Home   >  Diabetes en controle bloedsuikergehalte   >  Geen diabetes meer na...
24-09-2018

Geen diabetes meer na een natuurlijke behandeling van slechts een paar maanden

Berberine "Er is geen enkele behandeling die diabetes voorgoed kan genezen. Het is een chronische aandoening die een levenslange behandeling vergt". Hoe vaak hebben we dit al gehoord? Vanaf nu kunt u echter zeggen dat dit niet waar is. Uit nieuw onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat het duurzame verlies van veel lichaamsgewicht (een jaar lang een gewicht dat minimaal 10 kg lager ligt) het proces dat gerelateerd is aan diabetes type 2 kan omkeren.


Deze ontdekking heeft een schok teweeggebracht in de medische wereld. Tot voor kort dacht men namelijk nog dat de verminderde gevoeligheid van vetcellen voor insuline en de verzwakking van de alvleeskliercellen die zich voordoet bij diabetes type 2 onomkeerbaar waren. Deze zekerheid is nu echter onderuit gehaald door een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT): het is meer dan de helft van de mensen met diabetes type 2 gelukt om in een situatie zonder diabetes terecht te komen gedurende een langere termijn dankzij een aanzienlijk gewichtsverlies en het aanhouden van het nieuwe gewicht gedurende 12 maanden.

Om dit te bereiken moesten de vrijwilligers uiteraard een caloriearm dieet volgen. Daarnaast moesten ze leren hoe ze hun voedingsgewoonten konden verbeteren en hoe ze op een natuurlijke manier hun bloedsuikerspiegel konden verlagen. De hoeveelheid vet in de lever en de alvleesklier (twee duidelijke tekenen van diabetes) begon bij deze groep al snel af te nemen. Het duurde echter nog wel enkele maanden voordat de bètacellen in de alvleesklier weer in hun oorspronkelijke, gezonde staat verkeerden en de gevoeligheid voor insuline weer groter werd.

Hoe is het deze mensen gelukt om van hun diabetes af te komen?

Tijdens de maaltijd of tussendoortjes overspoelen we ons lichaam met een enorme lading van uiteenlopende voedingsstoffen die als brandstof dienen voor onze lichaamscellen. Zonder deze voedingsstoffen zouden de cellen niet lang kunnen overleven: ze halen er energie uit en gebruiken de voedingsstoffen om hun fysiologische functies uit te kunnen oefenen. Om dit te kunnen doen, moet er voortdurend voldoende energie aanwezig zijn: een kort moment van schaarste kan namelijk al fataal zijn! Een wasmachine werkt ook alleen maar wanneer er een constante levering van elektriciteit is. Haalt u de stekker eruit, dan heeft de machine geen energie meer. De machine stopt direct. Zo gaat het ook een beetje met de cellen die niet over een constante aanvoer van energie kunnen beschikken. Er is wel een verschil: een machine die geen stroom heeft, gaat gewoon weer werken zodra u de stroom er weer op zet. Maar een cel die te lang zonder energie zit, herstelt zich nooit meer helemaal.

Het lichaam heeft dan ook een reguleringssysteem bedacht waarmee het altijd dezelfde hoeveelheid brandstof via het bloed aan de cellen kan leveren. Het is een perfect systeem dat ervoor zorgt dat de hoeveelheid glucose in het bloed stabiel blijft. Waarom glucose? Omdat glucose een voedingsstof is met een zeer hoge energiewaarde en spijsverteringsenzymen heel veel grote moleculen omzetten in glucose.


Wanneer de hoeveelheid glucose in het bloed toeneemt, bijvoorbeeld na een maaltijd, dan zal een groep cellen in de alvleesklier (de zogenaamde bètacellen) een stof afgeven die het lichaam opdracht geeft de glucose op te nemen in de spiercellen en vetcellen. Hierdoor komt het bloedsuikergehalte in het bloed weer in balans. De stof die afgegeven wordt door de bètacellen is insuline. De suiker wordt als vet of glycogeen opgeslagen, maar kan op het moment dat het nodig is weer aan het bloed worden afgegeven.


Bij mensen met diabetes type 2 raakt dit systeem langzaam maar zeker verzwakt. In eerste instantie lijkt het vooral een probleem te zijn dat ontstaat door de voeding. Als we voeding eten die te rijk aan energie is of onevenwichtig is qua samenstelling, dan veroorzaakt dit grote hoeveelheden suiker in het bloed. Het lichaam reageert hierop zoals het hoort, namelijk: het geeft een grote hoeveelheid insuline af, hetgeen leidt tot de opslag van een overmatige hoeveelheid suiker in de vorm van vetten. Wanneer iemand af en toe een slechte keuze maakt qua voeding, dan is dat geen probleem. Maar als dat veelvuldig gebeurt, dan zal het lichaam al snel protesteren. De vetcellen in het lichaam zwellen enorm op en de wijzer op de weegschaal slaat steeds meer door naar de verkeerde kant. Op een gegeven moment worden deze overbodige vetvoorraden echt vervelend, met name als ze zich rondom de buik bevinden. Het zou mensen moeten aanzetten hier zo snel mogelijk iets aan te doen. Doet men dit niet, dan zal de diabetes steeds ernstigere vormen aannemen.


Hoe voller de vetcellen worden, hoe minder zin ze hebben om nog meer vet op te nemen. We zeggen dan dat ze langzaam maar zeker resistent worden voor insuline. Met andere woorden: de opdrachten die het molecuul insuline geeft, worden niet meer goed opgevolgd. De onvermijdelijke consequentie is dat de suiker die normaliter wordt opgenomen in de cellen, nu gewoon in het bloed blijft circuleren. Het leidt dus tot de verhoging van de bloedsuikerspiegel. Deze mensen hebben in principe voortdurend een te hoge bloedsuikerspiegel (chronische hyperglycemie). Dit is een gevaarlijke situatie die kan leiden tot een geleidelijke aantasting van de zenuwen, de bloedvaten, de ogen en de nieren. Het is zelfs zo gevaarlijk, dat het lichaam direct een verdedigingsmechanisme probeert in te zetten: de bètacellen in de alvleesklier gaan nog meer insuline produceren. Nu de vetcellen niet meer zo goed reageren op insuline, stuurt het lichaam steeds meer insuline om toch een effect te bereiken. Op zich een goede strategie, maar deze dient constant aangepast te worden om de groeiende resistentie van de vetcellen voor insuline te compenseren. Op een bepaald moment lijken de vetcellen helemaal niet meer mee te willen werken. Om ervoor te zorgen dat er nog suiker in de cellen kan worden opgenomen en om de bloedsuikerspiegel op een acceptabel niveau te houden, moeten er gigantische hoeveelheden insuline worden aangemaakt. De bètacellen in de alvleesklier draaien overuren en houden dit tempo op de langere termijn niet meer vol. Na een tijdje geven de bètacellen het dan ook op. De bètacellen die de enorme hoeveelheden glucose in het bloed overleefd hebben, verliezen geleidelijk aan hun vermogen om insuline af te scheiden. Dit is een bijzonder dramatisch moment, want de enige wijze waarop het lichaam de bloedsuikerspiegel naar beneden kan brengen, is door de inzet van insuline. Zonder dit hormoon raakt de bloedsuikerspiegel volledig uit balans en ontstaan er allerlei gezondheidsproblemen.


Tot op heden dacht men dus dat het onvermogen van de bètacellen om nog normale hoeveelheden insuline aan te maken onomkeerbaar was. Maar de studie die we hierboven noemden, komt tot een andere conclusie: wanneer de diabetes nog niet langer bestaat dan 10 jaar, kunnen de bètacellen toch opnieuw leren insuline aan te maken en weer 'normaal' te functioneren. Daarvoor dienen de factoren die oorspronkelijk hebben geleid tot de transformatie van de bètacellen te verdwijnen. Anders gezegd: er dient te worden ingegrepen op drie grote mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van diabetes:


 • De slechte voeding die leidt tot overgewicht.
 • Het overgewicht dat leidt tot insulineresistentie van de cellen.
 • De resistentie van de cellen voor insuline die in eerste instantie leidt tot een toename van de aanmaak van insuline, maar later een afname van de insulineaanmaak door de bètacellen veroorzaakt.

Lever en alvleesklier, voor en na gewichtsverlies

Hoe kunnen we diabetes zo snel mogelijk op een natuurlijke manier bestrijden?

De studie toont aan dat we diabetes kunnen genezen, mits we niet te lang wachten: bestaat de toestand van diabetes reeds 10 jaar, dan lijkt het erop dat de bètacellen van de alvleesklier te zeer zijn aangetast om weer 'normaal' te kunnen worden. Ze zijn dan niet meer in staat voldoende insuline te produceren.


Er moet dan ook actie ondernomen worden op 3 niveaus om dit te bereiken:


 • Werken aan gewichtsverlies, met name rondom de buik. Daarmee wordt de insulineresistentie verbeterd.
 • Werken aan een gezonde bloedsuikerspiegel, zodat de bètacellen niet uitgeput raken door de aanmaak van insuline.
 • De complicaties van diabetes behandelen, zodat nieuwe gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Onderzoekers proberen al jaren een medicijn te vinden dat tegelijkertijd inwerkt op alle drie de gebieden. Ze dachten verschillende keren dat ze hierin waren geslaagd, maar de stoffen die als medicijn op de markt werden gebracht hadden veel bijwerkingen of waren niet geschikt voor een bepaalde groep mensen. Sinds kort is er veel belangstelling voor een natuurlijke product: berberine. Het is een stof die gewonnen wordt uit de zuurbes, een struik die wel 2 tot 3 meter hoog kan worden, en die een eeuwenoud traditioneel gebruik kent als middel om het bloed te zuiveren en infecties te bestrijden. Zoals zo vaak heeft de wetenschap zich ook nu weer tot de traditionele geneeswijzen gewend.Dat is niet voor het eerst, en terecht.


Recent onderzoek heeft aangetoond dat berberine de ideale bondgenoot (1) is voor de bestrijding van diabetes. Het heeft opmerkelijke eigenschappen die een te hoge bloedsuikerspiegel en een te hoog lipidengehalte bestrijden, terwijl het daarnaast in staat is het lichaamsgewicht positief te beïnvloeden (2-5). De enige reden waarom deze stof nog niet bekend is, is dat de wetenschap nog niet in staat is geweest het exacte werkingsmechanisme te doorgronden. In tegenstelling tot medicijnen is deze stof namelijk in staat in te spelen op tal van mechanismen die gerelateerd zijn aan de beheersing van het lichaamsgewicht, de bloedsuikerspiegel, de lipogenese (het proces van de aanleg van een energievoorraad door de vetcellen) en de gevoeligheid voor insuline. Het schema hieronder toont aan dat de stof van invloed is op een groot aantal factoren en op de receptoren van cellen.


De impact van berberine op de celmechanismen

Het is een bestrijder van een te hoge bloedsuikerspiegel. Berberine werkt in op de stofwisseling van glucose en het vergroot de afgifte van insuline (6) (hetgeen de opname van glucose in de cellen bevordert). De stof doet dit door de cellen gevoeliger te maken voor insuline en door de glycolyse (het gebruik van glucose) te vergroten (7-8). Het speelt ook in op de werking van glycosidase, een enzym dat belast is met de opname van glucose via het epitheel in de darmwand. Waarschijnlijk vertraagt het dus de opname van glucose in ons lichaam (9).

Het gaat de ontwikkeling van vetcellen tegen. Dat berberine de bloedsuikerspiegel verlaagt, betekent niet dat het ervoor zorgt de het volume van de vetcellen toeneemt. Integendeel: het vermindert de expressie van bepaalde genen (door de afname van bepaalde transcriptiefactoren) die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het vetweefsel en de adipogenese (10).

Het is een krachtige antioxidant. Studies hebben aangetoond dat aanmaak van vrije radicalen, die in verband worden gebracht met insulineresistentie, schade veroorzaken in de bètacellen in de alvleesklier en de aanzet geven tot een massale zelfvernietiging van de cellen (11-13). De oxidatieve stress draagt overigens rechtstreeks bij aan de ontwikkeling van chronische complicaties van diabetes, zoals nieraandoeningen, netvliesaandoeningen en zenuwaandoeningen (14). Welnu, berberine staat eveneens bekend om zijn vermogen om oxidatie te verminderen, met name doordat het zorgt voor meer endogene antioxidanten, zoals superoxide dismutase (SOD) en glutathion, met name in de lever (15-16). Het gunstige effect van de stof op oxidatieve stress is in klinische studies bij de mens aangetoond: na de inname van een supplement van berberine gedurende een maand bleken de markers voor oxidatie op spectaculaire wijze te zijn gedaald.

Het is een uitstekende ontstekingsremmer. De rol die ontstekingen spelen bij de ontwikkeling van ziekten is zeer goed gedocumenteerd (17).We weten dat er tal van cytokines zijn met een ontstekingsopwekkende werking die bijdragen aan insulineresistentie. Ook hier lijkt berberine een rol te spelen: het lijkt de activiteit van de cytokines te verminderen (18-20).


Wanneer we naar klinische studies kijken die zijn uitgevoerd bij de mens, dan zien we dat men daarin tot dezelfde conclusie komt. In sommige studies bleken de diabetes-bestrijdende effecten van berberine zelfs sterker te zijn dan die van reguliere medicijnen (21), terwijl ze veel minder bijwerkingen veroorzaakten (22). Recent wetenschappelijk werk bevestigt dat de biologische beschikbaarheid van berberine die oraal wordt ingenomen wel degelijk goed is, in tegenstelling tot wat sommige wetenschappers dachten. Na de orale inname kan de concentratie van berberine relatief laag zijn, maar dit komt omdat het door het lichaam snel wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de lever en de alvleesklier. Daar wordt het vervolgens omgezet in verschillende actieve stofwisselingsproducten (23).


Wie de positieve reviews leest van de mensen die besloten hebben om berberine zelf te testen, twijfelt niet meer aan kracht van deze fantastische werkstof. De extracten die het hier betreft zijn van het productBerberine 500 mg, een 100% natuurlijke besteller van een ongekende zuiverheid die geen gelijke kent:


 • "Ik heb het net voor de 3e keer besteld (voor 3 maanden): vanaf de eerste drie maanden merkte ik al dat het hielp mijn bloedsuikerspiegel te verlagen....", aldus Frédérique Lucas.
 • "Verbazingwekkend hoe goed het werkt!Mijn arts schrok gewoon van de bloeduitslagen", aldus Jean-Claude Escande.
 • "We gebruiken berberine om onze bloedsuikerspiegel te verlagen en dat werkt", zegt Yolande Niquet.
 • "Echt een supergoed product voor mij omdat ik hiermee mijn diabetes type 2 enorm verbeterd heb, terwijl de klassieke medicatie helemaal niets hielp, maar wel bijwerkingen veroorzaakte, zoals hypo's", zegt Annie Parlanti.
 • "Echt een aanrader, dit product. Ik heb het genomen als vervanging van een regulier geneesmiddel dat jarenlang helemaal niets deed voor mij. Nadat ik 3 maanden Berberine had ingenomen, waren volgens de bloedtesten alle bloedsuikerwaarden verbeterd", aldus Gaston Simon.
 • "Ik ben 75 jaar oud en heb diabetes 2. Mijn arts was heel verbaasd toen hij hoorde dat mijn diabetes weer teruggedrongen was tot de normale waarden."
 • "Ik gebruik berberine nu 3 jaar en mijn diabetes is aanzienlijk verbeterd. Naast de berberine heb ik gezond gegeten en regelmatig gewandeld. De artsen vinden het maar moeilijk te toegeven, maar als ze mijn bloedanalyses zien, kunnen ze het alleen maar beamen. Ik heb nooit last van bijwerkingen gehad, integendeel: ik voelde me er juist beter door. Ik had ook geen last meer van urineweginfecties. Ik beveel dit product van harte aan ", zegt Sophie Dujardin.

Lees ook de rest van de waarderingen: reviews over berberine.


De enorme populariteit van berberine kan gemakkelijk worden verklaard: het effect is namelijk meetbaar. Aangezien de bloedsuikerspiegel bij diabetici heel vaak gecontroleerd wordt, is de werking van berberine direct meetbaar. Niemand kan dus nog zeggen dat het "allemaal tussen de oren zit". Het is hier een strikt objectieve waarneming". Het is zwart-op-wit terug te zien in de uitslagen van het bloedonderzoek.

5 natuurlijke tips om diabetes te bestrijden en om te keren

Het onderzoek dat we aan het begin van het artikel noemden heeft aangetoond dat het verlies van lichaamsgewicht noodzakelijk is om voorgoed van de diabetes af te komen. Deze deelnemers werden echter strikt begeleid door de onderzoekers. Hoe kunnen we 10 kg afvallen op een gezonde en duurzame manier en tegelijkertijd onze bloedsuikerspiegel naar beneden brengen zonder een deze intensieve begeleiding? Zoek de hulp van een gezondheidsprofessional, gebruik ter ondersteuning natuurlijke hulpmiddelen en houd u aan een paar simpele leefregels. We geven u graag 5 tips die onmisbaar zijn voor de omkering van de toestand van diabetes:


1) Ga (weer) koken. Dit is wel het allerbelangrijkste advies voor iedereen die buikvet wil verliezen: stop met het eten van sterk bewerkte voedingsmiddelen die absoluut niet goed zijn voor uw diabetes. Deze producten zitten vol zout, verzadigde vetzuren, verborgen suikers (met name fructose), en bronnen van vrije radicalen... Kook zelf met verse producten en geef daarbij de voorkeur aan groenten. Daarmee zet u namelijk een enorme stap in de goede richting.

2) Gebruik ter ondersteuning berberine. De effecten van berberine op de bloedsuikerspiegel en op de processen van de lipogenese zijn dermate indrukwekkend dat het zinvol is het gedurende enkele maanden te integreren in de nieuwe levensstijl (500 tot 1000 mg per dag). Het is een waardevolle ondersteuning op de korte termijn (bij gevaarlijke episodes van een hoge bloedsuikerspiegel) en op de langere termijn (als middel dat bijdraagt aan de vermindering van de insulineresistentie).

3) Kies voor voedingsstoffen met en lage glycemische index. Men is het er vandaag de dag wel over eens dat de consumptie van voedingsmiddelen met een lage glycemische index (GI) een gunstig effect heeft op mensen met diabetes. Voeding met een lage glycemische index zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel lager blijft, dat er minder lipiden in het bloed komen en dat het lichaamsgewicht onder controle blijft.

4) Eet vaker vezelrijke voeding. We eten steeds minder oplosbare vezels. Voor mensen die diabetes willen bestrijden, zijn ze echter onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat de opname van glucose wordt vertraagd en dragen ook nog eens bij aan het verminderen van het lichaamsgewicht en het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Mensen met diabetes wordt geadviseerd tussen de 25 en 50 g vezels per dag te eten, door de consumptie van fruit en groente (knollen, asperges, broccoli, kool, sperziebonen, uiten, artisjok, sinaasappel, perzik, peer, appel...), of door de inname van vezelhoudende supplementen. Zo is de inname van psyllium met een glas water tijdens de maaltijd beroemd: het vermindert de glucose- en insulinewaarden met 10 tot 20% (24)).

5) Vertrouw op antioxidanten. De antioxidanten in fruit en groenten (vooral in de felgekleurde soorten) zijn altijd een goede keuze. Ze zijn onmisbaar voor de bestrijden van tal van ziekten, en diabetes is daar geen uitzondering op: de oxidatieve stress die ontstaat tijdens deze ziekte zorgt voor de welbekende complicaties van diabetes, zoals atherosclerose, nierinsufficiëntie en netvliesaandoeningen.


De belangrijkste studie in dit artikel :

Roy Taylor, Ahmad Al-Mrabeh, Sviatlana Zhyzhneuskaya, Carl Peters, Alison C. Barnes, Benjamin S. Aribisala, Kieren G. Hollingsworth, John C. Mathers, Naveed Sattar, Michael E.J. Lean. Remission of Human Type 2 Diabetes Requires Decrease in Liver and Pancreas Fat Content but Is Dependent upon Capacity for β Cell Recovery. Cell Metabolism, 2018; DOI: 10.1016/j.cmet.2018.07.003


Referenties

 1. Ma X, Chen Z, Wang L, Wang G, Wang Z, Dong X, Wen B and Zhang Z (2018) The Pathogenesis of Diabetes Mellitus by Oxidative Stress and Inflammation: Its Inhibition by Berberine. Front. Pharmacol. 9:782. doi: 10.3389/fphar.2018.00782
 2. Yin, J., Xing, H., and Ye, J. 2008. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism, 57(5): 712–717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01. 013. PMID:18442638.
 3. Zhang, H., Wei, J., Xue, R., Wu, J.D., Zhao, W., Wang, Z.Z., et al. 2010. Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression. Metabolism, 59(2): 285–292. doi:10.1016/j. metabol.2009.07.029. PMID:19800084.
 4. Zhao, W., Xue, R., Zhou, Z.X., Kong, W.J., and Jiang, J.D. 2008. Reduction of blood lipid by berberine in hyperlipidemic patients with chronic hepatitis or liver cirrhosis. Biomed. Pharmacother. 62(10): 730–731. doi:10.1016/j.biopha.2008. 01.007. PMID:18337056
 5. Banach, M., Patti, A. M., Giglio, R. V., Cicero, A. F. G., Atanasov, A. G., and Bajraktari, G., et al. (2018). The role of nutraceuticals in statin intolerant patients: position paper from an international lipid expert panel. J. Am. Coll. Cardiol. 72, 96–118. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.040
 6. Yu, Y., Liu, L., Wang, X., Liu, X., Liu, X., Xie, L., and Wang, G. 2010. Modulation of glucagon-like peptide-1 release by berberine: in vivo and in vitro studies. Biochem. Pharmacol. 79(7): 1000–1006. doi:10.1016/j.bcp.2009.11.017. PMID: 19945441.
 7. Ko, B.S., Choi, S.B., Park, S.K., Jang, J.S., Kim, Y.E., and Park, S. 2005. Insulin sensitizing and insulinotropic action of berberine from Cortidis rhizoma. Biol. Pharm. Bull. 28(8): 1431–1437. doi:10.1248/bpb.28.1431. PMID:16079488.
 8. Chang, W., Zhang, M., Li, J., Meng, Z., Wei, S., Du, H., et al. 2013. Berberine improves insulin resistance in cardiomyocytes via activation of 5=-adenosine monophosphate-activated protein kinase. Metabolism, 62(8): 1159–1167. doi: 10.1016/j.metabol.2013.02.007. PMID:23537779.
 9. Pan, G.Y., Huang, Z.J., Wang, G.J., Fawcett, J.P., Liu, X.D., Zhao, X.C., et al. 2003. The antihyperglycaemic activity of berberine arises from a decrease of glucose absorption. Planta Med. 69(7): 632–636. doi:10.1055/s-2003-41121. PMID: 12898419
 10. Rosen, E.D., and MacDougal, O.A. 2006. Adipocyte differentiation from the inside out. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7(12): 885–896. doi:10.1038/nrm2066. PMID: 17139329.
 11. Evans, J.L., Maddux, B.A., and Goldfine, I.D. 2005. The molecular basis for oxidative stress-induced insulin resistance. Antioxid. Redox Signal. 7(7–8): 1040– 1052. doi:10.1089/ars.2005.7.1040. PMID:15998259.
 12. Scivittaro, V., Ganz, M.B., and Weiss, M.F. 2000. AGEs induce oxidative stress and activate protein kinase C-beta(II) in neonatal mesangial cells. Am. J. Physiol. Renal Physiol. 278(4): F676–F683. PMID:10751230.
 13. Kaneto, H., Xu, G., Fujii, N., Kim, S., Bonner-Weir, S., and Weir, G.C. 2002. Involvement of c-Jun N-terminal kinase in oxidative stress-mediated suppression of insulin gene expression. J. Biol. Chem. 277(33): 30010–30018. doi:10. 1074/jbc.M202066200. PMID:12011047.
 14. Rosen, P., Nawroth, P.P., King, G., Moller, W., Tritschler, H.J., and Packer, L. 2001. The role of oxidative stress in the onset and progression of diabetes and its complications: a summary of a Congress Series sponsored by UNESCO-MCBN, the American Diabetes Association and the German Diabetes Society. Diabetes Metab. Res. Rev. 17(3): 189–212. doi:10.1002/dmrr.196. PMID:11424232.
 15. Zhou, J.Y., and Zhou, S.W. 2011. Protective effect of berberine on antioxidant enzymes and positive transcription elongation factor b expression in diabetic rat liver. Fitoterapia, 82(2): 184–189. doi:10.1016/j.fitote.2010.08.019. PMID:20828602.
 16. Tang, L.Q., Wei, W., Chen, L.M., and Liu, S. 2006. Effects of berberine on diabetes induced by alloxan and a high-fat/high-cholesterol diet in rats. J. Ethnopharmacol. 108(1): 109–115. doi:10.1016/j.jep.2006.04.019. PMID:16759828.
 17. Dorota Zozulinska, B.W.-W. 2006. Type 2 diabetes mellitus as inflammatory disease. Diabetes Res. Clin. Pract. 74(Suppl.): S12–S16. doi:10.1016/j.diabres. 2006.06.007.
 18. Jiang, Q., Liu, P., Wu, X., Liu, W., Shen, X., Lan, T., et al. 2011. Berberine attenuates lipopolysaccharide-induced extracelluar matrix accumulation and inflammation in rat mesangial cells: involvement of NF-kappaB signaling pathway. Mol. Cell. Endocrinol. 331(1): 34–40. doi:10.1016/j.mce.2010.07.023. PMID: 20674665
 19. Lee, C.H., Chen, J.C., Hsiang, C.Y., Wu, S.L., Wu, H.C., and Ho, T.Y. 2007a. Berberine suppresses inflammatory agents-induced interleukin-1beta and tumor necrosis factor-alpha productions via the inhibition of IkappaB degradation in human lung cells. Pharmacol. Res. 56(3): 193–201. doi:10.1016/j.phrs.2007.06.003. PMID:17681786.
 20. Mo, C., Wang, L., Zhang, J., Numazawa, S., Tang, H., Tang, X., et al. 2014. The crosstalk between Nrf2 and AMPK signal pathways is important for the antiinflammatory effect of berberine in LPS-stimulated macrophages and endotoxin-shocked mice. Antioxid. Redox Signal. 20(4): 574–588. doi:10.1089/ ars.2012.5116. PMID:23875776.
 21. Goguet-Rubio, P., Seyran, B., Gayte, L., Bernex, F., Sutter, A., and Delpech, H. (2016). E4F1-mediated control of pyruvate dehydrogenase activity is essential for skin homeostasis. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 11, 11004–11009. doi: 10.1073/pnas.1602751113
 22. Zhang, H., Wei, J., Xue, R., Wu, J.D., Zhao, W., Wang, Z.Z., et al. 2010. Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression. Metabolism, 59(2): 285–292. doi:10.1016/j. metabol.2009.07.029. PMID:19800084.
 23. Tan XS, Ma JY, Feng R, et al. 2013. Tissue distribution of berberine and its metabolites after oral administration in rats. PLoS One 8: e77969.
 24. Bajorek SA, Morello CM. Effects of dietary fiber and low glycemic index diet on glucose control in subjects with type 2 diabetes mellitus. Ann Pharmacother. 2010 Nov;44(11):1786-92. Epub 2010 Oct 19.
Voedingsstof bestellen die gerelateerd is aan dit artikel
Berberine 500 mg

Een nieuw natuurlijk en krachtig wapen tegen diabetes type II

www.supersmart.com
Ontdek ook
24-12-2018
Berberine: een droom die werkelijkheid wordt voor...
Het komt steeds vaker voor dat u als klant ons vertelt over uw ervaringen met berberine, een stof die gewonnen wordt uit de zuurbes en...
Lees verder

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
 • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
 • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan