeling. Wordt de behandeling plotseling gestopt, dan krijgt men ontwenningsverschijnselen. Het stoppen van de behandeling dient dan ook geleidelijk en gecontroleerd te gebeuren. Niet-gediagnosticeerde depressies

Veel patiënten die leiden aan een depressie weigeren dit toe te geven. Ze zijn bang dat hulp zoeken bij hun depressie wordt gezien als een teken van zwakte of een gebrek aan wilskracht en doorzettingsvermogen. SAMe kent een groot voordeel, namelijk dat het zonder recept of medische consult te verkrijgen is. Het gebruik blijft dan ook in de privésfeer. Voor veel mensen die al lange tijd in stilte hebben geleden, is dit een oplossing voor hun probleem. Bovendien werkt het ook nog eens sneller dan ze wellicht hadden durven hopen.

Let op: 90% van de mensen met een depressie lijdt aan een zogenaamde 'unipolaire depressie': Ze zijn constant, of vrijwel constant depressief. De overige 10% lijdt aan een bipolaire depressie (of manische depressie), waarbij periodes van intense extase worden afgewisseld met periodes van extreme neerslachtigheid. Voor de laatstgenoemde groep geldt dat zij alleen na advies van hun arts SAMe mogen gebruiken.

Wat is SAMe?

SAMe wordt normaliter in het lichaam zelf aangemaakt met behulp van het essentiële aminozuur methionine, vitamine B12, foliumzuur en het energiemolecuul adenosinetrifosfaat (ATP). De hoeveelheid SAMe is niet bij iedere mens hetzelfde: bij kinderen treffen we zeven keer zoveel SAMe in het bloedserum aan als bij volwassenen. Mannen maken wat meer van de stof aan dan vrouwen. Mensen met neurologische aandoeningen en depressies hebben altijd een significant lager SAMe-gehalte.

SAMe en het proces van methylering

Omdat SAMe een sleutelrol speelt bij het methyleringsproces, is het absoluut onmisbaar voor de gezondheid van de mens. Tijdens het methyleringsproces wordt een er tussen twee moleculen een methylgroep uitgewisseld (bestaande uit een koolstofatoom en drie waterstofatomen). Dit proces is cruciaal, aangezien het een honderdtal chemische reacties activeert. Het methyleringsproces neemt af wanneer we ouder worden. Deskundigen denken nu dat het trager verlopen van de methylering bijdraagt aan het verouderingsproces zelf, en aan de ontwikkeling van verschillende aandoeningen. SAMe speelt met name bij het volgende een rol:
  - De methylering van desoxyribonucleïnezuur (DNA), hetgeen in feite het exploitatiesysteem van het lichaam vormt; het draagt bij aan essentiële lichaamsprocessen, zoals de celgroei, het onderhoud van het immuunsysteem en de voortplanting. Op dit moment denkt men dat kankers tot ontwikkeling kunnen komen omdat er te weinig DNA gemethyleerd wordt. Het lichaam is daardoor immers niet meer in staat beschadigde cellen te repareren voordat ze kanker ontwikkelen.
  - De methylering van eiwitten, een proces dat van belang is voor de activering van de receptoren van celmembranen. Zonder deze receptoren kunnen de cellen onderling niet goed meer communiceren. Dit is belangrijk om te weten, want er is aangetoond dat door een geringe tekortkoming in de eiwitstofwisseling een depressie kan ontstaan.
  - De methylering van fosfolipiden, die de bouwstof vormen van de celmembranen: dankzij SAMe blijven de celmembranen soepel en doorlaatbaar, waardoor de cellen materiaal met elkaar kunnen blijven uitwisselen.

SAMe en het transsulferatieproces

Met behulp van het transsulferatieproces is het lichaam in staat zelf haar belangrijkste antioxidant aan te maken, namelijk glutathion. Het wordt aangemaakt met behulp van de aminozuren cysteïne, glutaminezuur en glycine. SAMe speelt bij dit proces een uiterst belangrijke rol. Wanneer het lichaam over een hoog glutathiongehalte kan beschikken, kan het de lever beschermen en ontgiften en het DNA beschermen; het kan het immuunsysteem sterker maken en ontstekingsverschijnselen verminderen.

SAMe en de transaminopropylatie

SAMe is betrokken bij de aanmaak van de polyamines spermidine en spermine (transaminopropylatie). Een bijproduct van deze polyaminenaanmaak, methylthioadenosine, speelt een essentiële rol bij de beheersing van pijn en ontstekingen.

SAMe en homocysteïne

Homocysteïne is een giftig aminozuur dat als bijproduct ontstaat tijdens het methyleringsproces. De opeenhoping van homocysteïne is een belangrijke risicofactor voor het hart- en vaatstelsel. Ook heeft men geconstateerd dat er een verband bestaat tussen een hoog homocysteïnegehalte en een depressie. SAMe helpt bij het verlagen van het homocysteïnegehalte doordat het een enzym activeert (cystathione-beta-synthetase) dat homocysteïne omzet in glutathion!

SAMe en depressies: een solide basis van grondig onderzoek!

SAMe is een van de meest bestudeerde natuurlijke stoffen. Het is onderwerp geweest van duizenden onderzoeken, waaronder 39 klinische onderzoeken die betrekking hadden op het vermogen van de stof om depressies te reguleren. Deze onderzoeken betroffen bijna 1.400 patiënten. De meesten van hen waren zwaar depressief en hadden geen baat bij de conventionele behandelmethoden.

In deze onderzoeken is bevestigd dat SAMe in staat is om het gehalte van een aantal neurotransmitters in de hersenen gelijktijdig te doen toenemen, namelijk: noradrenaline (een natuurlijke, stimulerende stof), dopamine (dat een gevoel creëert) en serotonine (een natuurlijk kalmeringsmiddel). Een toename van het gehalte van deze neurotransmitters wordt over het algemeen in verband gebracht met een depressiebestrijdende werking. In een meta-analyse die in 1994 werd gepubliceerd in Acta Scandinavia Neurologica waren de gegevens verzameld van de onderzoeken die tussen 1973 en 1992 gepubliceerd waren (11 placebogecontroleerde onderzoeken, 14 vergelijkende onderzoeken en 13 open onderzoeken); de conclusie van dit 'onderzoek der onderzoeken' luidde: “De doeltreffendheid van SAMe voor wat betreft de behandeling van depressieve klachten is beter dan die van de placebo, en vergelijkbaar met die van tricyclische antidepressiva. Omdat SAMe een natuurlijk bestanddeel is dat nagenoeg vrij is van bijwerkingen, is het een middel dat veel potentie heeft. Het zou een belangrijke aanvulling kunnen worden van het 'huidige psychofarmacologische arsenaal.” Deze onderzoeken en andere, latere onderzoeken bevestigen dat SAMe overeind blijft als een van de krachtigste antidepressiva. Het middel onderscheidt zich doordat het snel werkt en buitengewoon goed verdragen wordt.

Hoe neemt u SAMe in?

De juiste dosering: de startdosis van SAMe is 400 mg per dag (200 mg op een lege maag, voor het ontbijt en voor de lunch). Deze dosering zal over het algemeen binnen 15 dagen effect hebben. Voor sommigen zal het nodig zijn een dosis van 800 mg per dag in te nemen. Indien er na 15 dagen met deze dosering nog geen verbetering wordt opgemerkt, neem dan contact op met een oordeelkundige arts. Mogelijk is een hogere dosering nodig, of is het noodzakelijk om SAMe te combineren met een ander product.

Werkt SAMe bij mij?
Een wonderproduct dat voor de volle 100% werkt bij iedereen, dat bestaat niet. Onderzoeken hebben aangetoond dat SAMe bij 70% van de mensen die het inneemt werkt. Dit resultaat komt overeen of is zelfs beter dan dat van andere antidepressiva. De inname van SAMe is echter niet schadelijk voor u. Wanneer u het combineert met andere behandelingen, dan is het vaak mogelijk om de dosering te verlagen en de werking van andere middelen te verbeteren.

Hoe lang moet SAMe worden ingenomen?
Er zijn geen risico's verbonden aan een langdurige inname van SAMe. Hoewel SAMe meestal snel werkt, is het raadzaam de behandeling niet te stoppen voordat u een duidelijke en langdurige verbetering heeft ervaren. Als u niet volledig herstelt van een depressie, dan loopt u de kans dat de aandoening terugkomt. Gaat het om uw eerste depressieve periode, blijf dan nadat uw toestand met minimaal 50% is verbeterd nog gedurende drie maanden SAMe innemen. Gaat het om uw derde depressieve periode, dan loopt u een verhoogd risico op het terugkeren van de ziekte. U zou in dat geval het beste een constante onderhoudsdosis in kunnen nemen.

Bestaat er kans op overdosering of gewenning?
Nee! Er is SAMe toegediend in doseringen tot 3.600 mg per dag. Er deden zich, op wat lichte darmproblemen na, geen bijwerkingen voor. SAMe leidt, in tegenstelling tot de reguliere medicijnen, niet tot gewenning. Er zitten dan ook geen risico's aan het stoppen met SAMe, behalve uiteraard het risico dat de depressie vroegtijdig terugkeert.

Kan er sprake zijn van een gevaarlijke wisselwerking met andere stoffen?
Wanneer men depressief is, wordt het gebruik van alcohol ontraden. Alcohol heeft namelijk eveneens een deprimerend effect. Het is echter niet gevaarlijk om SAMe in combinatie met alcohol te gebruiken. SAMe heeft namelijk een zeer gunstige invloed op de leverfunctie. Het wordt vaak in combinatie met andere voedingsstoffen en medicijnen gebruikt om alcoholisten van hun verslaving af te helpen. Er is geen contra-indicatie voor wat betreft de gelijktijdige inname van andere medicijnen. Uit voorzorg raden we u echter af om SAMe te gebruiken in combinatie met medicijnen uit de categorie Monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers).

Kan SAMe worden gebruikt in combinatie met hertshooi?
Ja, het kan gelijktijdig worden gebruikt wanneer de inname van een van beide stoffen niet het gewenste resultaat had. Neem eveneens een goede multivitamine met een hoog gehalte aan vitamine B12, foliumzuur, magnesium en omega-3 vetzuren.

Geen bijwerkingen, wel vele voordelen

SAMe speelt een uiterst belangrijke rol bij vele biochemische processen. Het is dan ook de meest veelzijdige en krachtigste toevoeging die u in kunt nemen:
  - In omvangrijke onderzoeken is de werkzaamheid van SAMe aangetoond bij artrose, artritis en reuma. Het blad American Journal of Medicine heeft een compleet nummer geweid aan dit onderwerp (20 november 1987, dl. 83, bijlage 5A). Daarin werd geconcludeerd dat SAMe een doeltreffende pijnbestrijder is die, opmerkelijk genoeg, geheel vrij is van bijwerkingen. In een Duits onderzoek bij 20.621 patiënten werd door 70% van de artsen en 75% van de patiënten aangegeven dat het middel 'doeltreffend' tot 'zeer doeltreffend' werkte. SAMe (400 tot 800 mg per dag) verlicht de pijn even goed als non-steroïde ontstekingsremmers. Het heeft bovendien een aanzienlijke beschermende werking voor het kraakbeen, een effect waarover de non-steroïde ontstekingsremmers niet beschikken.
  - SAMe is met succes ingezet voor de behandeling van ernstige leveraandoeningen, zoals hepatitis en levercirrose. SAMe stelt de lever in staat om de aanmaak van glutathion te verhogen, hetgeen een essentieel is voor de ontgifting. Bij de behandeling van hepatitis C zorgt SAMe ervoor dat de behandeling met Interferon doeltreffender is. Het vermindert bovendien de bijwerkingen van de behandeling.
  - SAMe is eveneens gebruikt, alleen of als extra middel, voor de behandeling van fibromyalgie (zie Nutranews oktober 1999), voor degeneratieve neurologische aandoeningen (Alzheimer en Parkinson) en voor stoornissen die gerelateerd waren aan een overschot van homocysteïne in het lichaam.

Kan een enkele stof echt zoveel doen?

Jazeker! SAMe is een natuurlijke stof die normaalgesproken in ons lichaam aanwezig is. Het speelt een cruciale rol bij drie belangrijke biochemische processen: methylering, transsulferatie en transaminopropylatie, plus vijfendertig reacties die hieraan gerelateerd zijn. Aan deze veelzijdigheid dankt de stof de krachtige depressiebestrijdende, pijnstillende, ontstekingsremmende en ontgiftende werking, en werkt het ook nog eens als beschermer van ons kraakbeen.

Dit artikel is in belangrijke mate ontleend aan het werk 'Stop depression now' van Richard Brown, M.D. en Teodoro Bottiglieri, Ph.D. (G.P. Putnam's Sons, New York, 1999). Dr. Brown is werkzaam als professor in de klinische psychiatrie aan de Universiteit van Columbia. Dr. Bottiglieri is directeur Neurofarmacologie aan de Universiteit van Baylor. Hij bestudeert SAMe al mee dan 30 jaar. Hun werk bevat alle verwijzingen naar de onderzoeken die genoemd zijn in dit artikel.
Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
SAM-e 200 mg

Superkrachtig voedingssupplement met een meervoudige werking. (gewrichten, lever, hersenen)

www.supersmart.com
SAM-e 400 mg

Dubbele dosis, grotere werkzaamheid, praktischer, voordeliger

www.supersmart.com
Ontdek ook
02-02-2015
De grote come back van tryptofaan
L-tryptofaan is een van de 8 essentiële aminozuren in de voeding van de mens. Het is de metabolische voorloper van serotonine, melatonine en niacine. De...
Lees verder
10-04-2019
SAMe doeltreffend bij depressies, artritis en leveraandoeningen
In een blad dat onderzoeken heeft gepubliceerd omtrent S-adenosyl-methionine (SAMe) is te lezen dat het Amerikaanse Agency for Health Research & Quality (AHRQ) heeft geconcludeerd...
Lees verder
24-03-2015
SAMe betrokken bij tal van biochemische processen
S-adenosyl-metionine, oftewel SAMe, is een natuurlijk bestanddeel dat voorkomt in elk van onze lichaamscellen. De stof is betrokken bij tal van biochemische processen, waarbij het...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
 • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
 • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan