Home   >  Anti-aging  >  Met deze ontdekking krijgt...
25-07-2016

Met deze ontdekking krijgt u er wellicht 10, 20 of 30 jaar bij

In het onderzoek naar de levensverwachting van de mens is een historische stap gezet.
De westerse media hebben er nog geen aandacht aan besteed, maar Russische onderzoekers hebben een stof ontdekt die de levensverwachting met 10, 20 of zelfs 30 jaar kan verlengen. De levensverlengende werking doet zich ook voor bij ouderen en het effect lijkt op dat van een tijdmachine .

De stof is dusdanig doeltreffend dat de eerbiedwaardige leden van de Russische Wetenschapsacademie erop stonden het product zelf te testen! (1)

Hiertoe werd de academie opgedeeld in twee groepen, waarvan de een het product kreeg aangeboden, en de ander een placebo. De resultaten overtroffen alle verwachtingen: ondanks de vergevorderde leeftijd van de deelnemers was het sterftepercentage in het gezelschap dat het product had ingenomen met 30 tot 50% afgenomen over een periode van zeven jaar.

Aaneenschakeling van gunstige effecten

Nu is het levensverlengende effect van de stof op zichzelf al bijzonder. De stof veroorzaakt echter ook nog eens een opeenvolging van gunstige effecten voor het lichaam:

  • het zou de ontwikkeling van bepaalde tumoren kunnen blokkeren. Tijdens onderzoeken die werden uitgevoerd bij muizen bleek duidelijk het remmende effect van de stof op de expressie van bepaalde genen bij borstkanker (borstklier-adenocarcinoom ); overigens verminderde de stof de tumorontwikkeling in de darm en zorgde het voor een groeiende apoptose (zelfvernietiging) van kankercellen in de darmen van de ratten;
  • het stimuleert de hersenactiviteit;
  • het zou bij ouderen zorgen voor een betere nachtrust: uit een onderzoek bij oudere apen bleek dat de stof een regulerend effect heeft op de aanmaak van melatonine en cortisol. Melatonine en cortisol zijn lichaamseigen hormonen die de slaap-waakcyclus reguleren, ook wel het 'circadiaanse ritme' genoemd.
  • het draagt bij aan het behoud van het gezichtsvermogen, doordat het het netvlies beschermt bij retinitis pigmentosa, een aangeboren aandoening van het netvlies.
  • het versterkt het immuunsysteem doordat het de aanmaak van T-lymfocyten bevordert. T-lymfocyten zijn belangrijke beschermers tegen bacteriële en microbiële infecties. Bij ouderen neemt de aanmaak van T-lymfocyten af, hetgeen verklaart waarom ze gevoeliger zijn voor infecties
  • de stof beschermt het vrouwelijke voortplantingsorgaan: het blijkt in staat te zijn de aftakeling te bestrijden van de voortplantingscycli bij ratten.
Ouderen, maar ook jongeren die het ontstaan van tekenen van veroudering willen vertragen durfden tot nu toe niet te hopen op de ontdekking van een stof die over deze krachtige eigenschappen zou beschikken, en dat op alle essentiële niveaus van ons lichaam.

Een droom is nu echter werkelijkheid geworden.

Hoe is dit mogelijk?

Deze stof, die epitalon heet, is ontwikkeld door Professor Vladimir Khavinson en zijn team. Zij baseerden zich op de ontdekkingen van Pr Vladimir Dilman en Dr Ward Dean, twee specialisten op het gebied van de verouderingsbiologie.

Deze onderzoekers publiceerden in 1992 namelijk een artikel genaamd 'The neuroendocrine theory of aging and degenerative disease', waarin ze de ontdekking van een stof beschreven die het leven van ratten met 25% kon verlengen.

Professor Vladimir Khavinson heeft deze onderzoeken een vervolg gegeven door ze voort te zetten bij de mens.

Khavinson, die zelf bio-gerontoloog is, oftewel specialist in de biologische mechanismen van de veroudering, realiseerde zich dat epitalon inwerkte op het meest fundamentele niveau van de celveroudering, namelijk de levensduur van de cellen zelf. Hij bracht een aanzienlijke verlenging van de levensduur van gezonde cellen tot stand en een verkorting van de levensduur van zieke cellen en kankercellen.

Celveroudering begrijpen

Om het revolutionaire aspect van deze ontdekking te bevatten, is het belangrijk om te weten dat de normale en gezonde cellen geprogrammeerd zijn om zich te delen en nieuwe jonge cellen te produceren. De oudere cellen sterven en worden vervangen door de jongere exemplaren.

Dit bijzondere mechanisme verklaart de levensduur van levende wezens. Zo worden de cellen in uw lichaam constant vernieuwd, en wel zo vaak dat uw organen geheel vernieuwd worden. Bij de darmen gebeurt dit in een paar dagen, maar bij het skelet duurt dat tientallen jaren.

Helaas heeft het delingsmechanisme een beperking. Na ongeveer 50 delingen gaan de cellen over naar de afstervingsfase (senescentie): ze worden te oud, en kunnen zich niet meer delen. Kort hierop volgt de fase van de apoptose (zelfvernietiging van de cel).

Bovengenoemde verschijnselen verklaren waarom alle levende wezens een lange periode kennen waarin ze er jong uitzien. Alle vitale functies werken nog. Er komt echter een periode waarin de veroudering steeds duidelijker wordt. Sommige organen werken minder goed, of zorgen zelfs voor invaliditeit. Ook al openbaart de veroudering zich niet direct via een aandoening, het is duidelijk dat de algehele veroudering is ingezet. Vanaf een bepaalde leeftijd gaan de fysieke, intellectuele of zintuiglijke vermogens (zien, horen,....) achteruit.

Dit verschijnsel is niet verbazingwekkend: omdat de cellen gestopt zijn met de deling, zorgt de celveroudering voor een verlies van celfuncties, voor het ontstaan van aandoeningen en uiteindelijk voor het overlijden.

Epitalon verlengt de levensduur van de cellen

Onderzoekers vroegen zich af waarom gezonde cellen plotseling stopten met de celdeling. Ze kwamen tot de conclusie dat dit mechanisme gerelateerd was aan de telomeren, oftewel het beschermende kapje aan het einde van de chromosomen. Bij elke celdeling slijt dit kapje enigszins.

Hoe vaker de cellen zich delen, of hoe groter de oxidatieve stress die zich voordoet, hoe korter deze telomeren worden. Bereikt de telomeer een bepaalde kritieke lengte, dan wordt het genetische materiaal zelf aangevallen. De cel kan nu niet meer goed functioneren omdat de volledige genetische informatie die de cel daarvoor nodig heeft ontbreekt. In dit stadium spreken we van senescentie.

Verschillende onderzoeken hebben bevestigd dat het geleidelijk korter worden van de telomeren in verband staat met een aantal aan veroudering gerelateerde aandoeningen (cardiovasculaire aandoeningen, infectieziekten etc.). Ook zou het korter worden van de telomeren een voorspellende factor zijn voor het vroegtijdig overlijden van ouderen.

Omgekeerd betekent dit dat wanneer men in staat zou zijn de telomeren te verlengen, of wanneer men zou kunnen voorkomen dat ze zich verkorten bij elke deling, men ook in staat zou zijn het stadium van senescentie aanzienlijk uit te stellen.

Nu is in recent onderzoek aangetoond dat deze optie tot de mogelijkheden behoort, dankzij een enzym dat de groei van de telomeren bevordert. Dit enzym heet telomerase .
De ontdekkingen omtrent de telomeren waren dermate belangrijk voor het voortbestaan van de mensheid dat er maar liefst drie maal een Nobelprijs voor geneeskunde is toegekend voor ontdekkingen op dit gebied.

Drie maal de Nobelprijs voor Geneeskunde

Na Hermann Muller in 1946 en Barbara McClintock in 1983 ontvingen de drie Amerikanen Elisabeth Blackburn, Carol Greider en Jack Szostak de Nobelprijs voor fysiologie (geneeskunde) in 2009 voor hun ontdekkingen op het gebied van telomeren.

De progressie die gemaakt is op basis van het werk dat beloond werd met de Nobelprijs van 2009 is zeer belangrijk, aangezien het direct gerelateerd is aan telomerase, het enzym dat telomeren activeert.

Telomerase herstelt de uiteinden van de telomeren na elke celdeling tot aan de oorspronkelijke lengte, waardoor het de biologische klok richting de dood stilzet.

Het persbericht dat door het Comité van de Nobelprijs 2009 naar buiten werd gebracht tijdens de uitreiking spreekt voor zich :

"De oplossing voor een groot probleem""
"Dit jaar wordt de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde uitgereikt aan drie wetenschappers die een oplossing hebben gevonden voor een groot biologisch probleem, namelijk hoe kan men bewerkstelligen dat chromosomen zich volledig reproduceren tijdens de celdeling, en hoe kunnen ze worden beschermd tegen aftakeling" (...) "

De Nobelprijswinnaars toonden aan dat de oplossing zich bevond in de uiteinden van de chromosomen, de telomeren en in het enzym dat telomeren vormt, namelijk telomerase".

Deze ontdekkingen hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan ons begrip omtrent cellen; ze hebben nieuw licht geworpen op ziekten, en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen gestimuleerd.


Met het ouder worden neemt de aanmaak van telomerase af

Na verloop van tijd maakt ons lichaam minder telomerase aan :

Hoe minder telomerase het lichaam heeft, hoe meer de telomeren beschadigd raken bij elke celdeling en hoe sneller de uiteindelijke celdood dichterbij komt!

En dat is juist waar de ontdekking waarover we al eerder spraken een rol speelt: epitalon is een peptide met een regulerende werking. Het is in staat telomerase via verschillende manieren te activeren, als aanvulling op astragaloside IV en cycloastragenol, twee stoffen die reeds bekend staan om hun stimulerende effect op telomerase.

Door epitalon kunnen we dus ontsnappen aan een van de onvermijdelijke mechanismen van veroudering.

Epitalon speelt op verschillende biologische niveaus een rol

Maar epitalon bestrijdt niet alleen de veroudering door het stimuleren van telomerase.

Al is nog niet alles volledig duidelijk, de resultaten van onderzoeken die zich gericht hebben op de verlenging van het leven en de preventie van ziekten zijn duidelijk:

epitalon is een natuurlijke, biologische regulator die niet alleen zorgt voor een efficiëntere celdeling, maar die eveneens de hersenactiviteit stimuleert en die deelneemt aan tumorverkleinende mechanismen.

Deze effecten dragen evenveel, zo niet nog meer bij aan de verlenging van het leven in een goede gezondheid dan het stimulerende effect op telomerase.

Een zeldzaam en kostbaar juweeltje

Tot voor kort was epitalon uitsluitend beschikbaar in onderzoekscentra en moderne medische instituten. Het resultaat was dat deze stof uitsluitend beschikbaar was voor professionals in de gezondheidszorg. De distribuerende bedrijven stelden slechts een beperkte hoeveelheid voor de markt beschikbaar: 100-200 flacons 'Pure Epitalon' per land per maand. Dit had toch gevolg dat de prijzen voor de meeste particulieren veel te hoog lagen (van 399 dollar (300 euro) tot 1.200 dollar, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid). Bovendien was epitalon uitsluitend beschikbaar in injecteerbare vorm, hetgeen een groot obstakel vormde voor privégebruik.

Voor het eerst heeft een fabrikant nu niet alleen het vermogen ontwikkeld om epitalon voor het grote publiek te produceren, waardoor de prijs een stuk lager is geworden. Hij biedt ons tevens de mogelijkheid om epitalon in te nemen via een tablet onder de tong. Deze manier van innemen is niet alleen praktischer, maar ook stabieler dan de injecteerbare vorm die gemaakt wordt op basis van een poederoplossing, en die koel bewaard dient te worden.

Het blijft een flinke investering, maar men dient te bedenken dat het rendement van deze investering, namelijk een potentiële levensverlenging van een aantal jaren, een van de beste resultaten is die er op dit moment te vinden is op de markt van de voedingssupplementen.

Een effectieve inname van epitalon

Chemisch gezien is epitalon een biopeptide die is opgebouwd uit vier aminozuren (tetrapeptide: L-alanyl-l-glutamyl-l-asparagyl-glycine, oftewel 'AGAG').

Het is zo klein dat het door de huid kan dringen waarna het direct in de bloedstroom opgenomen wordt. De opname via de huid gaat snelleronder de tong. Vandaar dat er nu een tablet wordt aangeboden die onder de tong gelegd kan worden.

De gebruikelijke dosering varieert van 1,5 tot 9 mg per vierentwintig uur, met een gemiddelde onderhoudsdosis van 3 mg per dag, afhankelijk van het doel (therapeutisch of preventief) van de inname. De dosering kan zolang als gewenst worden aangehouden.

Concreet komt dit neer op een inname van een halve tot twee tabletten per dag, voor de maaltijd of tussen de maaltijden door voor een optimale opname.

(1) Het onderzoek lezen (Engels) http://www.khavinson.ru/downloads/ibg.pdf
Voedingsstof bestellen die gerelateerd is aan dit artikel
Epitalon 3 mg

Krachtige, wetenschappelijk aangetoonde verjongende effecten, nu voor iedereen beschikbaar!

www.super-nutrition.com
Ontdek ook
21-08-2019
Resveratrol: nieuw onderzoek bevestigt het enorme potentieel...
Onderzoekers van de universiteit van Exeter zijn er in geslaagd om afstervende cellen in een laboratoriumopstelling te verjongen 1 dankzij een molecuul dat reeds bekend...
Lees verder
21-08-2019
Aanmaak van een stof die veroudering tegengaat...
De strijd tegen veroudering zet zich voort. Enkele onderzoekers die werken voor een start-up hebben ontdekt dat urolithin A 1 een stof die wordt aangemaakt...
Lees verder
02-08-2016
PQQ kunnen onze cellen verjongen
Het eerste anti-aging voedingssupplement dat de aanmaak van nieuwe mitochondriën een boost geeft en daarmee zorgt voor een langere levensduur van alle cellen. Wat zijn...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
  • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
  • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan