Home   >  Lever  >  Een aantal schadelijke effecten...
19-12-2018

Een aantal schadelijke effecten van alcohol voorkomen

Het eind van het jaar is weer in zicht, en tijdens de feestdagen zijn er tal van gelegenheden waarop alcohol geschonken wordt. En hoewel champagne of wijn, mits met mate gedronken, gunstige effecten kan hebben voor onze gezondheid, kan alcohol ook extreem schadelijk zijn. Er zijn voedingssupplementen die deze schadelijke effecten kunnen beperken, maar het is het beste om alcohol met mate te gebruiken.

We drinken een glaasje

Wanneer we een drankje drinken, dan dringt de alcohol direct door de maag- en darmwand. Het wordt snel verspreid door ons lichaam.
In principe wordt 95% van de alcohol omgezet in de lever. De rest wordt via het ademhalingsorgaan en de urine uitgescheiden. De lever kan echter maar een bepaalde hoeveelheid alcohol verwerken. De resterende hoeveelheid in het bloed verstoort de werking van de hersenen, het hart, de spieren en de andere weefsels van ons lichaam.

De oxidatie van alcohol

De eerste stap in de verbranding van alcohol door het menselijk lichaam is de afbraak van alcohol door het enzym dehydrogenase tot acetaldehyde, een uiterst giftige stof.
De oxidatie van alcohol vindt uitsluitend plaats in de lever. Dit gebeurt met behulp van verschillende enzymatische mechanismen.

Aanzienlijke oxidatieschade

Het proces van alcoholoxidatie gaat gepaard met een enorme toename van de aanmaak van vrije radicalen. Daarnaast verstoort acetaldehyde het verdedigende antioxidatiesysteem van de lever, remt het de reparatie van gealkyleerde nucleoproteïnen, vermindert het de zuurstofopname in de mitochondriën en bevordert het de vetperoxidatie. Ook buiten de lever is er sprake van oxidatieschade door ethanol, met name aan het maagslijmvlies, het centrale zenuwstelsel, het hart en de testikels.

Verstoring van de stofwisseling van micro-voedingsstoffen

Alcohol verstoort de opname, het transport, de activering en de opslag van essentiële micro-voedingsstoffen, zoals vitamines. Overigens kost de stofwisseling van alcohol, waarbij vrije radicalen en potentieel giftige stofwisselingsproducten vrijkomen, ons lichaam veel vitamines. Epidemiologische onderzoeken bevestigen dat personen die alcohol drinken regelmatig te kampen hebben met vitaminetekorten. Stoffen als folaten, vitamine B1, B6, PP, D en E worden als eerste bedreigd.

Er is een onderzoek uitgevoerd bij 417 proefpersonen (van wie 317 personen minder dan 33g alcohol per dag en 100 personen meer dan 33g alcohol per dag consumeerden) en 102 alcoholisten, die gemiddeld 194g alcohol per dag consumeerden. Men onderzocht de effecten van alcoholconsumptie op het percentage aan antioxidanten in ons plasma (zoals vitamine E, vitamine C, carotenoïden en selenium), en op de markers van oxidatieve stress (zoals malondialdehyde en eiwithoudende Schiff-bases). De resultaten toonden aan dat alcoholconsumptie de plasmagehaltes van micro-voedingsstoffen met een antioxiderende werking aanzienlijk liet dalen.

Uit onderzoeken bij de mens en bij dieren blijkt dat het glutathiongehalte, een belangrijke natuurlijke antioxidant van de lever, aanzienlijk daalde.

SAMe, beschermer van het verdedigingsmechanisme van de lever

Same, oftewel S-adenosylmethionine, speelt een belangrijke rol in de biochemie van de lever. Het ontstaat door een biochemische reactie tussen ATP en methionine. Meer dan de helft van de methionine in ons lichaam wordt door de lever gebruikt om SAMe te maken. Een groot deel van SAMe wordt weer omgezet in glutathion.

De consumptie van alcohol verlaagt het gehalte van het enzym dat nodig is voor de omzetting van methionine in SAMe. Een in 1991 uitgevoerd onderzoek door Spaanse wetenschappers bevestigde dat SAMe wordt omgezet in glutathion. Ook werd aangetoond dat de opname van supplementen met SAMe het glutathiongehalte op peil kan houden, mits deze supplementen gelijktijdig in worden genomen met alcohol. Alcohol laat het glutathiongehalte namelijk sterk dalen.

Een tekort aan SAMe maakt een alcoholist vatbaar voor het ontwikkelen van levercirrose. Door de toediening van SAMe kunnen de leverwaarden worden hersteld en kunnen de parameters voor de indicatoren voor leverbeschadigingen teruggebracht worden tot normale waarden. De toename van de circulerende transaminase wordt teruggedrongen en de beschadigingen van de mitochondriën, eveneens een effect van schade door ethanol, wordt gereduceerd.

In een placebogecontroleerde studie bij 16 patiënten met leveraandoeningen, onder wie alcoholisten en niet-alcoholisten, werd gedurende 6 maanden 1200 mg SAMe per dag toegediend. De leverbiopsies toonden een significante toename aan van de glutathiongehaltes, en daarnaast een afname van het geoxideerde glutathiongehalte. Bij niet-alcoholisten met leverbeschadigingen nam het leverenzym alanine aminotransferase, een indicator voor leverschade af.

In een onderzoek met 45 patiënten die leden aan een aan alcohol gerelateerde leverschade, werd gedurende 15 dagen een intraveneuze injectie toegediend. De leverfunctie werd hierdoor beduidend beter.

De giftige effecten van acetaldehyde neutraliseren

Het mechanisme dat wordt ingezet voor de neutralisering van acetaldehyde maakt het gebruik van antioxidanten op basis van zwavel. De twee belangrijkste antioxidanten in dit verband zijn cysteïne, een essentieel aminozuur, en glutathion, een polymeer met drie aminozuren. Cysteïne en glutathion zijn beide krachtige bestrijders van acetaldehyde, aangezien ze een gereduceerde vorm van zwavel bevatten, de zogenaamde sulhydryl-groep. Dit is een zwavelatoom dat verbonden is met een waterstofatoom. Dit krachtige mechanisme voor de bestrijding van acetaldehyde wordt relatief gemakkelijk overspoeld bij het gebruik van grote hoeveelheden alcohol, bijvoorbeeld wanneer men alcoholhoudende dranken drinkt. Gelukkig kan met deze zwavelhoudende antioxidanten op een eenvoudige manier ondersteunen door middel van supplementinname.

Tijdens een proef met knaagdieren bleek dat een dosis acetaldehyde die in normale omstandigheden dodelijk zou zijn voor de dieren, volledig geblokkeerd werd door een preventieve behandeling met cysteïne en vitamine B1 en C. Met andere woorden: dieren die behandeld werden met cysteïne overleden niet aan een dodelijke dosis acetaldehyde. N-acetyl-cysteïne blijkt even doeltreffend te zijn als cysteïne.

Vitamine C is noodzakelijk om cysteïne in een gereduceerde staat te houden, zodat het effectief kan blijven werken tegen acetaldehyde.

Vitamine B1 of thiamine en alfa-liponzuur dragen eveneens bij aan de afbraak van acetaldehyde. Het gehalte van deze stoffen wordt eveneens verminderd door de consumptie van alcohol. Een onderzoeksteam onderzocht het effect van vitamine B1. Het team toonde aan dat de vitamine bijdraagt aan het beschermende effect tegen de giftige werking van acetaldehyde zodra de vitamine wordt gecombineerd met vitamine C en cysteïne. Alcoholisten hebben vaak een tekort aan vitamine B1 Men weet echter nog niet of dit tekort veroorzaakt wordt door een verminderde opname van de vitamine in de darmen als gevolg van het alcoholgebruik, of door de afbraak van thiamine door acetaldehyde.

In de gereduceerde vorm is alfa-liponzuur een krachtige antioxidant op zwavelbasis. Alfa-liponzuur en acetaldehyde beïnvloeden elkaar op het niveau van de levercellen. De lever verwerkt grote hoeveelheden ingenomen alcohol en het acetaldehydegehalte kan relatief hoog zijn in de levercellen. Acetaldehyde kan zich aan de gereduceerde lipon-amide binden, waardoor de acetaldehyde niet meer kan werken. Om dit te bereiken dient men enkele uren voor en na de alcoholconsumptie alfa-liponzuur in te nemen.

Het gestandaardiseerde extract van silymarine is een krachtige antioxidant die in Europa een wijdverbreid gebruik kent als behandeling bij leverziekten. Het beschermt de lever tegen schade door alcoholabsorptie, en dan met name tegen de afname van de hoeveelheid glutathion in de lever. Wanneer men een maand lang silymarine inneemt, kunnen de glutathiongehaltes in de lever stijgen met 35%.

Wanneer men de juiste combinatie van antioxidanten inneemt, waaronder in elk geval de vitamines E, C, B1, cysteïne, selenium, N-acetyl-cysteïne, en dat op het moment dat men drinkt, of op het moment dat men in kennelijke staat het bed op zoekt, kan een deel van de schadelijke effecten van alcohol worden voorkomen, zoals schade aan de cellen, of het effect van de beruchte kater.

Het primaire gebruik van silymarine is gericht op het behandelen van leverschade die het gevolg is van alcoholgebruik. In de eerst opzet van een dubbelblind onderzoek werden 66 patiënten onderzocht die een leverziekte hadden die was ontstaan als gevolg van alcohol (Fintelmann et Albert, 1980). Bij 31 patiënten die een dosis van 420 mg/d aan silymarine ontvingen, bereikten de gamma-GT-gehaltes en het transaminasegehalte (ASAT en ALAT) weer veel sneller de normale waarden dan bij de patiënten die een placebo ontvingen. In een ander dubbelblind onderzoek met 36 patiënten die leden aan een leverziekte door alcoholgebruik constateerde men dat bij de patiënten die gedurende 6 maanden waren behandeld met silymarine, de pathologische parameters (ASAT, ALAT, gamma-GT en bilirubine) significant waren afgenomen wanneer men die vergeleek met de placebogroep (Feher et al., 1990). In een ander gerandomiseerd onderzoek werd er een gecontroleerde proef uitgevoerd om het effect van silymarine te bepalen bij de behandeling van 170 patiënten met een al dan niet aan alcohol gerelateerde levercirrose (Ferenci et al., 1989). 87 patiënten kregen 420 mg/d aan silymarine, 83 kregen er een placebo. Bij de groep die silymarine had gekregen was de overlevingskans na vier jaar 58%, tegen 39% bij de personen uit de placebogroep.

J.M. R


Bibliographie

Alcohol and antioxidant systems, Alcohol, alcohol 1994 ;29 (5) :513-22
Implication of free radical mecanisms in ethanol-induced cellular injury, 1992 ;12 (3) :219-40
Alcohol and free radicals : from basic research to clinical prospects, Bull Acad Natl Med, 1995 ; 179 (9) :1839-50.
Effect of oral S-adenosyl-L-methionine on hepatic glutathion in patients with liver disease, Scand J Gastroenterol, 1989 ;24 :407-14.
Inhibition of glutathion synthesis in the liver leads to S-adenosyl-L-methionine synthetase reduction, Hepatol, 1991 ;14 :528-33.
Attenuation of alcohol-induced apoptosis of hepatocytes in rat livers by polyenylphosphatidylcholine (PPC), Alcohol Clin Exp Res, 2000; 24:207-12.
Alcoholic liver disease: new insigths in pathogenesis lead to new treatments, J Hepatol, 2000;32:113-28.
Alcohol: its metabolism and interaction with nutrients, Annu Rev Nutr, 2000;20:395-430.
Antioxidant vitamin status and chronic alcoholism, Alcoologie, 1996 ;18 (2) :145-149
Protectants against acetaldehyde toxicity : sulfhydryl compounds and ascorbic acid. March 1974, Fed Proc 33 (3) (part 1),
Silymarin protection against hepatic lipid peroxidation induced by acute ethanol intoxication in the rat. Biochem Pharmacol. 1985 ;34 ;2209 -12.
Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
Dihydromyricetin 300 mg

Een natuurlijk bestanddeel tegen de schadelijke effecten van alcohol

www.supersmart.com
Alcohol Detox

Een krachtig samenbundeling van antioxidanten, bestrijdt de schadelijke effecten van alcohol.

www.supersmart.com
SAM-e 200 mg

Superkrachtig voedingssupplement met een meervoudige werking. (gewrichten, lever, hersenen)

www.supersmart.com
CDP Choline

Verbeterde vorm van het belangrijke voedingselement choline, grotere biologische beschikbaarheid

www.supersmart.com
N-Acetyl Cysteine

In het lichaam omgezet in cysteïne, een aminozuur dat nodig is voor de synthese van glutathion

www.supersmart.com
Silyplus

Een vorm van silymarine die 8 tot 10 maal beter wordt opgenomen

www.supersmart.com
Rehab

Systemische breed spectrum ontgifter.

www.supersmart.com
Ontdek ook
28-08-2019
Choline, een essentiële maar ondergewaardeerde voedingsstof
Choline krijgt niet altijd alle waardering die het verdient. En dat terwijl het door de prestigieuze National Academy of Medicine in de VS wordt gezien...
Lees verder
10-10-2016
De wonderlijke veelzijdigheid van kurkuma (2/2)
In India wordt kurkuma gebruikt voor een breed scala aan gezondheidsproblemen, zoals maagdarmproblemen, ontstekingen, hoofdpijn, infecties en verkoudheid. Het is te danken aan de curcuminoïden...
Lees verder
22-02-2017
Ga de strijd aan met chronische constipatie...
Lodewijk XIV, oftewel de Zonnekoning, had last van chronische obstipatie. De artsen die zich bezighielden met zijn gezondheid vroegen hem dagelijks "Comment allez-vous" (Hoe gaat...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
  • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
  • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan