Home   >  Slanke lijn en gewichtsbeheersing  >  Het lichaamsgewicht weer onder...
08-03-2011

Het lichaamsgewicht weer onder controle krijgen

een extreem complex probleem waarbij het nodig is om in te grijpen op verschillende niveaus.
Het is bijna onvermijdelijk om met het stijgen der jaren gewichtstoename te voorkomen, tenzij we de verschillende en vaak onderling samenhangende processen intensief proberen te bestrijden.
Om weer grip te krijgen op ons lichaamsgewicht moeten we ingrijpen op de verschillende signalen die de voedselinname reguleren en het energieverbruik beïnvloeden. Zo moeten we inspelen op de signalen van honger en verzadiging, en moet de bloedsuikerspiegel onder controle worden gehouden. Daarnaast is het van belang om het verbranden en de oxidatie van vetten te beïnvloeden, de stofwisseling te stimuleren, en om het aanspreken van vetreserves te bevorderen... Voor al deze processen zijn er verschillende voedingsstoffen nodig, die afhankelijk van hun eigenschappen kunnen inwerken op een of meerdere processen

controle du poidsHet is niet eenvoudig om de oorzaken van overgewicht of obesitas uit te leggen. Het is niet alleen het nuttigen van grote hoeveelheden voeding in combinatie met te weinig beweging waardoor het overgewicht kan ontstaan. Naarmate we ouder worden verandert onze energiebehoefte en de stofwisseling, waardoor we meer vetten opslaan en sneller aankomen.

De hersenen reguleren ons honger- en verzadigingsgevoel

Ons lichaam heeft een uitgekiend systeem voor de regulering van onze voedselinname en de opslag van vetten. Ons brein stuurt dit systeem aan. Vanaf 1940 is al aangetoond dat een beschadiging in de hersenen bij de hypothalamus bij ratten leidde tot een forse afname van voedsel en water. Vanaf de jaren 50 zijn er in de hersenen verschillende gebieden ontdekt die betrokken zijn bij het honger- en verzadigingsgevoel. Het gebied van de hypothalamus, ook wel amygdala genoemd, bestaat uit twee groepen neuronen. De ene groep is hongerstillend, en maakt neurotransmitters aan die de honger remmen. De andere groep is juist hongeropwekkend, en maakt neurotransmitters aan die de honger stimuleren.
De meeste perifere weefsels sturen hormonale boodschappen of boodschappen via het zenuwstelsel. Om de energiebalans goed te houden, dienen de hersenen voortdurend hormonale signalen, stofwisselingsboodschappen en signalen van het zenuwstelsel te interpreteren. De perifere weefsels zijn betrokken bij het gebruik en de opslag van energie (lever, spieren, vetweefsel). Als reactie op de signalen geeft het brein een passende reactie in de vorm van een bepaald gedrag (eten of vasten). Ook stuurt het een stofwisselingsreactie aan (aanmaak suiker door de lever, en vrijkomen van vetten vanuit vetweefsel, of juist opslag van vetten in vetweefsel in tijden van overvloed).
De kortetermijnregulering van voedselinname loopt via de route maag- darmkanaal/hersenen: zodra voedsel de maag binnenkomt leidt dit tot het uitzetten van de maag. De receptoren in de maagwand worden gestimuleerd en geven via de nervus vagus informatie door aan het centrale zenuwstelsel. Als het voedsel in de darmen komt, worden er hormonen afgescheiden, waaronder GLP-1 (glucagon like peptide-1), oxyntomoduline en de peptide YY, waarna de hersenen een signaal van verzadiging krijgen. De darm speelt eveneens een essentiële rol bij de opname en de stofwisseling van vetten.
De langetermijnregulering van voedselinname gebeurt op basis van andere hormonen die op hun beurt ook weer signalen naar de hersenen sturen. Insuline, dat aangemaakt wordt in de alvleesklier en dat een hongerstillend effect heeft. Leptine, dat in de vetweefsels wordt geproduceerd, en dat in de hypothalamus een signaal activeert dat zorgt voor een verminderde voedselinname. Daarnaast zorgt het ervoor dat het energieverbruik toeneemt. Ghreline, dat wordt aangemaakt in de maag. Het is het enige hormoon waarvan bekend is dat het de voedselinname stimuleert.


Lowat™ stimuleert verlies van lichaamsgewicht door het
adiponectinegehalte te verhogen en het ghrelinegelate te verminderen.


Lowat™ is een gepatenteerde mix van betelbladeren en doliczaden, die helpen het lichaamsgewicht te beheersen. Deze twee planten kennen in India al een eeuwenoud traditioneel gebruik.
Lowat™ valt vet aan door de vorming en opslag ervan te verminderen, terwijl het tegelijkertijd zorgt dat er meer vetten verbrand worden. De resultaten van een klinisch onderzoek tonen aan dat de inname ervan leidt tot gewichtsvermindering.

BetelBetel (Piper betle) is een klimplant van de Piperaceae-familie, waartoe onder andere de pepers en de kava behoren. Betel is een ayurvedische struik die al duizenden jaren wordt gebruikt als behandeling bij diabetes, bij hoesten, bij een slechte spijsvertering en bij andere gezondheidsproblemen. Men vindt het in India en in Maleisië. De bladeren van de betel worden bij traditioneel gebruik fijngekauwd met citroen en arekanoten. Betel is erg populair bij verschillende hindoe-rituelen en festivals, in India en in de Oost-Aziatische landen. Het sap van de bladeren wordt gebruikt als behandeling bij hoest en spijsverteringsproblemen bij kinderen. Het betelblad is aromatisch, vermindert gasvorming in de darmen en werkt stimulerend. Wanneer ratten oraal een extract van betelblad toegediend krijgen, zorgt dit voor een significante stijging van het bloedsuiker. In vergelijking met controledieren heeft het extract van betel bij hyperlipidemie een duidelijk gunstig effect.
Het Japanse dolic (Dolichos biflorus) is een kleine klimliaan die in de etnobotanica over het algemeen wordt gebruikt als 'huismiddel' bij blaasstenen, bij een pijnlijke urinelozing en bij aambeien. Het wordt eveneens gebruikt om nierstenen te verminderen. Bij konijnen die in een laboratorium dolic kregen toegediend in verschillende weefsels om het effect van oxidatiestress door een vetrijke voeding tegen te gaan bleek, dat de stof een beschermend effect had op verschillende lichaamsweefsels. Het zorgt er tevens voor dat het vetgehalte daalt. Van het poeder van de zaden van dolic staat beschreven dat het eigenschappen zou hebben die diabetes bestrijden.
Lowat™ is ontwikkeld nadat het effect van 480 verschillende planten op de vetcellen (adipocyten) was geëvalueerd. De Japanse dolic en de betelplant bleken de meeste effectieve stoffen te bevatten. Samen werken de twee stoffen nog beter dan apart. Ze hebben een effect op de vorming van reservevetten in het lichaam, en zorgen zo voor een goede beheersing van het lichaamsgewicht. De doeltreffendheid van dit gepatenteerde extract is aangetoond.
In een dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde klinische studie is aangetoond dat proefpersonen die dagelijks 900 mg Lowat innamen (drie keer 300 mg) gedurende acht weken :

• drie tot vier maal zoveel lichaamsgewicht verloren als de controlegroep, die uitsluitend een dieet combineerde met lichamelijke inspanning. Reeds vanaf twee weken na de inname begint het lichaamsgewicht af te nemen;
• het zorgt voor een significante toename van 15 % van adiponectine, een hormoon dat vetten verbrandt;
• het vermindert ghreline, een hormoon dat honger veroorzaakt, met 17 % ;
• het vermindert het bloedsuikergehalte en het triglyceridengehalte.

ghreline

Ghreline, het hormoon van de maag dat de trek in voedsel doet toenemen

faimGhreline is het hongerhormoon, en het werkt in op de hersenen om er de trek en het consumeren van eten te stimuleren. Het gehalte van dit hormoon stijgt voor het eten, en daalt na het eten. Het wordt als de tegenhanger gezien van leptine, dat wordt geproduceerd door de vetcellen en dat zorgt voor een verzadigingsgevoel.
Op grond van een recent onderzoek dat werd gepresenteerd door de Endocrine Society is gebleken, dat ghreline de behoefte aan zeer calorierijke voeding stimuleert, in tegenstelling tot de behoefte aan minder calorierijke voeding1. In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd bij gezonde personen met obesitas (dertien mannen en vijf vrouwen), moesten de deelnemers op drie verschillende ochtenden kijken naar afbeeldingen van voeding: een maal nadat ze het ontbijt hadden overgeslagen, en tweemaal ongeveer 90 minuten nadat ze het ontbijt hadden ingenomen. In de laatste twee gevallen ontvingen de deelnemers een injectie met een zoutoplossing (als placebo) en een keer een injectie met ghreline. Noch de wetenschappers, noch de deelnemers waren op de hoogte van de inhoud van de injectie.
Voor de voedingsstoffen met een laag caloriegehalte werd geen grotere aantrekkingskracht opgemerkt. Wanneer de deelnemers hadden ontbeten en een injectie met een zoutoplossing hadden gekregen, vonden ze de calorierijke en de calorie-arme voedingsstoffen even aantrekkelijk. Wanneer de deelnemers echter na hun ontbijt een injectie hadden gekregen met ghreline, dan vonden zijn de calorierijke voedingsmiddelen, met name de toetjes, extra aantrekkelijk. Dr Tony Gladstone is van mening dat ghreline de nuchtere staat van het lichaam imiteert, doordat het de aantrekkingskracht voor eten in het algemeen, en voor calorierijke gerechten in het bijzonder vergroot. De verandering van onze voorkeur voor een bepaald soort voedsel wanneer we een maaltijd over hebben geslagen zou kunnen worden verklaard door de veranderingen in het ghrelinegehalte in het bloed. Dit ghrelinegehalte reguleert onze algehele calorie-inname.
Het zou zo kunnen zijn dat door de werking van ghreline te blokkeren, de onbedwingbare trek in calorierijke voedingsmiddelen afneemt, waardoor obese personen en anderen met overgewicht sneller lichaamsgewicht verliezen.

Adiponectine, het hormoon dat vetten verbrandt

AdiponectineAdiponectine is een hormoon dat verborgen zit in de vetcellen (de adipocyten). Het speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van een normale stofwisseling en een gezond gewicht. In het geval van obesitas, insulinetolerantie en diabetes type II vindt men een lagere concentratie van dit hormoon. De concentratie adiponectine wordt tijdens het afvallen hoger, hetgeen lijkt aan te tonen dat een vermindering van vetopslag de vetcellen gevoeliger maakt voor insuline. Het toenemen van het gewicht bij volwassenen wordt gekenmerkt door het opzwellen van adipocyten (vetcellen), die teveel vetten opslaan. De omvang van de vetcellen wordt bepaald door de genetische transcriptie, en is sterk gerelateerd aan de expressie van adiponectine. Hoe zwakker de expressie, hoe groter de vetcellen.
Daarnaast hebben onderzoeken aangetoond dat adiponectine een rol speelt bij het bestrijden van atherosclerose, ontstekingen en diabetes. Een hogere concentratie van adiponectine beschermt tegen ziektes aan de kransslagaderen; bij personen met overgewicht werd een lager adiponectinegehalte gemeten. Omdat adiponectine de gevoeligheid voor insuline lijkt te vergroten, zou het een nieuw wapen kunnen zijn in de strijd tegen insulineresistentie, diabetes II en obesitas.

De eetlust beheersen

De eenvoudigste manier om een paar kilo kwijt te raken zou in feite het verbranden van meer energie zijn, of het terugbrengen van de hoeveelheid voedsel die wordt ingenomen. Dat is echter lastig, omdat we dan te maken krijgen met....honger.
De hypothalamus ontvangt alle signalen met betrekking tot zin in eten en verzadiging: eerst van de maag, die na de lediging een hongergevoel oproept. Vervolgens van de alvleesklier, die voortdurend de bloedsuikerspiegel meet, en die, zodra deze te hoog wordt, insuline gaat aanmaken om het suikergehalte in het bloed te laten dalen. Dit zorgt soms voor een laag bloedsuikergehalte in het bloed, waarna er weer een hongergevoel kan ontstaan. Een groot aantal neurotransmitters reageert op deze signalen, met name adrenaline en noradrenaline.
De stof DMAA (dimethylamylamine) imiteert de werking van adrenaline en werkt in op het zenuwstelsel doordat het een hongerstillend effect heeft. Deze molecuul is van nature aanwezig in geraniums.
hoodia

Twee vetplanten, die al honderden jaren worden gebruikt door jagers. Zij gebruikten de planten vanwege hun hongerstillende werking. Hoodia gordonii wordt door de Sans, oftewel de Bosjemannen in Zuid-Afrika. Wanneer zij voor langere tijd op jacht gaan, dan kauwen ze vaak op een takje van de Hoodia om een honger- en vermoeidheidsgevoel tegen te gaan. Hierdoor lukt het ze om drie of vier dagen door te brengen zonder te eten of te drinken. Hoodia bevat een actieve werkstof die een aantal kenmerken van glucose heeft. Caralluma fimbriata werd al gebruikt door de oorspronkelijke bewoners van India. Zij kauwden op stukjes van de plant, zodat ze een hele dag konden jagen zonder te eten of te drinken. Studies hebben aangetoond dat Caralluma fimbriata met name inwerkt op het leptinegehalte.

Het extract vanIrvingia gabonensis heeft met name een effect op de leptineweerstand


Leptine is mogelijk het signaal voor het lichaam dat zorgt voor een balans op de langere termijn qua voedselinname en energieverbruik. Daardoor is de opslag van de totale hoeveelheid energie in het lichaam in balans, en blijft het lichaamsgewicht stabieler.
Als reactie op de toename van de vetreserves wordt er door de vetcellen leptine vrijgegeven, waardoor er twee belangrijke taken uitgevoerd kunnen worden. Er vindt een terugkoppeling plaats naar de hersenen, waardoor enerzijds het eten gestopt kan worden, en anderzijds het verbruik van energie gestimuleerd wordt. Het onderdrukt het hongergevoel, waardoor er minder wordt gegeten en het verlies van lichaamsgewicht wordt bevorderd. Vervolgens start er een proces waarbij triglyceriden worden opgeslagen in de adipocyten en omgezet in vetzuren. Die kunnen later door het lichaam als energiebron worden gebruikt.
IrvingiaDaar staat tegenover dat bij een daling van de leptineproductie de vetvoorraden worden aangesproken, waardoor de eetlust wordt opgewekt. Het lichaam gaat minder energie gebruiken, waardoor het gewicht toeneemt. Wanneer iemand met overgewicht of met obesitas afvalt door een dieet, door een ziekte of door fysieke inspanning, dan zal de afname van de vetmassa hand in hand gaan met een daling van het letinegehalte. Hierdoor steekt honger weer de kop op en daalt de energiestofwisseling, omdat het lichaam op deze manier probeert het verlies van gewicht tegen te gaan.
Leptine remt de expressie van de neuropeptide Y. Deze stof:
• stimuleert de voedselinname;
• vermindert de thermogenese;
• zorgt ervoor dat het insulinegehalte stijgt;
• zorgt ervoor dat het cortisongehalte stijgt;
door middel van de bêta-3-adrenergische receptoren van het sympathische zenuwstelsel.
Leptine zorgt dus voor het terugdringen van de voedselinname, en bevordert daarnaast de thermogenese en het basale mechanisme.
Wanneer het C-reactief proteïne zich verbindt met leptine, dan kan laatstgenoemde zijn taak van het reguleren van de eetlust niet meer goed uitvoeren. Onderzoeken hebben aangetoond dat het extract van Irvingia gabonensis het C-reactief proteïnegehalte verlaagt en op een effectieve wijze gewichtsverlies bevordert. Het bestrijdt het opbouwen van een leptineresistentie, een fenomeen waardoor vele diëten niet het gewenste effect hebben. Het extract van Rhodiola rosea en N-acetyl carnitine versterken deze werking en zorgen ervoor dat de receptoren gevoeliger worden voor leptine en voor het waarnemen van deze stof..


De vezels hebben verschillende gunstige effecten

In wetenschappelijke onderzoeken is gedocumenteerd welke belangrijke rol in water oplosbare vezels spelen bij het remmen van de opname van koolhydraten, het verlagen van het cholesterolgehalte en het LDL-gehalte. Daarnaast zorgen ze snel voor een gevoel van verzadiging en stimuleren ze gewichtsverlies. Vele planten zijn rijk aan in water oplosbare vezels.

Echter, onze hedendaagse voeding bevat vaak onvoldoende vezels, terwijl ze toch van groot belang zijn voor onze gezondheid en ons welzijn. De meeste plantenvezels zijn niet verteerbaar, maar zijn wel onmisbaar voor een gezonde darmpassage. Het zijn resten van de plantaardige celwanden, die bestaan uit een complexe mix van glucides, zoals de niet-zetmeelhoudende polysachariden. Omdat vezels niet kunnen worden verteerd door het lichaam, komen ze geheel intact in het spijsverteringskanaal, tot aan de dikke darm. De oplosbare vezels helpen het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed te reguleren. Ze zorgen voor een actievere werking van de bacteriën in de darm. De aantasting van de vezels door de in de darm aanwezige bacteriën zorgt ervoor dat er stoffen vrijkomen die de samentrekking van de darm stimuleren, en een gezonde stoelgang bevorderen. De niet-oplosbare vezels houden vocht vast, verhogen de darmactiviteit, versnellen de passage van het voedsel in de darm en bevorderen een regelmatige stoelgang. Ook zorgen ze ervoor dat het voedsel sneller de darm verlaat, waardoor eventuele toxines minder snel worden opgenomen. Omdat vezels de absorptie van koolhydraten en vetten reguleren, vormen ze ook een effectieve ondersteuning bij het afvallen. Ze veroorzaken een gevoel van verzadiging, omdat ze in de maag water opnemen. Zo verminderen ze het hongergevoel. Goede bronnen van in water oplosbare vezels zijn onder andere propolmannaan, psyllium, guar, fenegriek, pectinen en algen, zoals alginaat of carrageen. De vezels worden voor de maaltijd ingenomen met water. In de maag en de dunne darm verbinden de vezels zich met het water, en vormen een gelatine-achtige, stroperige massa, die ervoor zorgt dat suikers minder snel worden opgenomen. Bovendien remt het de opname in de darmen van de door de lever afgescheiden cholesterol. Deze stroperige massa zorgt er eveneens voor dat u een gevoel van verzadiging ervaart, en brengt het aantal calorieën dat wordt opgenomen terug.


Propolmannaan helpt de eetlust , het glucosegehalte en het vetgehalte te reguleren

Propolmannaan is en gepatenteerde, natuurlijke en zuivere voedingsvezel. De vezel is afkomstig van de Amorphophallus Konjac, een zeldzaam knolgewas dat uitsluitend wordt gevonden in de Noordelijke berggebieden van Japan.
Propolmannaan is een in water oplosbare vezel met een bijzonder hoog moleculair gewicht. Met behulp van innovatieve technologie is men erin geslaagd de grootte van de deeltjes te reduceren, waardoor de dichtheid hoger wordt en de stof toch de gewenste viscositeit behoudt. Een capsule van 500 mg propolmannaan bevat aanzienlijk meer vezels dan welke plant dan ook. De natuurlijke enzymen die de vezel van oorsprong bevat en die ervoor gezorgd zouden hebben dat de stof zou worden verteerd, zijn verwijderd.
propolmannaneWanneer het wordt gebruikt in combinatie met een gezonde voeding en een gezonde levensstijl, dan kan propolmannaan het verlies van lichaamsgewicht versnellen, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een normaal vet- en bloedsuikergehalte. In een klinisch studie bij jonge mensen met obesitas gaf men de deelnemers opdracht bij elke drie maaltijden van de dag een gram propolmannaan in te nemen, zonder dat ze iets veranderden aan hun voedingspatroon. Na acht weken hadden de deelnemers ongeveer 4,2 kg lichaamsgewicht verloren. De groep die een placebo had ingenomen, had gemiddeld iets meer dan 750 g2.
Uit een ander onderzoek bleek dat propolmannaan bij volwassenen tot een duidelijke vermindering van het glucose- vetgehalte in het bloed. De proefpersonen die propolmannaan hadden ingenomen zagen hun cholesterolwaarde dalen met 21,7 mg/dl, hun triglyceridengehalte met 23,4 en hun LDL-gehalte met 15. In een placebo-groep waren het cholesterol- en triglyceridengehalte slechts licht afgenomen. In deze studie hadden de deelnemers hun voedingsgewoonten niet aangepast, en verloren ze ongeveer 2,5 kg in acht weken. De personen in de placebo-groep verloren nauwelijks tot geen lichaamsgewicht.
Propolmannaan stimuleert op de volgende manieren het gewichtsverlies:
• het absorbeert water en neemt een groter volume aan in de maag. Het geeft sneller een gevoel van verzadiging, waardoor er minder calorieën ingenomen worden.
• Het voorkomt de afbraak en assimilatie van vetten uit de voeding door galzuren op te nemen in de darm en deze zuren veilig buiten het lichaam te brengen.
• het zorgt ervoor dat de voedingsstoffen langzaam vanuit de maag naar de dunne darm worden getransporteerd, waardoor de glycemische piek die normaal gesproken na de maaltijd ontstaat minder wordt. Zo wordt het verliezen van lichaamsgewicht ondersteund.


Het extract van groene koffie stabiliseert de bloedsuikerspiegel en bevordert het verlies van lichaamsgewicht


Groene koffie bevat cafeïnezuur, ferulazuur en chorogeenzuur. Deze zuren hebben een krachtige antioxidante werking. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de regulering van het bloedsuikergehalte, omdat ze het vermogen hebben om het enzym glucose-6-fosfatase te remmen. Dit enzym is verantwoordelijk voor de aanmaak van glucose in de lever. Glycerol-3-dehydrogenase wordt in de vetcellen aangemaakt om bloedsuiker (glucose) te kunnen omzetten in voorraden van triglyceriden die vervolgens opgeslagen worden in de vetcellen. Het reguleren van dit enzym heeft tot gevolg dat er minder glucose in het bloed wordt omgezet in vetzuren.
café vertIn een onderzoek bij 75 gezonde proefpersonen kwam naar voren dat de dagelijkse inname van 90 mg chlorogeenzuren het bloedsuikergehalte deed afnemen met 15 tot 20 % 3. Chlorogeenzuur gaat eveneens het vervoer van glucose tegen en vermindert de opname van glucose in de darmen. Hierdoor reguleert het de bloedsuikerspiegel.
Het extract van groene koffie bevordert het gewichtsverlies door de opname van glucose uit voeding te remmen en zo de assimilatie in de dunne darm te verminderen. Ook lijkt het de glucose-aanmaak in de lever af te remmen.
Een klinische studie die werd uitgevoerd onder 50 personen tussen de 19 en 75 jaar toonde aan dat het extract van groene koffie kan leiden tot gewichtsverlies. Wanneer er gedurende 60 dagen 400 mg van het extract wordt ingenomen, dan kan dit bij personen met een BMI van meer dan 25 leiden tot een verlies van 5,7 %; dit in tegenstelling tot de personen die het extract niet hadden ingenomen.


Stijging van de bloedsuikerspiegel en de toename van lichaamsgewicht

prise de poidsWanneer er vaak sprake is van hoge insuline- en bloedsuikerwaarden, dan worden de lipogenese (aanmaak en opslag van vetten) en de aanmaak van triglyceriden eveneens gestimuleerd.
Bij bepaalde niet-insuline afhankelijke diabetici, of bij personen met overgewicht is het systeem voor het vrijmaken van glucose veel actiever dan het zou moeten zijn. Hierdoor stijgen de bloedsuikerwaarden tot boven de normale norm. Het naar beneden bijstellen van dit proces kan gunstig zijn voor de beheersing van het bloedsuiker, en als gevolg daarvan, de beheersing van het lichaamsgewicht.
Een persoon die leidt aan insulineresistentie heeft niet alleen vaker honger, maar slaat ook sneller vet op dan een gezonde persoon. Zo raakt men in een vicieuze cirkel: een onbedwingbare trek in suiker, een overdadige inname van voeding, een hoge afgifte van insuline, en een grotere opslag van lichaamsvetten.

L-carnitine fumaraat zorgt voor een toename van de oxidatie van vetten

Het fumaraat van L-carnitine speelt een belangrijke rol bij het metabole energiesysteem: het vervoert vetzuren die bestaan uit lange ketens door de membranen van mitochondriën, de energieleveranciers van de cellen. Zonder carnitine kunnen de vetzuren niet zo gemakkelijk doordringen tot in de mitochondriën. De mitochondriën gebruiken carnitine om energie aan te maken.
Onderzoeken lijken eveneens aan te tonen dat de inname van L-carnitine leidt tot een aanzienlijke toename van de oxidatie van vetten, zonder dat de aanmaak van eiwitten hierdoor wordt aangetast 5. Uit onderzoeken bij dieren bleek er geen sprake te zijn van het verlies van lichaamsgewicht. In andere onderzoeken bij mensen echter is aangetoond dat L-carnitine leidt tot een hogere mate van oxidatie van vetten.

In klinische onderzoeken is het belang aangetoond van fumaraat en L-carnitine voor het verbranden van vetten en voor het verliezen van lichaamsgewicht. In een onderzoek werden de effecten van een supplementinname van fumaraat en L-carnitine vergeleken bij jongeren met overgewicht. De resultaten toonden aan dat de jongeren die gezond aten, voldoende lichaamsbeweging hadden en fumaraat en L-carnitine innamen veel meer afvielen dan de jongeren die de supplementen niet innamen.

exercice physique


Fucoxanthine verbrandt op een effectieve wijze vetten


Canadese onderzoekers meldden onlangs dat de afname van het energieverbruik bij het ouder worden mogelijk verantwoordelijk is voor het opslaan van zo'n 120 tot 190 extra calorieën per dag in het lichaam. Dit kan leiden tot een gewichtstoename van 6 tot 10 kg per jaar.
Onder normale omstandigheden wordt de chemische energie die uit onze voeding komt in ons lichaam losgelaten als adenosine triphosfaatmoleculen (ATP). Deze moleculen worden door onze cellen als energie gebruikt. Alle energie die afkomstig is van ATP-moleculen wordt opgeslagen in de vorm van vetmoleculen, voor later gebruik. Hierdoor komt het dat we aankomen als we meer calorieën innemen dan we verbruiken.
Thermogenese is een cellulair proces voor de aanmaak van energie in de vorm van warmte. Dit proces kan zonder fysieke inspanningen worden opgestart door een eiwit van het mitochondriale eiwit UCP1 (mitochondrial uncoupling protein 1).
Fucoxanthine is een carotenoïde. Het is het bruine pigment dat men in grote hoeveelheden vindt in de bruine alg Undaria pinnatifida of wakama (zeewier). Het wordt veel gebruikt in Japanse misosoepen en salades. Onderzoekers van de Japanse Hokkaido Universiteit hebben aangetoond dat fucoxanthine op een zeer effectieve wijze vetten verbrandt. De Japanse onderzoekers werkten met muizen, en toonden aan dat wanneer het eiwit UCP1 gestimuleerd werd (een eiwit dat voor oxidatie en afbraak van vetten zorgt), fucoxanthine een gewichtsverlies kon teweegbrengen van 5 tot 10 %. Ook toonden ze aan dat de stof bij de muizen de aanmaak van DHA (docohexaeenzuur) in de lever stimuleerde, een vetzuur van de omega-3 familie dat de 'slechte' LDL-gehaltes omlaag brengt.)6, 7.
In twee dubbelblinde placebo-gecontroleerde onderzoeken bij 150 vrouwen met overgewicht werd het effect van geconcentreerde fucoxanthine in combinatie met een dieet van 1 800 kcal getest. De deelnemers werden gedurende zestien weken gevolgd. Bij een eerste test bleek dat de groep die fucoxanthine had ingenomen gemiddeld 7 kg had verloren. De placebo-groep had daarentegen slechts 1,5 kg verloren. Bij een tweede onderzoek was het stofwisselingsritme van de proefpersonen die fucoxanthine namen duidelijk hoger dan dat van de personen die een placebo namen.


De guggulsteronen uitCommiphora mukul reguleren de vetcellen


Guggulsteronen, die worden gewonnen uit Commiphora mukul, worden in de ayurvedische geneeskunst al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling van artritis, ontstekingen , botbreuken, overgewicht en problemen bij de stofwisseling van vetten.
commiphora mukulGuggulsteronen activeren lipolytische enzymen, en verhogen het gehalte van het schildklierhormoon T3, waarschijnlijk door de omzetting in de lever van T4 n T3 te vergroten, en door de schildklier zelf te stimuleren. Dit vermogen om de schildklier te stimuleren kan voor een deel ook verklaren dat guggulsteronen eveneens een gunstige invloed op het cholesterolgehalte hebben en dat ze gewichtsverlies bevorderen.
Een aantal proefpersonen volgde gedurende zes weken een dieet, en combineerde dit met lichamelijke inspanning. Een deel van hen nam tevens een voedingssupplement met guggulsteronen. Diegenen die tevens het voedingssupplement hadden ingenomen verloren bijna 5 kg aan vet; de proefpersonen die het supplement niet hadden ingenomen verloren slechts 1,5 kg. Tegelijkertijd was de activiteit van de schildklier toegenomen met 8 tot 10 %.8.
In een studie op celniveau is het effect van guggulsteronen op vetcellen onderzocht. In onderzoeken is aangetoond dat de stof obesitas kan bestrijden doordat het de differentiatie van pre-adipocyten afremt en deze aanzet tot apoptose (celdood). Daarnaast stimuleert de stof de vetafbraak. Gugglosteronen zouden dan ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van obesitas, doordat ze het aantal vetcellen en de omvang ervan reguleren9.

Energieverbruik vergroten door de thermogenese te stimuleren


De thermogenese (verbranding van energie zonder spierarbeid) kan door door bepaalde voedingsstoffen worden verhoogd. Wanneer de thermogenese wordt gestimuleerd, dan neemt het energieverbruik toe en blijft er minder energie over die opgeslagen kan worden in de vorm van vetten.
Het basismetabolisme dekt de noodzakelijke energiebehoefte af, met andere woorden: het zorgt ervoor dat er minimaal zoveel energie wordt gebruikt als nodig is voor het lichaam om het in leven te houden. Het lichaam verbruikt in rust een bepaalde hoeveelheid energie om de vitale levensfuncties te kunnen ondersteunen (hart, ademhaling, vertering, lichaamstemperatuur). Het basismetabolisme hangt af van verschillende factoren, waaronder de lengte, het lichaamsgewicht, de leeftijd, het geslacht en de activiteit van de schildklier. Ook de klimatologische omstandigheden en de buitentemperatuur beïnvloeden het basismetabolisme.
Het basismetabolisme (of basisstofwisseling) wordt met het vorderen der jaren minder snel. Bij het volwassen worden zien we per tien jaar een vermindering van de stofwisseling van 2 tot 3 %. Ook een te strikt dieet beïnvloedt het basismetabolisme, waardoor het lichaam nog meer reserves kan opslaan en het lichaamsgewicht verder kan toenemen. Lichamelijke inspanning is echter een goede manier om het basismetabolisme op een normaal niveau te houden. Wanneer de calorie-inname wordt teruggebracht zonder dat dit gecombineerd wordt met lichamelijke inspanning, dan zal het basismetabolisme dalen.
Thermogenese is het belangrijkste mechanisme voor de warmteproductie en de warmteregulering. De stofwisselingswarmte wordt geproduceerd door de bêta-oxydatie van vetzuren. Deze vetzuren worden uit de voorraad triglyceriden gehaald van het bruine vetweefsel. De opwekking van deze stofwisselingswarmte wordt ingeleid door de activiteit van noradrenaline, en door de reactie van het lichaam op koude.
Uit onderzoeken bij dieren is gebleken dat de thermogenese met het ouder worden significant minder wordt. De hypothese van de onderzoekers is dat deze daling te wijten zou kunnen zijn aan de daling van de bêta-oxydatie van vetten uit het bruine vetweefsel.
Wanneer personen met overgewicht hun voedingsgewoonten veranderen en lichaamsgewicht verliezen, dan probeert het lichaam de vetvoorraden in stand te houden. Het zal proberen zoveel mogelijk de status quo te behouden. Wanneer het aantal calorieën afneemt, dan daalt het het stofwisselingsritme. Hiermee probeert het lichaam de vetvoorraden op peil te houden. Het is een natuurlijk mechanisme om verhongering te voorkomen.
Er zijn een aantal voedingsmiddelen die de thermogenese stimuleren, zoals de polyfenolen in groene thee en citrusextracten, het extract van Capsicum annum, fucoxanthine, het extract van Garcinia cambogia, en de stof theobromine in cacao.

5-hydroxytriptofaan, een voorloper van serotonine, helpt de eetlust te beteugelen

5-hydroxytriptofaan (5-HTP) is de voorloper van serotine, een remmende neurotransmitter. Het wordt vaak gebruikt om boulimisch, stressgerelateerd gedrag weer in balans te brengen. Het biedt ook een tegenwicht aan de andere, stimulerende ingrediënten van dit product.
Onderzoeken tonen aan dat serotonine het voedingsgedrag en het lichaamsgewicht beïnvloedt. Bij patiënten met obesitas werd een laag serotoninegehalte geconstateerd, in combinatie met een grote behoefte aan, en daardoor een grotere inname van koolhydraten. Een toename van het serotoninegehalte in het plasma wordt in verband gebracht met een afname van de hoeveelheid voedsel die wordt ingenomen. Ook wordt het in verband gebracht met een vermindering van het lichaamsgewicht en een toename van het energieverbruik10.
In vier onderzoeken bij patiënten met obesitas is aangetoond dat een supplementinname van 5-HTP zorgt voor een verminderde voedselinname, en als gevolg daarvan, een vermindering van het lichaamsgewicht..


7-kéto DHEA beïnvloedt de thermogenese


De term 7-kéto® DHEA duidt op een gepatenteerd chemisch bestanddeel, namelijk 3-acetyl-7-oxo-dehydroepiandrosterone. Het is een stofwisselingsproduct van DHEA dat van nature in ons lichaam voorkomt, en dat wordt aangemaakt in de bijnieren en de huid (en naar men vermoedt ook in de hersenen).
7-kéto® stimuleert de activiteit van drie thermogenetische enzymen, die op hun beurt het oxidatieproces van vetzuren in de lever versnellen. De enzymen die het thermogenetische proces versnellen zijn acyl-CoA oxydase, malic enzym en glycerol-3-dehydrogenase. Deze enzymen zetten de levercellen aan tot het verbranden van vetzuren, hetgeen leidt tot een afname van triglyceriden in de lever 11. Onderzoeken hebben aangetoond dat een supplementinname van 7-kéto® de hoeveelheid van deze enzymen op aanzienlijke wijze kan beïnvloeden: men constateerde een toename van 128 % bij acyl-CoA oxydase, een stijging van maar liefst 860 % bij het malic enzym, en een toename van 138 % van glycerol-3-dehydrogenase12.
7 keto DHEADe resultaten van een klinisch onderzoek onder gezonde personen heeft aangetoond dat na vier of acht weken de groep die het supplement had ingenomen statistisch gezien aanzienlijk meer gewicht en vetweefsel had verloren dan de personen uit de placebogroep. In de achtste week had de groep die 7-kéto® had ingenomen bijna 3 kg lichaamsgewicht en 1,3 % vetmassa verloren.
Statistisch gezien werd er ook een aanzienlijke toename van het schildklierhormoon T3 geconstateerd. Bovendien viel het T3-gehalte binnen de normale en geaccepteerde waarden.
Het T3-hormoon is een krachtige boost voor de stofwisseling. Door de hogere concentratie van dit hormoon stijgt waarschijnlijk het stofwisselingsritme van de proefpersonen. De resultaten geven aan dat 7-kéto® de vetmassa aanzienlijk, doch veilig kan terugdringen, en bovendien kan bijdragen aan vermindering van het lichaamsgewicht, wanneer de inname wordt gecombineerd met een dieet en met lichamelijke inspanning. Al deze resultaten zijn te danken aan de enorme toename van de enzymen die vet in de lever verbranden, en aan een hoger gehalte van het schildklierhormoon13.
Er is en klinisch onderzoek uitgevoerd bij 45 personen om het effect van 7-kéto® op het stofwisselingsritme in rust te bestuderen. Hierbij kwam naar voren dat de toediening van 7-kéto® bij volwassenen met overgewicht die een dieet volgen er toe leidde dat de vertraging van het stofwisselingsritme in rust (een verschijnsel dat zich normaal gesproken voordoet bij diëten) werd omgekeerd. De inname van 7-kéto® gecombineerd met een verminderde calorie-inname leidde tot een verhoging van het stofwisselingsritme in rust van 1,4% boven het niveau van het basisritme. Bij de groep die enkel een calorie-arm dieet volgde nam het stofwisselingsritme echter met 3,9% af.14.

Het gevaar van buikvet

Een teveel aan buikvet is esthetisch gezien minder aantrekkelijk, maar het is vooral een teken van het metabolisch syndroom, dat het risico op allerlei aandoeningen verhoogt. Denk daarbij aan cardiovasculaire aandoeningen, CVA's en diabetes.
Buikvet draagt op twee manieren bij aan het metabolisch syndroom, omdat het vet op twee verschillende manieren wordt opgebouwd. Elke van beide wegen transporteert het vet naar verschillende gebieden in het lichaam. Het lichaamsvet dat zich onder de huid verzamelt is wellicht esthetisch niet gewenst, maar vormt in principe geen risico voor de gezondheid. Het dieper gelegen buikvet dat om onze organen ligt is, zo blijkt uit onderzoek, een 'tikkende tijdbom'. Dit vet ligt rondom de spieren en de vitale organen. Een toenemende opeenhoping van het dieper gelegen buikvet is een van de oorzaken van het ontstaan van insulineresistentie. Dit is vaak de eerste verstoring van de stofwisseling, die later leidt tot het metabolisch syndroom. De vetcellen van het dieper gelegen buikvet hebben een actieve stofwisseling en produceren een groot aantal peptide-hormonen, zoals angiotensine, en ontstekingscytokines, zoals C-reactief proteïne-6 (IL-6), die op afstand inwerken op andere cellen en ontstekingen kunnen opwekken. Angiotensine werkt als chemische bemiddelaar, of als een peptide met een signaalfunctie: het kan de bloeddruk laten stijgen door het samentrekken van de perifere bloedvaten. Zelfs een kleine toename van het dieper gelegen buikvet kan een meetbare ontsteking veroorzaken in de endotheelcellen die de bloedvaten bekleden.
graisses abdominalesEr is aangetoond dat glabridine, een flavonoïde die rijkelijk aanwezig is in de zoethoutwortel Glycyrrhiza glabra L., het buikvet kan verminderen. De stof heeft eveneens antioxidante eigenschappen, en heeft het vermogen om de bloedsuikerspiegel te laten dalen. Glabridine vermindert de aanmaak van vetten, terwijl het de activiteit vergroot van de enzymen die vetweefsel afbreken.
Er is een placebo-gecontroleerd onderzoek uitgevoerd gedurende acht weken om de effectieve dosis flavonoïdes vast te stellen in de zoethoutwortel. De proefpersonen met overgewicht moesten respectievelijk 300, 600 en 900 mg per dag innemen (56 mannen en 28 vrouwen). Bij de groep die een dosis van 900 mg had ingenomen, was na vier tot zes weken een duidelijke afname van het lichaamsgewicht te zien. Ook was de BMI lager, en was de vetmassa afgenomen15.


Une crème pour lutter contre la cellulite


cellulite 80 tot 95% van de vrouwen heeft last van cellulitis (sinaasappelhuid), en dit is niet gerelateerd aan hun gewicht (een derde van de vrouwen met cellulitis is slank). De onderhuidse opslag van vet maakt het huidoppervlak onregelmatig, en er ontstaan ontsierende deukjes. De gebieden voor vetopslag bevinden zich met name op de dijen, het bekken en de heupen.
Cellulitis betekent letterlijk 'ontsteking van de cellen', maar in feite gaat hier om de toename in aantal en omvang van de vetcellen die zich ophopen in de lederhuid. Daarnaast speelt ook het vasthouden van vocht een rol. Dit houdt verband met de slechte lymfecirculatie, en met een mogelijke hormonale disbalans tussen oestrogenen en progesteron, die de doorlaatbaarheid van de vaten beïnvloedt. In de loop van de tijd kan er fibrose ontstaan. Het omliggende bindweefsel wordt stugger doordat glucose zich vastzet in de collageenvezels. Het steunweefsel wordt aangetast en wordt sneller ouder.
Door dagelijks een crème te gebruiken die rijk is aan werkstoffen die inwerken op al deze aspecten (rijping van de vetcellen, opslag en gebruik van vetten uit deze opslag, verbetering van de doorbloeding) kan de huid er aanzienlijk beter uit gaan zien .

recap

------------------------------------------------------------
Referenties: --------------------------------------------------------- 1147 De gunstige effecten van resveratrol in relatie tot de invloed op adiponectine 15-2-2011 ResvératrolResveratrol is een krachtige polyfenol die voorkomt in rode wijn. De stof wordt vaak in verband gebracht met de zogenaamde 'French Paradox', waarmee wordt aangegeven dat cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht onder de Fransen relatief weinig voorkomt.

In 2003 kwam resveratrol vol in de belangstelling te staan, toen onderzoeker David Sinclair en zijn team aan hadden getoond dat resveratrol het vermogen had de levensduur van gistcellen te verlengen. Resveratrol zou volgens Sinclair een gen activeren dat Sirtuin 1 heet (Sirt1), en dat bij verschillende levensvormen, waaronder de mens, ook wordt geactiveerd in periodes van caloriebeperking.

Recentere onderzoeken tonen echter aan dat resveratrol via andere mechanismen een gunstige invloed kan uitoefenen: onderzoekers van de universiteit van Texas hebben aangetoond dat resveratrol de expressie van adiponectine stimuleert.
Adiponctine is een hormoon dat door de vetcellen, oftewel de adipocyten wordt uitgescheiden. De stof speelt een belangrijke rol bij de regulering van de gevoeligheid voor insuline en bij het proces van energievorming.

Daarnaast hebben onderzoeken aangetoond dat adiponectine eigenschappen heeft die helpen bij het bestrijden van atherosclerose, ontstekingen en diabetes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1137 De crisis mag geen aanleiding zijn om uw gezondheid te verwaarlozen 1-11-2010

Voedingssupplementen zijn van essentieel belang als het gaat om een lang en gezond leven

L'OMS1 De Wereld Gezondheidsorganisatie is van mening dat de levensverwachting zou kunnen worden verlengd met vijf tot tien jaar, en dat in een goede gezondheid, zonder dat de kosten voor de gezondheid toenemen als de regeringen en de bevolkingen van de wereld zich zouden inspannen om de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid te bestrijden. Bij deze inspanningen nemen voeding, en uiteraard voedingssupplementen, een belangrijke plaats in.
Het lijkt er echter op dat deze economische crisis ons ertoe brengt onze gezondheid te verwaarlozen. Volgens de laatste barometer ´Cercle Santé-Europ Assistance´ (een Europese barometer op gebied van gezondheidszorg) van afgelopen september heeft 23 % van de Fransen (een toename van 11% in een jaar) verklaard gebruik te hebben gemaakt of juist af te hebben gezien van gezondheidszorg vanwege de crisis. In de VS gaat het zelfs om 24%. In deze tijden van crisis is het des te belangrijker om onze gezondheid goed te onderhouden, en het is essentieel om gebruik te blijven maken van de gunstige eigenschappen van voedingssupplementen.

choix nutrimentsFaites le bon choix

Voor de aanschaf van werkzame en kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen kunt u het beste kiezen voor een internetsite die reeds lang bestaat, omdat de trouwe klanten tevreden zijn en steeds weer terugkeren naar de site.
Geef bij uw keuze de voorkeur aan voedingssupplementen die gemaakt zijn van grondstoffen van farmaceutische kwaliteit en/of gestandaardiseerde fytonutriënten, en die volgens de 'best practices' geproduceerd zijn.
Daarnaast dient u te letten of de effectiviteit van de aanwezige moleculen is aangetoond, of de chemische vorm ook de best opneembare vorm is, of de dosering goed is, of het product de beste vorm heeft voor het innemen van de stof... Tot slot is het analysecertificaat, dat vaak te raadplegen is op de pagina waarop ook het product wordt geproduceerd, een aanvullende garantie voor de betrouwbaarheid.


Een cruciale rol voor voedingssupplementen

Als het gaat om verbetering van de gezondheid en de preventie van ziekten, dan is de meerderheid van de onderzoeken op dat gebied gericht op het verbeteren van de voedingsgewoonten. Toch erkennen steeds meer wetenschappers en beroepsgroepen in de gezondheidszorg dat ook voedingssupplementen hierin een cruciale rol spelen.
In vele studies is aangetoond dat een goed afgestemd gebruik van voedingssupplementen het ontstaan van bepaalde ziekten kan verminderen, en op die manier de alsmaar stijgende kosten van de gezondheidszorg terug kan dringen. Het grootste deel van de onderzoeken vond plaats in de Verenigde Staten, waar men veel waarde hecht aan preventie. In Frankrijk wordt het debat over het belang van supplementinname op het gebied van preventie en de mogelijke impact op de kosten voor de gezondheidszorg voornamelijk op de universiteiten gevoerd. Terwijl er toch al bewijzen bestaan.
Voor Dr Michael McGinnis van de Robert Wood Johnson Foundation is in de onderzoeken op verschillende manieren een verband aangetoond tussen enerzijds, bepaalde voedingsfactoren en een zittend leven, en anderzijds, één vijfde tot een derde van de overlijdens door een cardiovasculaire aandoening, 20 tot 60% van de dodelijke kankers en 50 tot 80 % procent van de diabetes type II-gevallen, plus 30% van de overlijdens door diabetes.
immunologie nutritionnelleProfessor Jeffrey Blumberg is van mening dat, naast het vergroten van de lichamelijke activiteit en het stoppen met roken, aanpassingen op het gebied van voedsel en verbeteringen in de voedingsbalans de beste aanknopingspunten zijn op basis waarvan een aantal chronische ziekten kan worden teruggedrongen, de volksgezondheid kan worden verbeterd en de groeiende kosten voor de gezondheidszorg kunnen worden ingedamd.
Dr Ranjit Chandra, immunoloog op het gebied van voeding, zei het al in 1997 :  "Het tijdperk is aangebroken dat op basis van voedingssupplementen de gezondheid wordt bevorderd en het aantal aandoeningen wordt teruggedrongen." Bij testen op speciaal geselecteerde groepen, bijvoorbeeld bij een groep ouderen, bleek het immuunsysteem een enorme oppepper te hebben gekregen na een aantal behandelingen. De resultaten lijken eveneens aan te tonen dat voedingssupplementen het ontstaan en de duur van infecties kunnen terugdringen. In Noord-Amerika kost een jaar lang supplementen innemen minder dan drie bezoeken aan een arts. Het is ook goedkoper dan de kosten van een dagopname in het ziekenhuis. Zo hebben voorlopige resultaten uitgewezen dat de inname van micronutriënten preventief en kostenbesparend zou kunnen werken voor ouderen. »

Zo zouden er miljarden kunnen worden bespaard

Zeaxanthine

Het Dietary Supplement Information Bureau (Bureau voor informatie omtrent voedingssupplementen) is een Amerikaanse organisatie die is opgericht om een verantwoord gebruik van vitamines, mineralen en speciale voedingssupplementen te bevorderen. De organisatie heeft middels een adviesraad die gespecialiseerd is op het gebied van gezondheidsvraagstukken een aantal onderzoeken laten uitvoeren die 'veel impact zouden kunnen hebben op de heersende denkbeelden omtrent gezondheid". In deze studies werden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek omtrent een aantal voedingssupplementen geanalyseerd, en werd het gunstige effect van deze stoffen op de gezondheid berekend. Vervolgens werd de informatie die hieruit naar voren kwam toegepast op de huidige Amerikaanse statistieken voor de gezondheidszorg, en werd er berekend hoeveel geld er zou kunnen worden bespaard wanneer bepaalde ziekten en aandoeningen minder vaak voor zouden komen, of zelfs vermeden zouden kunnen worden door het innemen van voedingssupplementen. De resultaten toonden aan dat voor enkele van de geteste supplementen gold dat er voor miljarden bespaard kon worden in een tijdsbestek van vijf jaar: de besparing zou ten minste 24 miljard dollar inhouden.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waren: :

• Calcium en vitamine D:  indien de zorgverleners de oudere Amerikanen een gepaste hoeveelheid vitamine D en calcium zouden verstrekken, dan zouden er mogelijk 776 000 opnames in verband met heupfracturen kunnen worden voorkomen in een tijdsbestek van vijf jaar; als gevolg daarvan zouden er minder personen opgenomen hoeven te worden in gespecialiseerde zorginstellingen. In een tijdsbestek van vijf jaar (2008-2012) zou het geringer aantal ziekenhuisopnames tot een geschatte kostenbesparing van 16,1 miljard dollar kunnen leiden.
• Foliumzuur: wanneer 11,3 miljoen van de 44 miljoen Amerikaanse vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden beginnen met het dagelijks innemen van 400 microgram foliumzuur, dan zou de aandoening spina bifida (open ruggetje) bij 600 baby's kunnen worden voorkomen. Dit zou in het eerste jaar al zo'n 344,7 miljoen dollar besparen. Als we rekening houden met de kosten van het voedingssupplement, dan zou het over een periode van vijf jaar een besparing betekenen van 1,4 miljard dollar.
• Omega-3 vetzuren: voor wat betreft de besparing van de potentiële uitgaven over een periode van vijf jaar in relatie tot de afname van het aantal cardiovasculaire aandoeningen (onder een bevolkingsgroep van 65-plussers die dagelijks 1 800 mg omega-3 vetzuren zouden innemen): de besparing zou kunnen oplopen tot 3,2 miljard dollar. Deze potentiële besparing komt overeen met ongeveer 374 301 ziekenhuisopname die hiermee zouden worden uitgespaard, met de daarbij behorende honoraria van de artsen.
• Luteïne en zeaxanthine: met een dagelijkse inname van 6 tot 10 mg luteïne en zeaxanthine, neemt men aan dat er een besparing mogelijk is van 3,6 miljard dollar, doordat personen die door het ouder worden lijden aan aantasting van de gele vlek minder afhankelijk worden van hulp. In een periode van vijf jaar zou voor 190 927 personen voorkomen kunnen worden dat ze afhankelijk worden van zorg via een zorginstelling, doordat het centrum van het gezichtsveld beschadigd is geraakt. Deze schade kan met het vorderen van de leeftijd ontstaan door een aantasting van de gele vlek.
• Door medische zorgverleners werd er eveneens een onderzoek gehouden onder diabetici. Het bleek dat maar liefst 34% van de diabetici voedingssupplementen innam. In verhouding met de diabetici die geen voedingssupplementen gebruikten, bleken de diabetici die wel voedingssupplementen gebruikten zich gezonder te voelen. Van de diabetici die multivitamines innamen gaf 53,9 % aan hun gezondheid over het algemeen als goed te ervaren, soms zelfs als uitstekend. Dit in tegenstelling tot de diabetici die geen multivitamines innamen.

De meest effectieve vorm kiezen

Niet alleen de bepaling van de dosering en de keuze van de grondstoffen zijn belangrijk. De fabrikant dient eveneens goed te letten op de chemische vorm van de voedingsstoffen die hij gebruikt. De keuze van de moleculen, de plantaardige extracten, de combinatie van verschillende moleculen....het zijn buitengewoon belangrijke elementen. De doeltreffendheid van het voedingssupplement hangt af van deze keuze.
De ene vorm is krachtiger, beter op te nemen of heeft een hogere biologische beschikbaarheid dan de andere vorm. Sommige stoffen hebben, om beter opgenomen te kunnen worden, andere voedingsstoffen nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij chrysine of curcumine. Beide stoffen worden beter opgenomen indien ze worden gecombineerd met piperine (een peperextract), of met vitamine C en flavonoïdes, twee stoffen die elkaars werking onderling ook versterken.
Bepaalde voedingsstoffen kunnen in een specifieke chemische vorm meer voordelen bieden voor het lichaam. Zo biedt een mix van tocotriënolen bijvoorbeeld bepaalde gunstige werkingen die men bij de tocoferol-vorm van de vitamine niet aantreft (en omgekeerd). En de natuurlijke vorm van vitamine E heeft een veel hogere biologische beschikbaarheid dan de synthetische vorm.
Hetzelfde geldt voor ester-C. Dit heeft een hogere biologische beschikbaarheid dan de andere vormen van vitamine C. Dat geldt ook voor alfa-liponzuur. Wanneer men een voedingssupplement neemt met synthetische alfa-liponzuur, dan worden beide enantiomeren opgenomen in het bloed en vervoerd naar de cellen. Toch heeft (R)-ALA een hogere biologische beschikbaarheid dan (S)-ALA. De totale hoeveelheid R-alfa-liponzuur die na verloop van tijd in het plasma wordt gevonden is dan ook 60 tot 85% hoger dan de hoeveelheid van de S-vorm van alfa-liponzuur.  Maar wat nog belangrijker is: studies tonen aan dat de natuurlijke vorm van alfa-liponzuur veel beter wordt verdragen door de lichaamsweefsels. In de vorm van het natriumzout natrium R-lipoaat, heeft alfa-liponzuur een aanzienlijk hogere biologische beschikbaarheid. forme chimique
De biologische beschikbaarheid van de mineralen, en de mate waarin het lichaam de mineralen kan opnemen hangt samen met de vorm van de minerale zouten die wordt gebruikt. Zo heeft selenium een hogere biologische beschikbaarheid in de vorm van L-selenomethionine, heeft zink een hogere biologische beschikbaarheid in combinatie met methionine of chroompolynicotinate.
Ook de co-enzymvorm van vitamine B, die biologisch identiek is aan de vorm die door het lichaam wordt gebruikt, werkt bijzonder doeltreffend, vooral wanneer de stof wordt ingenomen via een tablet onder de tong.
De biologische activiteit van bepaalde werkstoffen hangt af van hun biologische beschikbaarheid. Die wordt in grote mate beïnvloed door de bron waaruit de stof gewonnen wordt. Ook de extractiemethode speelt een grote rol.
AQR
ADH en effectieve dosering

Voor bepaalde voedingsstoffen, dat wil zeggen voor de voor ons noodzakelijke voedingsstoffen, zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vastgesteld (ADH, in het Engels: RDA, Recommended Daily Allowance, oftewel Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid). In feite komt dit overeen met de hoeveelheid vitamines en de hoeveelheid van bepaalde mineralen die u minimaal dient in te nemen om bepaalde tekorten en de daarbij behorende ziekten te voorkomen, zoals scheurbuik, beriberi en pellagra. Het is de hoeveelheid voedingsstoffen die onmisbaar is voor het onderhouden van de biologische functies en voor het behouden van een goede gezondheid.
De behoefte aan bepaalde voedingsstoffen kan echter toenemen in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte, bij stofwisselingsstoornissen, bij infecties, bij chronische ziekten of bij bepaalde behandelingen met medicijnen...Ook omgevingsfactoren zoals stress, vervuiling en zonlicht kunnen ervoor zorgen dat uw lichaam een grotere behoefte aan bepaalde voedingsstoffen heeft.
De ADH is een waarde die is bepaald om tekorten bij bepaalde personen te voorkomen. Het is geen leidraad voor het behouden van een goede, stabiele, en energieke gezondheidstoestand. Ook kan de ADH aan ouderdom gerelateerde aandoeningen niet voorkomen. Daarbij komt nog dat elk individu zijn eigen specifieke behoeften heeft.
Er zijn meer dan 20 000 onderzoeken (in de National Library of Medicine in de VS) die aantonen dat het innemen van vitamines en mineralen in veel hogere doses dan de ADH zeer gunstige effecten voor de gezondheid heeft. De Amerikanen noemen dit het 'No Adverse Effect Level (NOAEL)', oftewel de dosis waarbij geen negatieve effecten zijn geconstateerd. Met andere woorden: het is een veilige dosis waarbij na inname gedurende een langere periode geen negatieve effecten zijn geconstateerd. Dat de dosis veilig is, is vastgesteld middels een diepgaande en minutieuze analyse van alle wetenschappelijke gegevens die gedurende verschillende jaren overal ter wereld beschikbaar zijn gekomen.
Om te weten of de overige voedingsstoffen waaruit voedingssupplementen zijn samengesteld veilig zijn en wat de effectieve dosis is, moeten we vertrouwen op toxiciteitstesten die over het algemeen zijn uitgevoerd door leveranciers, en op klinische onderzoeken. .

------------------------------------------------------------

Références :


1. OMS (2002). Een rapport over de wereldgezondheid: risico's verkleinen en een gezond leven stimuleren. --------------------------------------------------------------------------------------- 1136 Onmisbare multivitamines 1-11-2010

MultivitaminesEr zijn talloze onderzoeken die de gunstige effecten van multivitamines aantonen. Sterker nog: er zijn onderzoekers die vinden dat multivitamines de basis zouden moeten vormen van een evenwichtige voeding. Hoezeer we ook ons best doen, onze voeding kan ons nooit alle voedingsstoffen bieden die noodzakelijk zijn voor het behoud van een goede gezondheid en voor ons welzijn. Alleen door een multivitamine in te nemen kunnen we de tekorten van onze voeding aanvullen.

Iedereen die goed geïnformeerd is en de middelen heeft om voor een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding te kiezen, doet zijn uiterste best om er een gezonde levensstijl op na te houden. Echter, de landbouw maakt al jaren gebruik van een uitgeputte aarde. Daarnaast wordt er mest gebruikt en worden er bepaalde agrarische technieken toegepast waardoor onze voeding niet meer de hoeveelheid voedingsstoffen bevat die wij nodig hebben.

De grond is uitgeput door de landbouw

sol épuiséDe statistieken die in 1992 werden gepubliceerd tijdens de "Top van de Aarde" van de Verenigde naties gaven aan dat de gemiddelde uitputting van de grond voor wat betreft mineralen in Noord-Amerika zo'n 85% is, en in Europa zo'n 72% (gebaseerd op wijzigingen in de samenstelling van de aarde, naar aanleiding van vergelijkingen met monsters van aarde uit 1936).
In 20041, werden tijdens een onderzoek drieënveertig standaard groentetuinen onderzocht. Voor dertien voedingsstoffen werden de gegevens uit 1950 vergeleken met gegevens die waren verzameld in 1999. Zes van de dertien voedingsstoffen kwamen duidelijk minder voor. De onderzoekers benadrukten destijds de verschillen die aan de orde kwamen wanneer men keek naar de productie en de hoeveelheid voedingsstoffen die de planten bevatten. Zelfs biologisch geteelde groente die vrij is van pesticiden, kan ons geen voedingsstoffen bieden die er niet in zitten.

Multivitamine, de basis van elk voedingspatroon

pommeLinus Pauling (tweemaal de Nobelprijs voor de geneeskunde) sprak tijdens het 74e congres van de Verenigde Staten de volgende woorden: "Elke aandoening, elke ziekte kan in feite worden teruggebracht tot een organisch tekort van minerale spore-elementen. Omdat we geen directe mogelijkheid hebben om onze voeding qua voedingswaarde terug te brengen naar het niveau van het verleden, en omdat we de algemene gezondheidstoestand in de wereld zien afbrokkelen, dienen multivitamines de basis te vormen van elk voedingspatroon. "

Het aanbevelen van een multivitamine is geen kostbar maatregel

Dr Jeffrey Blumberg, Directeur van het onderzoekslaboratorium van antioxidanten, verbonden aan het onderzoekscentrum Jean Mayer USDA voor voeding voor de mens van de Tufts University: "De kosten van de gezondheidszorg zijn zo hoog geworden. Hoe kunnen we die kosten naar beneden krijgen? Ten eerste moeten we natuurlijk begrijpen dat het voorkomen van een ziekte minder duur is dan het behandelen van een ziekte wanneer deze eenmaal is ontstaan. En dan is het een kleine stap om je te realiseren dat voeding hierbij een hoofdrol speelt. En voeding, dat is niet alleen maar calorieën. We maken ons vandaag de dag grote zorgen om overgewicht, en dat is zeker een factor waardoor een aantal chronische aandoeningen toeneemt. Er moet toch een moment komen waarop de regeringen van deze wereld erkennen dat er andere opties zijn: het aanbevelen van een multivitamine - en dat is echt niet zo duur".

Een multivitamine : De beste optie voor een goede gezondheid en een optimale stofwisseling

Omdat we onze verarmde aarde nu eenmaal niet direct weer zijn oude gehalte aan mineralen kunnen teruggeven, is het nemen van voedingssupplementen vandaag de dag wereldwijd een 'must'.
Dr Jonathan Wright, MD, die wereldwijd wordt gezien als een autoriteit op het gebied van de voedingsgeneeskunst, is op dit punt heel duidelijk. Hij biedt ons twee strategieën waardoor we over een optimale voeding kunnen beschikken:
carottes 1. We zorgen ervoor dat we, voordat we geboren worden, ouders, grootouders en overgrootouders hebben die biologische voeding tot zich hebben genomen die alle benodigde voedingsstoffen bevatte, waarbij 100 % van de eiwitten afkomstig was van dieren die in de buitenlucht leefden en van vissen uit het wild, en dit gedurende hun hele leven.
Waarom? Onderzoeken tonen aan dat wanneer moederdieren worden gevoed met voedsel dat een tekort heeft aan bepaalde voedingsstoffen, dit kan leiden tot verstoringen van het immuunsysteem en van andere systemen. Deze verstoringen zijn nog drie achtereenvolgende generaties te detecteren, ook al gebruiken de volgende generaties een volledige voeding die alle voedingsstoffen bevat (maar geen supplementen). Al zouden we een perfect voedingspatroon hebben, het zal ons niet helpen als onze ouders, grootouders en overgrootouders een tekort hadden aan voedingsstoffen, want dan nog kunnen we gezondheidsproblemen hebben waarvoor supplementinname nuttig is, omdat de oorsprong voor de tekorten minstens een generatie teruggaat.

2. We zetten de tijd terug, en we gaan naar het tijdperk waarin het voedsel voor de mens nog biologisch was, en waarin dieren in de buitenlucht en in het wild leefden. We gaan naar de tijd dat het voedsel voldoende, gevarieerde voedingsstoffen bevatte waardoor de mens gezond kon blijven.
Waarom? Het is algemeen bekend dat wereldwijd de aarde is uitgeput door landbouw, en dat deze nog maar weinig spore-elementen bevat. Ook is het bekend dat mest (nitraten, fosfaten, kalium) niet alle noodzakelijke elementen bevat die nodig zijn om planten optimaal gezond te houden. Ook het feit dat onkruidverdelgers, pesticiden en andere chemische agrarische producten een optimale gezondheid schaden behoeft geen verdere toelichting. Veel van ons voedsel wordt bewerkt en geraffineerd, waardoor belangrijke voedingsstoffen verloren gaan. Naast suiker en zout worden er soms transvetzuren of andere ingrediënten toegevoegd die schadelijk zijn voor gezondheid. Sinds korte tijd is ons voedingsaanbod uitgebreid met genetisch gemanipuleerd voedsel. Tijdens testen met dieren heeft men al kunnen waarnemen dat deze voeding tot ziekte en zelfs tot de dood kan leiden.
Dr Jonathan Wright stelt dat strategie 1 en 2 onmogelijk zijn, en dat het noodzakelijk is om een supplement in te nemen dat een combinatie van vitamines en mineralen bevat waarmee de gezondheid en de stofwisseling optimaal kunnen functioneren..


Multivitamines zorgen mogelijk voor het behoud van telomeren

De voordelen van een supplementinname met vitamines gaan verder dan enkel en alleen het aanvullen van voedingstekorten. Een supplementinname kan het leven daadwerkelijk beschermen. Dr Honglei Chen, leider van het team veroudering en neuro-epidemiologie aan het Amerikaanse Instituut van milieukundige gezondheidswetenschappen heeft vastgesteld dat het gebruik van multivitamines bij vrouwen gerelateerd is aan langere telomeren. De telomeren, die zich aan de uiteinden van de chromosomen bevinden, worden korter bij elke celdeling. Wanneer er geen telomeer meer is, dan kan de cel zich niet meer delen. Met andere woorden: hoe langer de telomeer, hoe langer de cel kan leven. In feit remt de inname van multivitamines het verouderingsproces.
télomèresDit onderzoek 2 bestond uit het analyseren van de gegevens van de eerste 586 deelnemers aan de Sister Study (zussenonderzoek), een nog lopende cohortstudie onder gezonde zussen van patiëntes met borstkanker. Dr Chen constateerde dat de telomeren van vouwen die multivitamines innamen gemiddeld 5,1 % langer waren. Dit komt in tijd overeen met een verlies van 9,8 jaar door verkorting van de telomeer door veroudering. Dit gunstige effect werd gezien bij vrouwen die gedurende langere tijd (meer dan vijf jaar) multivitamines hadden gebruikt. Een onthullend feit: de consumptie van micronutriënten werd niet eerder in verband gebracht met de lengte van telomeren, behalve bij de vitamines C en E.
De voordelen van een regelmatige en langdurige inname van multivitamines ten opzichte van een sporadische inname komen in verschillende studies terug. Een studie uit 2009 toonde aan dat de regelmatige en langdurige inname (meer dan tien jaar) van multivitamines en vitamine E in verband kon worden gebracht met een afname van 16 tot 28 % van het risico op overlijden door een cardiovasculaire aandoening. Eric J. Jacobs concludeerde uit een onderzoek uit 3 2003 dat langdurige inname (en dus niet een recente inname) van multivitamines een gunstig effect had voor wat betreft het risico op dikke darmkanker.

Een goede multivitamine kiezen

Er zijn vele supplementen met verschillende samenstellingen van voedingsstoffen. Er zijn er echter maar weinig die het onderwerp zijn geweest van een degelijke analyse in het kader van de effectieve werking en de puurheid. Vele producten bevatten uitsluitend vitamines in een dosering van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, zoals die wordt aanbevolen door de gezondheidsinstanties. Deze aanbevolen hoeveelheden dragen bij aan het voorkomen van aandoeningen als scheurbuik, maar in verschillende onderzoeken is aangetoond dat het voor een optimale gezondheid noodzakelijk is om veel grotere hoeveelheden dan de aanbevolen hoeveelheden in te nemen. Het onderzoek toonde eveneens aan dat het lichaam een voorkeur heeft voor bepaalde vormen van vitamines en mineralen. De meeste producten die in de handel zijn gebruiken voor hun samenstellingen de minst duren vormen van vitamines en mineralen. Ze worden moeilijk opgenomen door het lichaam, en leveren slechts een marginale bijdrage aan het voedingspatroon. Bij de keuze van een supplement van een multivitamine dient met niet alleen te kiezen voor voedingsstoffen met een sterke werking, maar ook voor samenstellingen die afgestemd zijn op de optimale opname en het optimale gebruik van de stoffen door het lichaam.

fruits

De vele voordelen


Nog niet zolang geleden is in een Zweeds onderzoek 4 aangetoond dat een supplementinname van multivitamines op de lange termijn kan zorgen voor een afname van 40 % van het risico op een myocardinfarct. Onderzoekers volgden gedurende ongeveer tien jaar 34 000 vrouwen van 49 jaar en ouder. De samenstellers van het onderzoek benadrukten dat de mate van het beschermende effect van een multivitamine afhankelijk was van de duur van de inname. De vrouwen die gedurende minstens vijf jaar een multivitamine hadden ingenomen, profiteerden van een vermindering van het risico met 18 %, terwijl vrouwen die het langer dan tien jaar hadden ingenomen 40 % minder risico liepen.
PommesMultivitamines doen meer dan alleen ons fysieke welzijn ondersteunen. In een dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie onder 215 gezonde mannen en vrouwen tussen de 30 en 55 jaar is aangetoond dat een supplementinname van multivitamines en mineralen het humeur en de mentale prestaties kan verbeteren en stress en vermoeidheid kan verminderen. De belangrijkste onderzoeker van deze studie, professor David Kennedy, merkte het volgende op over de resultaten:  "Er heerste hier het idee dat de geteste mannen over een klassieke voedingsstatus zouden beschikken. Maar het feit dat door de inname van vitamine B en C en mineralen genoeg was om het humeur, de mentale gezondheid, de kracht en de prestaties te verbeteren geeft aan dat de voedingsstatus van deze mannen bij het begin van de studie verre van optimaal was.  "
Ook in andere onderzoeken zijn de gunstige effecten aangetoond van een supplementinname met vitamines. Zo is er in een Chinees onderzoek aangetoond dat multivitamines een positief effect hebben op het lichaamsgewicht en op het LDL-cholesterol bij mensen met obesitas (February 2010, Wang et al.). In 2006 bleek uit een ander onderzoek dat de inname van multivitamines op het moment van bevruchting de kans op zwangerschapsvergiftiging verkleint (Lisa M. Bodnar et al.)..

--------------------------------------------------------------------------

Referenties:
1. Goldstone T., Fasting biases brain reward systems towards high-calorie foods. Metabolic Molecular Imaging Group MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College London, June 2010.
2. Rodriguez de Roa et al., Pharmacologic intervention program in infantile obesity and dyslipidemias : usefulness of dietary fiber LuraLean. Unpublished study.
3. Abidoff M. T., Special clinical report on effects of glucose-6-phosphatase on human subjects. Russian Ministry of health. Moscow, 1999, unpublished study.
4. Dellalibera O. et al., Svetol, green coffee extract induces weight loss and increases the lean to fact mass in volunteers with overweight problems. Phytotherapy. Vol. 4, N° 4, 2006 November.
5. The effect of l-carnitine on fat oxidation, protein turnover and body composition in slightly overweight subjects. Metabolism. 2004 Aug. ; 53(8) : 1002-6.
6. Miyashita K., American Chemical Society annual Meeting, San Francisco, 10-14th September 2006.
7. Miyashita K. et al., Fucoxanthin from edible seaweed, Undaria pinnatifida, shows antiobesity effect through UPC1 expression in white adipose tissues. Biochemical and biophysical research communication 332(2005) 392-397.
8. Antonio J. et al., Effects of a standardized guggulsterones phosphate supplement on body composition in overweight adults : a pilot study. Current therapeutic Research Clinical and Experimental, 1999, 60 : 2220-227.
9. Yang J. Y. et al., Guggulsterone inhibits adipocyte differentiation and induces apoptosis in 3T3-L1 cells. Obesity (2008 : 16, 16-22. doi:10.1038/oby.2007.24
10. Leibowitz S. F. et al., Hypothalamic serotonin in control of eating behavior, meal size and body weight. Biol. Psych. 1998 ; 44:851-864.
11. Lardy H. et al., Ergosteroids : induction of thermogenic enzymes in liver of rats treated with steroids derives from DHEA, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1995 Jul. 3, 92(14) : 6617-9.
12. Lardy H. et al., Ergosteroids. II : Biological active metabolites and synthetic derivatives of DHEA, Steroids, 1998 March, 63(3) : 158-65.
13. Kalman D. S. et al., A randomized, double blind placebo-controlled study of 7-keto in healthy overweight adults, Curr. Therap. Res., 2000, 61(7) : 435-42.
14. Zenk J. L. et al., A prospective, randomized, double blind study to evaluate the effect of HUM5007 and 7-oxo-DHEA on resting metabolic rate in overweight adult men and women on a caloric restricted diet ; abstract presented at the meeting on the FASEB, April 17, 2004.
15. Aoki F. et al., Clinical safety of licorice flavonoid oil (LFO) and pharmacokinetics of glabridin in healthy humans. Journal of the American College of Nutrition, 2007. Vol. 26, n° 3, 209-218.

Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
Metadrine™

Verbeterde en krachtigere geavanceerde thermogene samenstelling

www.supersmart.com
Relora® 250 mg

Reguleert de cortisolaanmaak, vermindert hevige honger en trek en vermindert boulimie-aanvallen

www.supersmart.com
Weight Loss Formula

Een verbeterde, nog krachtigere samenstelling voor een optimale gewichtsbeheersing

www.supersmart.com
Viscerox™ 100 mg

Helpt vetopslag in de buik te verminderen

www.supersmart.com
Ontdek ook
05-08-2016
Moeiteloos afvallen
Er is een eenvoudige oplossing voor het verbranden van calorieën waarbij u niet hoeft te bewegen en geen vermoeiende oefeningen hoeft uit te voeren. Onderzoekers...
Lees verder
10-05-2016
Ik heb alles geprobeerd, maar ik val...
Wanneer u op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd om af te vallen, maar u slaagt er maar niet in, dan mist u waarschijnlijk toch een...
Lees verder
07-08-2019
Obesitas en overgewicht: de gunstige werking van...
De strijd tegen overgewicht en obesitas is een van de grootste uitdagingen geworden van de moderne gezondheidszorg 1 . Wereldwijd zijn er zo'n 2 miljard...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
  • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
  • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan