Home   >  Lever en ontgifting  >  Verlos het lichaam van...
26-12-2018

Verlos het lichaam van verontreinigende voedingsstoffen

voedingsstoffen De volksgezondheid wordt al enkel decennia bedreigd door vervuiling. Vaak denkt men bij vervuiling aan het milieu. We vergeten echter dat ook de aanwezigheid van vervuilende stoffen in onze dagelijkse voeding een behoorlijke impact heeft. Verontreinigende stoffen in de voeding kunnen een kunstmatige, maar ook een natuurlijke oorsprong hebben. De verontreinigingen kunnen namelijk op elk moment in de productieketen, vanaf de productie tot de consumptie, in onze voeding terechtkomen. Het intensieve gebruik van pesticiden speelt uiteraard een grote rol bij de besmetting van ons voedsel. Ook andere vervuilende elementen kunnen echter gedurende de productie, de verpakking of de bereiding in ons eten terechtkomen. Zo komt het dat onze moderne voeding ons dagelijks blootstelt aan een groot aantal vervuilende voedingsstoffen die een probleem vormen voor onze gezondheid. Deze vervuilende stoffen in de voeding zijn de afgelopen jaren overigens vaak de oorzaak geweest van verschillende schandalen op voedselgebied. Mede naar aanleiding van deze alarmerende constateringen, is de wetenschap druk bezig de impact van deze vervuilende stoffen te in kaart te brengen en de gevolgen te beperken. Laten we de stoffen eens nader onder de loep nemen. Om welke vervuilende stoffen gaat het? Welke gezondheidsrisico's brengen ze met zich mee en hoe kunnen we de stoffen vermijden of elimineren?

Welke vervuilende voedingstoffen komen we tegen in de voedselketen?

Wetenschappers luiden al enkele jaren de noodklok in verband met de groeiende hoeveelheid vervuilende bestanddelen in onze voedingsmiddelen. Men heeft zo'n 455 vervuilende stoffen vastgesteld in onze dagelijkse voeding. Dit getal is afkomstig van het enorme EAT2-onderzoek, dat tussen 2006 en 2011 werd uitgevoerd door ANSES, de Franse nationaliteit autoriteit voor veiligheid op het gebied van gezondheid, voeding, milieu en werk1. Een eerdere opzet van dit onderzoek, dat uitgevoerd werd tussen 2000 en 2004, gaf al een indicatie van de aanwezigheid van tal van vervuilende stoffen in onze voeding. De tweede opzet van het onderzoek vond plaats bij meer dan 20.000 voedingsmiddelen die door de Franse bevolking worden geconsumeerd, zoals vlees, vis, schaaldieren, granen, pasta's, fruit en groenten. Gelukkig vormen niet alle 455 geïdentificeerde stoffen een gevaar voor de gezondheid. Een twaalftal van deze stoffen zouden echter een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Onder deze vervuilende stoffen rekenen we met name lood, cadmium, anorganisch arsenicum, aluminium, methylkwik, dioxines, furaan- en PCB behorende tot de dioxines, deoxynivalenol (DON), acrylamide en sulfieten. Deze vervuilende stoffen worden gezien als 'persistent', wat wil zeggen dat ze zich gedurende het gehele productieproces kunnen ophopen en uiteindelijk op ons bord terechtkomen. Daarnaast bestaan er ook niet-persistente vervuilende stoffen. Al kunnen deze stoffen gemakkelijker afgebroken worden dan de persistente vervuilende stoffen, ze kunnen wel degelijk voorkomen in onze voeding. Bij dit soort stoffen kunt u denken aan bijvoorbeeld bisfenol A of ftalaten.

Wat is de oorsprong van de vervuilende stoffen in onze voeding?

Voordat de voeding op ons bord ligt, kan het tijdens de productie, bewerking, verpakking of bereiding besmet raken. Bij de landbouwproductie denkt men dan al snel aan pesticiden en mest, zoals cadmium, dioxines en PCB's, dimethoaat, hexachloorbenzeen (HCB). Deze stoffen hebben een onmiskenbaar schadelijk effect voor de gezondheid. Het is waar dat sommige landbouwers zich meer toeleggen op een landbouwmethode die milieuvriendelijker is. Op de schaal van de wereldwijde voedselproductie blijven zij echter nog in de minderheid. Hopelijk zet de tendens naar een milieuvriendelijker akkerbouwbeleid zich voort. Het duurt echter nog wel jaren voordat de schade is bestreden die is aangericht is door de vervuilende stoffen. Niet alleen door pesticiden, maar ook door vervuiling van de bodem, de lucht en het water kan onze voeding aangetast worden2. Sommige vervuilende stoffen worden vernietigd tijdens het bewerkingsproces, maar deze bewerkingstechnieken kunnen er ook voor zorgen dat er andere vervuilende stoffen worden toegevoegd. Dit kan gerelateerd zijn aan de specifieke behandeling, aan de hygiëne tijdens de bewerking of aan het feit dat er additieven worden toegevoegd. Overigens staan er ook een aantal additieven op de lijst van vervuilende stoffen, zoals sulfieten, nitraten en nitrieten. Naast de productie en de bewerking, kan ook de verpakking van onze voedingsmiddelen bepaalde vervuilende stoffen toevoegen, zoals aluminium3,4.

Wat is het gevaar van vervuilende stoffen voor onze gezondheid?

Hoewel voedselvergiftigingen niet vaak worden veroorzaakt dor vervuilende stoffen, kan de herhaaldelijke en chronische blootstelling aan deze vervuilende stoffen toch een risico vormen voor de gezondheid. Dat is de bevinding die voortkomt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waaronder een onderzoek dat in 2013 werd uitgevoerd. Het verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift FASEB Journal5. De auteurs van dit onderzoek hebben aangetoond dat de combinatie van bepaalde vervuilende stoffen kan leiden tot stofwisselingsproblemen. Deze stofwisselingsproblemen zouden met name de kans op hart- en vaatziekten en diabetes type II kunnen vergroten. In dit onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van vier verschillende vervuilende stoffen: bisfenol A, TCDD, PCB 153 en ftalaat. Deze cocktail van vervuilende stoffen werd toegediend aan muizen in een dosering die overeenkwam met het gehalte van die stoffen in onze dagelijkse voeding. De vervuilende stoffen werden toegevoegd aan een vetrijke voeding, die overeenkwam met de moderne voeding. Onderzoekers constateerden een verergering van de glucose-intolerantie en een wijziging in de routing van de oestrogenen bij de vrouwtjesmuizen. Deze constatering is zeer zorgwekkend, aangezien glucose-intolerantie een van de factoren is die een rol spelen bij het ontstaan van het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en bij het ontstaan van diabetes type II. De resultaten bij de mannetjesmuizen waren minder uitgesproken, maar de onderzoekers constateerden dat er sprake was van een wijziging in de cholesterolstofwisseling. Deze constatering komt overeen met de conclusie van een recent onderzoek naar de impact van persistente vervuilende stoffen, waaronder PCB's. Deze studie, die in november 2016 verscheen in het blad Environnement International, brengt hoge PCB-gehaltes in verband met een verandering in de HDL-cholesteroleiwitten6. Deze soort cholesterol wordt gezien als het 'goede cholesterol', vanwege zijn rol in het vervoeren van cholesterol naar de lever waarmee de afvoer ervan bevorderd wordt. Dat is dan ook de reden dat de auteurs van dit onderzoek zich zorgen maken over het risico dat PCB met zich meebrengt als het gaat om de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Wanneer we naar de conclusies van al deze onderzoeken kijken, dan kunnen we ons afvragen welke effecten deze vervuilende stoffen voor de langere termijn hebben. Wat is het effect van de ophoping van deze stoffen? En wordt deze impact nog vergroot door de combinatie van de verschillende stoffen?

Wat kunnen we doen om van de vervuilende stoffen af te komen?

Ons lichaam heeft het natuurlijke vermogen zich te verdedigen tegen vervuilende stoffen. Sommige gifstoffen laten zich echter moeilijk verwijderen uit het lichaam. Wanneer deze gifstoffen zich ophopen, kunnen ze stofwisselingsproblemen veroorzaken en complicaties veroorzaken voor de gezondheid. Om zich tegen al deze schadelijke effecten te wapenen, is het belangrijk preventief op te treden en te voorkomen dat verontreinigingen uit de voeding zich in het lichaam ophopen.

Tips om de hoeveelheid vervuilende stoffen te verminderen

Het is helaas niet mogelijk om te ontkomen aan de vervuiling die we inademen via de lucht, maar we kunnen wel al het mogelijke doen om de inname van vervuilende stoffen via de voeding te beperken. We geven u een paar tips om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw gezondheid. Wanneer u eten koopt, dan is het beter om de voorkeur te geven aan onbewerkte producten zonder additieven, bij voorkeur afkomstig van biologische akkerbouw en voorzien van een kwaliteitskeurmerk. Ook is het een goed idee te letten op de verpakking van de producten, aangezien er soms aluminium of bisfenol A in de verpakkingen kan zitten. Op de visafdeling kan het verstandig zijn om te kiezen voor kleine vissen, zoals haring, sardientjes, ansjovis of makreel. Van deze vissen is namelijk bekend dat ze minder zware metalen bevatten dan andere vissen. Bij de bereiding dient u erop te letten dat u groente en fruit goed schoonmaakt. Probeer plastic en aluminium verpakkingen zoveel mogelijk te vermijden en bereid uw eten bij voorkeur door het zachtjes te stomen. Gaat u uit eten, dan is het niet altijd eenvoudig om de herkomst te achterhalen van het eten. Huisgemaakte gerechten zijn dan vaak een veilige en kwalitatief hoogwaardige keuze.

Manieren om uw lichaam te ontdoen van vervuilende stoffen

Ook als u uw voeding met zorg uitkiest, is het onmogelijk om helemaal te ontkomen aan vervuilende stoffen. Het lichaam beschikt over verschillende systemen, zoals de lever en de nieren, om zich te ontdoen van de gifstoffen. Deze vitale organen helpen bij de ontgifting van het lichaam, oftewel het verwijderen van de gifstoffen. De taak van de nieren en de lever is uiterst belangrijk, maar soms is het lichaam niet in staat om middels deze organen alle vervuilende stoffen, zoals zware metalen, te verwijderen. Gelukkig heeft de wetenschap stoffen gevonden die het lichaam kunnen helpen bij het verwijderen van de gifstoffen. Deze stoffen werken op basis van verschillende mechanismen. Zo kunnen ze de werking van de lever en de nieren verbeteren, of kunnen ze zich binden aan bepaalde gifstoffen. Dat laatste is het geval bij EDTA, een molecuul dat bekend staat als een krachtige chelator van lood en zware metalen. EDTA is in staat zich te binden met deze stoffen, waardoor ze via de natuurlijke weg het lichaam kunnen verlaten7. Appelzuur werkt op dezelfde wijze, maar dan als chelator van aluminium8. Voor een optimaal resultaat zijn deze chelaatvormers samengesteld als voedingssupplementen, zodat het lichaam maximaal van de ontgiftende werking kan profiteren. Bovendien zijn er nog andere stoffen die goede resultaten hebben laten zien als het gaat om de verwijdering van gifstoffen. Een combinatie van humuszuur en fulvinezuur zorgt bijvoorbeeld voor een goede vochtafvoer uit het lichaam en bevordert de uitscheiding van afvalstoffen. Deze combinatie stimuleert bovendien het immuunsysteem9,10. De combinatie van humuszuur en fulvinezuur beschermt het lichaam. Het is beschikbaar als voedingssupplement.

Steeds meer onderzoekers maken zich zorgen over de langetermijneffecten van vervuilende stoffen in onze voeding. Hoewel er slechts minieme hoeveelheden van deze stoffen aanwezig zijn in onze voeding, is het de vraag wat de invloed chronische ophoping van deze stoffen is ons lichaam voor gevolgen heeft. Om zich te wapenen tegen deze verontreinigingen, bestaan er eenvoudige preventiemaatregelen en kan men het lichaam helpen zich te ontdoen van deze stoffen.Bronnen

1. Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à « l’Etude de l'alimentation totale française », décembre 2013.
2. Vimercati L, Baldassarre A, Gatti MF, Gagliardi T, Serinelli M, De Maria L, Caputi A, Dirodi AA, Galise I, Cuccaro F, Assennato G, « Non-occupational exposure to heavy metals of the residents of an industrial area and biomonitoring », Environ Monit Assess, 2016 Dec, 188(12) : 673.
3. Müller JP, Steinegger A, Schlatter C, « Contribution of aluminum from packaging materials and cooking utensils to the daily aluminum intake », Z Lebensm Unters Forsch, 1993 Oct, 197(4) : 332-41.
4. Ogimoto M, Suzuki K, Haneishi N, Kikuchi Y, Takanashi M, Tomioka N, Uematsu Y, Monma K, « Aluminium content of foods originating from aluminium-containing food additives », Food Addit Contam Part B Surveill, 2016 Sep, 9(3) : 185-90.
5. Naville D, Pinteur C, Vega N, Menade Y, Vigier M, Le Bourdais A, Labaronne E, Debard C, Luquain-Costaz C, Bégeot M, Vidal H, Le Magueresse-Battistoni B., « Low-dose food contaminants trigger sex-specific, hepatic metabolic changes in the progeny of obese mice », FASEB J, 2013 Jun.
6. Ljunggren SA, Helmfrid I, Norinder U, Fredriksson M, Wingren G, Karlsson H, Lindahl M, « Alterations in high-density lipoprotein proteome and function associated with persistent organic pollutants », Environ Int, 2016 Nov 16.
7. Born T, Kontoghiorghe CN, Spyrou A, Kolnagou A, Kontoghiorghe GJ, « EDTA chelation reappraisal following new clinical trials and regular use in millions of patients: review of preliminary findings and risk/benefit assessment », Toxicol Mech Methods, 2013 Jan, 23(1) : 11-7.
8. Domingo JL, Gomez M, Lobert JM, Corbel J, « Comparative effects of several chelating agents on the toxicity, distribution and excretion of aluminium », Hum Toxicol, 1988 May, 7(3) : 259-62.
9. de Melo BA, Motta FL, Santana MH, « Humic acids: Structural properties and multiple functionalities for novel technological developments », Mater Sci Eng C Mater Biol Appl, 2016 May, 62 : 967-74.
10. van Rensburg CE, « The Antiinflammatory Properties of Humic Substances: A Mini Review », Phytother Res, 2015 Jun, 29(6) : 791-5.
Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
DMSA 100 mg

De de veiligste en de meest doeltreffende chelaatvormer voor kwik.

www.supersmart.com
EDTA 250 mg

Doeltreffende chelaatvormer, praktisch en voordelig

www.supersmart.com
Magnesium Malate 800 mg

Gebrevetteerde vorm met een verbeterde biologische beschikbaarheid, voor het chelateren van giftige aluminiumoverschotten. 20 % magnesium, 69 % appelzuur.

www.supersmart.com
Humic & Fulvic Acids 150 mg

Ontgifter en versterker van het immuunsysteem

www.supersmart.com
Ontdek ook
22-02-2017
Ga de strijd aan met chronische constipatie...
Lodewijk XIV, oftewel de Zonnekoning, had last van chronische obstipatie. De artsen die zich bezighielden met zijn gezondheid vroegen hem dagelijks "Comment allez-vous" (Hoe gaat...
Lees verder
22-07-2019
Een natuurlijk extract dat toxische effecten van...
Weet u hoe de oudste boom ter aarde heet? Dat is de Ginkgo biloba , een legendarische boom die zo sterk is dat hij in...
Lees verder
18-06-2018
De 10 groente- en fruitsoorten met de...
We schreven er al eerder over in ons dossier over pesticiden. De vergiftiging van onze planeet gaat in een gestaag tempo door. Om de inname...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
  • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
  • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan