Home   >  Omega 3  >  Wacht niet langer: elimineer...
04-01-2019

Wacht niet langer: elimineer nu de geleiachtige substantie die uw hersenen binnendringt (in slecht 3 maanden)!

Gestold vet

Mensen die koken met boter weten het wel:wanneer men de etensresten te lang laat staan bij kamertemperatuur, gaat het vet in de saus stollen. Ze vormen dan een niet erg appetijtelijke, compacte massa. Wat men meestal niet weet, is dat zich op dat zelfde moment een vergelijkbaar verschijnsel voordoet in onze cellen(en dat heeft niet veel te maken met het eten van boter). Zelfs de onderzoekers die dit fenomeen ontdekten toen ze bezig waren de impact van de consumptie van vette vis te beoordelen, konden het maar moeilijk geloven.


De feiten:
In de miljarden cellen waaruit ons lichaam is opgebouwd, bevinden zich grote hoeveelheden vet. Dat is niet het vet waaraan u waarschijnlijk denkt. Het gaat hier namelijk om vetlagen die de levende cellen omhullen. Ze hebben niets van doen met de enorme en abnormale hoeveelheden vet die we opslaan in onze vetweefsels (en die de welbekende vetrolletjes veroorzaken).
Nee, deze vetlagen waarover we hier spreken, zijn van een heel andere orde. Ze vormen de scheidingslijn tussen de cellen en hun omgeving, maar ze stellen de cellen in staat om alles doen wat nodig is om goed te functioneren: groeien, zich vermeerderen, zich voeden, ziektekiemen onschadelijk maken...Oftewel, deze vetlagen zorgen ervoor dat de cellen kunnen leven.


Welnu, deze vetlagen kampen met een ernstig probleem: hun samenstelling loopt gevaar. Eigenlijk zouden deze lagen een consistentie moeten hebben die lijkt op olijfolie. Maar we zien eerder een gestolde textuur die veel minder vloeibaar is. Deze textuur bedreigt onze cellen en snoert ze als het ware in. Wanneer het lichaam niet kan beschikken over 'degelijk bouwmateriaal', dan maakt het deze vetlagen van 'tweederangs materiaal'. Dat levert uiteraard 'goedkoop geproduceerde membranen' op, met alle risico's van dien. De epidemieën van ontstekingsaandoeningen, de versnelde cognitieve aftakeling en de enorme sterfte door hart- en vaataandoeningen lijken hier direct aan gerelateerd te zijn. Maar het ergste moet nog komen, want dit fenomeen neemt snel toe. Net als alle andere problemen die gerelateerd zijn aan de verregaande industrialisering van onze voeding.

Hoe maakt ons lichaam deze bijzondere vetlagen?

Voordat we hier op ingaan, is het goed om uit te leggen waar deze speciale vetlagen op lijken. Zoals u weet bestaat ons lichaam uit miljarden cellen die onderling samenwerken en in contact staan met de buitenwereld.


Elke cel wordt van de buitenwereld gescheiden door een vetlaag, het zogenaamde plasmamembraan.We kunnen dit zien als de grens van het leven, de scheidingslijn tussen de inwendige en uitwendige wereld.Dit vethoudende membraan is bijzonder fijn. Voor de beeldvorming: er zijn zo'n 8000 membranen nodig om de dikte van een velletje papier te bereiken. Dit flinterdunne membraan is echter van levensbelang: het heeft de belangrijke taak om te beslissen welke stoffen er mogen passeren. Het membraan maakt de uitwisseling van stoffen mogelijk. Zonder deze uitwisseling van stoffen kunnen we niet leven. Deze vetlaag zorgt er ook voor dat cellen zich aan elkaar kunnen vastzetten en dat ze stoffen zoals hormonen of slijm kunnen afscheiden. Ook kunnen ze dankzij deze laag boodschappen via het zenuwstelsel doorgeven (waardoor u nu in staat bent dit artikel te lezen en kunt begrijpen waarom deze informatie zo belangrijk is).

Wanneer we het membraan wat nader bekijken, dan zien we dat het bestaat uit twee fijne laagjes opgebouwd uit vetten. Ze zijn opgebouwd uit oneindig veel kleine moleculen die permanent bewegen: de fosfoglycerol-lipiden.Dit zijn vethoudende elementen die ons lichaam zelf aanmaakt en die allemaal op elkaar lijken: ze hebben een kop waarop zich twee staarten bevinden. De kop is altijd hetzelfde, maar de staarten niet. Het lichaam gebruikt voor de staarten namelijk het 'bouwmateriaal' dat voorhanden is. De genetische informatie in het DNA van ons lichaam bevat een gedetailleerde gebruiksaanwijzing. Zo weet het lichaam exact wat de beste materialen zijn voor het maken van de staarten van deze vethoudende elementen. Helaas is de keuze vaak beperkt. We kunnen de juiste bouwmaterialen namelijk alleen via de voeding binnenkrijgen. De bouwmaterialen kunnen we vergelijken met blokjes LEGO®: De kopjes passen allemaal op elkaar, maar aan het einde van de assemblage laten ze niet allemaal dezelfde structuur zien. Zo kan het lichaam lange of korte staarten maken, gebogen staarten, gedraaide staarten of in elkaar gekrompen staarten.Eet u vlees gebakken in aardnotenolie, dan levert u het lichaam niet dezelfde bouwstenen als wanneer u koolzaadolie gebruikt. De staarten zullen anders gevormd zijn.
De beste bouwstenen om deze vethoudende staarten te maken, zijn essentiële vetzuren, en dan met name twee soorten omega-3-vetzuren, namelijk EPA en DHA. Deze twee vetzuren vinden we uitsluitend in vette vis. Wanneer het lichaam kan beschikken over deze twee vetzuren, dan maakt het fosfoglycerol-lipiden met gebogen staarten die voorkomen dat vetten samenklonteren.Dit zorgt voor een gezond celmembraan, een ware zee van olie waarin een grote verscheidenheid aan bouwstenen drijft (bijv. proteïnes, vetzuren, suikers...). Er is constant sprake van stromingen en beweging. Gebruikt het lichaam echter verzadigde vetzuren uit bijvoorbeeld kaas of vleeswaren, dan zijn de staarten net stugge paaltjes.Vetten kunnen zo probleemloos samenklonteren en bolletjes vormen. Het celmembraan wordt stijf en hard, een beetje zoals het vet dat u op uw bord ziet na de maaltijd. De doorstroming wordt moeilijker en alle mechanismen die nodig zijn voor een optimale doorlaatbaarheid van het membraan draaien in een vertraagd tempo.


Dit is precies wat er op dit moment bij de meesten van ons gebeurt en de gevolgen hiervan voor de hersenen zijn dramatisch.

Dit 'gestolde' vet is rampzalig voor de hersenen

Het stugge vet vormt een probleem in het hele lichaam, maar sommige gebieden worden er extra door getroffen, zoals de hersenen. Na ons vetweefsel is ons brein het orgaan dat het rijkst is aan vet (men schat dat 60% van het gewicht van ons brein uit vet bestaat). De hersencellen, ook wel neuronen genoemd, zijn extreem langgerekt en hebben in vergelijking met andere cellen dan ook een superieur membraan nodig. Ze hebben bovendien hun vethoudende membraan nodig om te kunnen communiceren met andere neuronen. Het membraan kan namelijk de elektrische prikkels geleiden en speelt een essentiële rol bij het doorgeven van specifieke chemische moleculen met informatie van de ene naar de andere neuron.Om dit te kunnen doen, dient het vethoudende membraan zich te kunnen vervormen, openen en uitrekken, en dat alles in een razendsnel tempo.En u begrijpt het al: een stug celmembraan is hierbij echt een handicap.

Een groep onderzoekers heeft dit zeer duidelijke aangetoond en u zult zien dat het verschil tussen een membraan dat rijk is aan omega-3 en een rigide membraan frappant is. De onderzoekers injecteerden een proteïne in een cel met een soepel membraan dat rijk was aan omega-3, en eveneens in een rigide membraan. De proteïne zet de cel aan hun membraan te vervormen.Na slechts een paar seconden zagen de wetenschappers dat het soepele membraan met de omega-3 een groot aantal splitsingen vertoonde. Dit in tegenstelling tot het andere, stugge membraan, dat volledig star was. Op de afbeeldingen is het verschil nog duidelijker. De onderzoekers toonden eveneens aan dat zich in de vervormde gebieden van de cellen de hoogste concentratie omega-3 bevond, hetgeen hen niet verraste. Het zijn namelijk de omega-3-vetzuren die de snelheid van de vervorming maximaliseren en zorgen voor een optimale transmissie van de informatie.Membranen met enkelvoudige onverzadigde lipiden (links) en omega-3 (rechts) na toevoeging van een vervormende proteïne. In slechts een paar seconden ondergaan de membranen die rijk zijn aan omega-3 verschillende vervormingen.Dit verklaart eveneens dat er een groot aantal correlaties gevonden is in duizenden studies die betrekken hadden op omega-3:


 • een regelmatige consumptie van omega-3 verhoogt het aantal neurotransmitters en zorgt voor een optimale werking de hersenen.
 • een tekort aan omega-3 is van invloed op de hersenontwikkeling, verstoort de transmissie van zenuwimpulsen, veroorzaakt een ontregeling van de biochemie en kan zelfs aanleiding geven tot gedragsproblemen (elke positieve of negatieve inwerking op de afgifte van chemische moleculen in de neuronen brengt onvermijdelijk een verandering in de psychische staat van een individu teweeg).
 • membranen die rijk zijn aan omega-3 gaan de cognitieve aftakeling tegen en bestrijden de ziekte van Alzheimer en de veroudering van de hersenen (1-8).

U heeft het inmiddels begrepen: het is noodzakelijk om onze 'gestolde 'vetten te vervangen door soepele en flexibele vetten voordat de problemen echt serieuze vormen gaan aannemen.Nu denkt u bij zichzelf: hoe pak ik dat aan? Is er een betrouwbaar middel waarmee we die vetten kunnen vervangen? Iets dat snel werkt en wetenschappelijk bevestigd is? Al deze vragen kunnen met een volmondig ‘Ja’ worden beantwoord.

Van de geboorte tot de 'grote vervanging'

Waar komen de vetten vandaan waaruit de membranen bestaan van pasgeboren baby's, denkt u? Inderdaad, van de moeder. Toen u nog in de buik van uw moeder zat, haalde u een maximale hoeveelheid omega-3 uit de voeding, en soms zelfs uit de eigen voorraad van moeders zelf! Dit gaat soms zo ver dat men vermoedt dat een postnatale depressie gerelateerd zou kunnen zijn aan de volledige uitputting van de omega-3-voorraad uit de membranen van de moeder.

Deze verzameling van omega-3 in de cellen en dan met name in de structuren van het zenuwstelsel vindt hoofdzakelijk in de laatste drie maanden van de zwangerschap plaats en gaat door totdat het kind 2 is (9). Het is een belangrijke periode: de kwaliteit van deze vetten zal bepalend zijn voor de ontwikkeling van de uitlopers van de neuronen, de aanleg en stabilisering van de synapsen, de myeline-ontwikkeling, oftewel voor alles wat de baby nodig heeft om goede motorische, sensorische en cognitieve vermogens te ontwikkelen. Een tekort aan omega-3 in deze ontwikkelingsfase kan tot een niet-optimale ontwikkeling leiden van de visuele en cognitieve functies. Vandaar dat men zwangere en zogende vrouwen blijft aanraden om de hoeveelheid omega-3 die ze innemen te verhogen. Een studie die in november 2018 is verschenen, toonde aan dat omega-3 de kans op een vroegtijdige geboorte zou kunnen verminderen (10)...

En wat gebeurt er daarna? Als het kind 2 jaar oud is, blijven EPA en DHA nog steeds interessant, maar de opname van vetten in de membranen gebeurt wat voortvarender. Het lichaam introduceert een roulatiesysteem en vervangt op deze wijze geleidelijk aan steeds alle vethoudende elementen zodat de membranen nooit verouderen. Om het niveau aan omega-3 op peil te houden (oftewel de membranen soepel te houden), hebben we we er een regelmatige en adequate hoeveelheid van nodig. Beschikken we niet over voldoende omega-3, dan worden de vethoudende elementen geleidelijk aan vervangen door andere vetten. En daarmee beginnen de membranen af te takelen.


Het is deze 'grote vervangingsoperatie' die op een sluipende manier voor de gestolde vetten zorgt, voor een verlies aan capaciteit en zelfs voor een achteruitgang van de neuronen, want het ontwikkelingsproces van het brein (vorming en rijping van de neuronen, migratie naar de juiste plek in het lichaam, aanmaken van verbindingen) gaat gewoon door als we volwassen zijn!Als we boven de 50 zijn, is dit zelfs cruciaal!Als we alle omega-3 uit ons voedsel weglaten, dan heeft dit ontegenzeggelijk invloed op de celmembranen van ons brein. Die invloed zal per gebied verschillen (11): - 70% in de hypofyse (een gebied dat veel hormonen afscheidt), -40% in de prefrontale cortex (de basis van onze 'hogere' cognitieve functies) en -25 % in de kleine hersenen (een gebied dat een belangrijke rol speelt bij de coördinatie).En dat kan allemaal binnen 7 weken gebeuren!


Toch is er ook goed nieuws: membranen kunnen geleidelijk aan afgebroken worden, maar gelukkig kunnen ze ook weer opgebouwd worden met adequate hoeveelheden DHA en EPA. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een regelmatige en duurzame aanvoer van deze vetzuren!Alleen dan kan ons lichaam weer beschikken over de beste 'bouwstenen' die er zijn om de andere vethoudende elementen te vervangen.

Waarom ze ook doeltreffend zijn als het gaat om hart- en vaatziekten

Omega-3 is niet populair geworden vanwege de positieve invloed op de gezondheid van de hersenen. Als we u bij aanvang van het artikel zouden hebben gevraagd wat de meest bekende positieve werking was van deze vetzuren, dan zou u vast en zeker de preventieve werking voor hart- en vaatziekten hebben genoemd. En daarin zou u gelijk hebben. Want deze eigenschap van omega-3 kennen we al heel lang. Deze goede eigenschap is reeds aangetoond in duizenden studies, waarvan sommige gedenkwaardiger zijn dan andere.

Reeds in de jaren 70 hebben epidemiologische studies aangetoond dat hart- en vaatziekten bij Eskimo's in Groenland ongelofelijk weinig voorkomen. De voeding van deze bevolkingsgroep is bijna uitsluitend afkomstig uit zee (12-14). Enkele jaren later heeft men dezelfde statistieken ontdekt bij een deel van de Japanse bevolking die veel vis at (15-16).

In 2000 richtte een groep onderzoekers zich op twee dorpen op het eiland Madeira, een autonome regio van Portugal. Het eiland ligt ten noordwesten van de Afrikaanse kust.Een van de twee dorpen heeft vooral een herderstraditie, het andere dorp is echt een vissersdorp. Verder hebben de bewoners van beide dorpen hetzelfde niveau van fysieke activiteit en houden ze er dezelfde culturele gewoontes op na. Ze wonen immers in hetzelfde geografische gebied. De wetenschappers ontdekten een enorm verschil in het percentage van sterftegevallen door hart- en vaatziekten. De vissers, die 10 keer zoveel vis aten als de inwoners van het herdersdorp, bleken veel minder vaak te overlijden als gevolg van deze aandoeningen (17).

We zouden nog uren zo door kunnen gaan, maar andere onderzoekers hebben het werk reeds voor ons gedaan: ze publiceerden een samenvatting van alle studies die over dit onderwerp gepubliceerd zijn (we noemen dit een meta-analyse). Ook daarvan bestaan er tientallen. We nemen genoegen met de meest recente meta-analyse, die in juli 2018 werd gepubliceerd. De conclusie van de meta-analyse is dat EPA en DHA een onweerlegbaar effect hebben op de bloeddruk en op dyslipidemie twee factoren die een groot risico vormen voor hart- en vaatziekten. Overigens komt men in dezelfde studie tot de conclusie dat beide stoffen doeltreffend zijn bij chronische aandoeningen (18)!


Hoe kunnen deze effecten worden verklaard? Ons lichaam kan verschillende mechanismen gebruiken om de vetten te extraheren die in de celmembranen zitten. Deze aldus vrijgemaakte vetten circuleren vervolgens in- of buiten de cel. Indien men deze vrij circulerende vetten in ons lichaam nauwkeurig zou kunnen observeren, dan zou men een perfecte afspiegeling zien van de vetten waaruit de membranen zijn opgebouwd. Bevatten uw membranen bijvoorbeeld weinig omega-3-vetzuren, wat heel waarschijnlijk is, dan zien we ook maar heel weinig omega-3-vetzuren die buiten de membranen rondwaren. We zien dan waarschijnlijk meer verzadigde vetzuren en 'vrije' omega-6-vetzuren.


Waarom is dit problematisch? De rondzwervende vetten zullen in werkelijkheid niet lang hun gang kunnen gaan: ze worden door het lichaam al snel opgepikt en omgezet in actieve moleculen. De kenmerken van deze actieve moleculen hangt echter volledig af van de aard van de oorspronkelijke vetten!Zo worden omega-6-vetzuren omgezet in vaatvernauwende moleculen (oftewel moleculen die in staat zijn de bloedvaten samen te laten trekken) maar ook in ontstekingsbevorderende moleculen!

Omega-3, EPA en DHA worden daarentegen omgezet in moleculen die verschillende biochemische processen in het lichaam positief beïnvloeden: deze moleculen reguleren de bloeddruk en de elasticiteit van de vaten, ze beheersen ontstekingen (19) (een mechanisme dat van invloed is op allergieën, chronische aandoeningen, astma...) en werken zelfs in op de immuunrespons. En dat verklaart waarom omega-3 even nuttig is voor de gezondheid van het hart- en vaatstelsel als voor de cognitieve gezondheid!

Ons gulzige brein

Misschien denkt u bij uzelf:waarom vragen onze hersenen juist die voedingsstof die niet veel voorkomt in onze voeding? Waarom heeft de evolutie ons richting de consumptie van vis gemanoeuvreerd?

Er zijn twee mogelijke antwoorden op deze slimme vraag.


We schreven hierboven al eerder dat de moleculen EPA en DHA bijna uitsluitend voorkomen in dierlijk voedsel uit de zee. Maar eigenlijk is dat niet helemaal juist. Ons lichaam is namelijk in staat, zij het met de grootste moeite, zelf EPA en DHA te maken van een andere stof (die bijna net zo zeldzaam is geworden), namelijk: ALA. Dit is een omega-3-bron met een plantaardige oorsprong. Het is zeer fragiel en het komt in grote hoeveelheden voor in bepaalde voedingsmiddelen, zoals in lijnolie en lijnzaad, koolzaad, notenolie en hennepzaad.

Om EPA en DHA uit ALA te maken, heeft het lichaam speciale 'tools' nodig, die beperkt voorradig zijn. Het probleem is nu echter dat deze specifieke tools ook gebruikt worden om de overdadige hoeveelheid omega-6 uit onze voeding om te zetten. In ons hele lichaam komt abnormaal veel omega-6 voor: vandaag de dag eten we 15 tot 30 keer meer omega-6 dan omega-3, en dat terwijl we in theorie juist gelijke hoeveelheden van beide vetzuren zouden moeten eten. Trouwens, onderzoekers hebben aangetoond dat de voeding van de prehistorische mens wat dat betreft wel in evenwicht was. Dit evenwicht is vooral vanaf het begin van de twintigste eeuw verstoord geraakt. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat we door de industrialisering van de voeding beter in staat waren stabielere oliën te produceren die langer houdbaar waren. Deze oliën bevatten echter minder omega-3. In die periode nam ook de consumptie van vis af. De geïndustrialiseerde voeding (die onevenredig veel omega-6 bevatte) deed zijn intrede.


De verstoring van dit evenwicht had twee belangrijke gevolgen:


 • De celmembranen gebruikten meer omega-6-vetzuren in plaats van omega-3-vetzuren (de staarten van de vethoudende elementen worden voornamelijk gemaakt van omega-6).
 • Het lichaam kan de omega-3 die afkomstig is uit een plantaardige bron niet omzetten in EPA en DHA: de 'tools' die het daarvoor nodig heeft worden immers al opgeëist door de omega-6-vetzuren.Experts denken dat de omzetting van plantaardige omega-3 in EPA en DHA vandaag de dag minder dan 5% bedraagt...

Het is dan ook ijdele hoop om te denken dat u hoeveelheid soepele vetten in uw membranen kunt vervangen met omega-3 vetzuren van uitsluitend plantaardige bronnen.... Lang geleden zou dat wellicht mogelijk zijn geweest, maar met onze moderne voeding lukt dat niet meer. We hebben bestanddelen nodig die direct actief en beschikbaar zijn.

Om te antwoorden op de eerste vraag: ons brein vraagt niet perse om vis, maar het eten van vis is bijna de enige manier geworden om onze hersenen nog aan voedingsstoffen te helpen die het lichaam vroeger zelf nog veel beter kon aanmaken.


Het tweede antwoord op deze vraag is hypothetische van aard. De neurobioloog Stephen Cunnane, schrijver van het beroemde werk 'Survival of the fattest' heeft de hypothese geopperd dat spectaculaire ontwikkeling van het brein tot het huidige grote volume alleen mogelijk was doordat de mens steeds in de buurt van voedselbronnen heeft gewoond die rijk waren aan EPA en DHA. Door de landbouw is de mens vervolgens verwijderd geraakt van deze bronnen. De totale hoeveelheid aan voedselbronnen nam weliswaar toe (wat leidde tot een wereldwijde bevolkingsexplosie), maar de kwaliteit van de voeding nam sterk af (wat leidde tot een afname van de gezondheidstoestand van de mens).

Hoe komt u dagelijks aan 800 mg EPA en DHA (omega-3-vetzuren uit de zee)?

De enige manier waarop u uw membranen weer soepel en flexibel kunt maken, is door het opvoeren van de hoeveelheid EPA en DHA. En zoals we al aangaven zijn zee- en schaaldieren meestal de enige beschikbare bronnen voor deze vetzuren.

Maar kunnen we in ons dagelijks leven echt rekenen op voldoende aanvoer van de vetzuren via deze bronnen? Want een dagelijkse consumptie van vis- en schaaldieren zorgt niet alleen voor een enorme verhoging van de uitgaven voor uw dagelijkse boodschappen (de voorraden beginnen ernstig af te nemen en de wereldwijde vraag was nog nooit zo hoog), maar zou ook uw gezondheid ernstig kunnen schaden. Niet voor niets raden onze gezondheidsinstanties ons aan om niet vaker dan twee keer per week vis te eten: de toxische moleculen en de zware metalen in de vis vormen bij een hogere inname een bedreiging voor de gezondheid.

We hebben geen keuze: we moeten wel een beroep doen op voedingssupplementen met omega-3. En zoals zo vaak geldt ook nu dat u bij de keuze van deze supplementen goed op moet letten.
Omdat de vetzuurketens van EPA en DHA erg fragiel zijn en vette vis erg te lijden heeft onder de vervuiling, is het noodzakelijk om te kiezen voor een supplement dat antioxidanten bevat (en dan het liefst natuurlijke antioxidanten). Bovendien kiest men bij voorkeur voor een product waarvan het eindextract gezuiverd is. Zo weet u zeker dat het supplement geen kwik, dioxines of PCB's bevat. Gaat u voor het best haalbare product, kies dan voor supplementen die gemaakt zijn van olie die afkomstig is van wilde vissen; Wilde vissen bevatten meer omega-3 omdat ze zich voeden met kleine visjes, schaaldieren en micro-algen. Dit voedsel bevat meer omega-3. Zo niet de vis die wordt gekweekt: deze vis wordt volgestopt met antibiotica en wordt grootgebracht onder zware, vaak dieronvriendelijke omstandigheden.

Een van de meest gewaardeerde producten op de markt voldoet aan elk van de hierboven genoemde criteria: Super Oméga-3. Het is zonder twijfel zo succesvol omdat mensen tevreden zijn over de kwaliteit (het bevat EPA en DHA) en de dosering, die overeenkomt met het advies van de WHO (minimaal 500 mg EPA+DHA per dag)....

Maar ook het gebruiksgemak heeft bijgedragen aan het succes: men hoeft slechts 2 maanden lang 3 capsules per dag in te nemen bij de maaltijd (oftewel een potje per maand) om een voor het lichaam optimale hoeveelheid EPA en DHA te bereiken.

Wat gaat u merken van de supplementinname?

Indien u besluit om een omega-3-kuur te volgen, dan kunt u dit verwachten:
Na een paar dagen zullen de vetten uit de capsules opgenomen worden in de celmembranen. Deze opname is een langzaam proces: het volgt daarbij het geleidelijke vervangingsproces van de membranen.Verwacht dus na twee dagen nog geen wonderen! U moet rekenen op een paar weken voordat u kunt profiteren van het feit dat de membranen soepeler en flexibeler zijn geworden.

Maar het mooie van omega-3 is wel dat het niet alleen voor gunstige effecten zorgt tijdens de supplementinname. De vetzuren dringen namelijk voor een langere tijd door in de membranen en vormen op die manier een prachtig vertragingsmechanisme met effecten op de langere termijn. Enkele weken nadat u bent gestopt met de supplementinname (u zou overigens ook langer door kunnen gaan met de inname) blijft de omega-3 stevig verankerd in de membranen. Ze blijven dus ook vrij circuleren in uw lichaam.


Nog een laatste opmerking: bij koude temperaturen verliezen de membranen ook wat van hun soepelheid. Vissen die leven in koude wateren hebben om die reden membranen die gemaakt zijn van omega-3 zodat ze bestand zijn tegen dit natuurlijke verschijnsel.

Met andere woorden: de membranen die nauwelijks omega-3 bevatten kunnen in de winter een nog groter probleem voor onze gezondheid vormen. Het is dan ook het uitgelezen moment om te beginnen met een supplementinname van enkele weken.Samenvatting

 • De flexibiliteit van onze membranen hang voor 100% af van onze voeding.
 • Membranen die 'gestold' vet bevatten, vormen een bron voor ontelbaar veel fysieke en mentale aandoeningen (cognitieve aftakeling, stemmingsproblemen, ontstekingsziekten, hart- en vaatziekten).
 • De omega-3-vetzuren EPA en DHA vormen de beste bouwmaterialen voor de aanmaak van flexibele membranen.
 • We vinden ze uitsluitend in vette vissoorten en in andere voedingsbronnen die afkomstig zijn uit de zee.
 • De meest doeltreffende en goedkoopste oplossing: het gebruik van supplementen met EPA en DHA.
 • Vetten die als bouwstoffen dienen voor de structuren van celmembranen, worden door het lichaam niet gebruikt als energiebron.


Referenties

 1. V. Frisardi, F. Panza, D. Seripa, T. Farooqui, et A. A. Farooqui, « Glycerophospholipids and glycerophospholipid-derived lipid mediators : a complex meshwork in Alzheimer’s disease pathology », Prog. Lipid Res., vol. 50, p. 313 330, 2011.
 2. V. Martin, N. Fabelo, G. Santpere, B. Puig, R. Marin, I. Ferrer, et M. Diaz, « Lipid alterations in lipid rafts from Alzheimer’s disease human brain cortex », J. Alzheimers Dis., vol. 19, p. 489 502, 2010.
 3. S. C. Cunnane, M. Plourde, F. Pifferi, M. Bégin, C. Féart, et P. Barberger-Gateau, « Fish, docosahexaenoic acid ans Alzheimer’s disease », Prog. Lipid Res., vol. 48, p. 239 256, 2009.
 4. D. S. D. Martin, P. Spencer, D. F. Horrobin, et M. A. Lynch, « Long-term potentiation in aged rats is restored when the age-related decrease in polyunsaturated fatty acid concentration is reversed », Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids, vol. 67, no 2 3, p. 121 130, 2002.
 5. T. Oster et T. Pillot, « Docosahexaenoic acid and synaptic protection in Alzheimer’s disease mice », Biochim. Biophys. Acta, vol. 1801, p. 791 798, 2010.
 6. M. Lavialle, G. Champeil-Potokar, I. Denis, P. Guesnet, F. Pifferi, et S. Vancassel, « Le DHA dans la neurotransmission », Ol. Corps Gras Lipides, vol. 14, no 1, p. 11 15, 2007.
 7. H. Cheng, K. S. Vetrivel, P. Gong, A. Parent, et G. Thinakaran, « Mechanisms of disease : new therapeutic strategies for Alzheimer’s disease - targeting amyloid precursor protein processing in lipid rafts », Nat. Clin. Pract. Neurol., vol. 3, no 7, p. 374 382, 2007
 8. S. Hossain, M. Hashimoto, M. Katakura, T. Shimada, et O. Shido, « Mechanism of docosahexaenoic acid-induced inhibition of in vitro Aβ1-42 fibrillation and Aβ1-42- induced toxicity in SH-S5Y5 cells », J. Neurochem., vol. 111, p. 568 579, 2009.*
 9. P. Guesnet, J.-M. Alessandri, S. Vancassel, I. Denis, et M. Lavialle, « Acides gras omega-3 et fonctions cérébrales », Nutr. Clin. Métabolique, vol. 19, p. 131 134, 2005.
 10. Middleton P, Gomersall JC, Gould JF, Shepherd E, Olsen SF, Makrides M. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11 . Art. No.: CD003402. DOI: 10.1002/14651858.CD003402.pub3
 11. I. Carrié, M. Clément, D. De Javel, H. Francès, et J.-M. Bourre, « Specific phospholipid fatty acid composition of brain regions in mice : effects of n-3 polyunsaturated fatty 143 acid deficiency and phospholipid supplementation », J. Lipid Res., vol. 41, p. 465 472, 2000.
 12. Bang HO, Dyerberg J & Nielsen AB (1971) Plasma lipid and lipoprotein pattern in Greenlandic west-coast Eskimos. Lancet i, 1143–1144.
 13. Bang HO, Dyerberg J & Sinclair HM (1980) The composition of the Eskimo food in north western Greenland. American Journal of Clinical Nutrition 33, 2657–2661.
 14. Dyerberg J, Bang HO & Hjørne N (1975) Fatty acid composition of the plasma lipids in Greenland Eskimos. American Journal of Clinical Nutrition 28, 958–966.
 15. Kagawa Y, Nishizawa M, Suzuki M, Miyatake T, Hamamoto T, Goto K, Motonaga E, Izumikawa H, Hirata H & Ebihara A (1982) Eicosapolyenoic acids of serum lipids of Japanese islanders with low incidence of cardiovascular diseases. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 28, 441– 453.
 16. Hirai A, Terano T, Saito H, Tamura Y & Yoshida S (1987) Clinical and epidemiological studies of eicosapentaenoic acid in Japan. In Polyunsaturated Fatty Acids and Eicosanoids, pp. 9–24 [WEM Lands, editor]. Champaign IL: American Oil Chemists’ Society
 17. I. C. Torres et al. Study of the effects of dietary fish intake on serum lipids and lipoproteins in two populations with different dietary habits, British Journal of Nutrition (2000), 83, 371–379
 18. Guo XF, Li KL, Li JM, Li D. Effects of EPA and DHA on blood pressure and inflammatory factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Jul 11:1-31. doi: 10.1080/10408398.2018.1492901.
 19. U. Gogus et C. Smith, « n-3 Omega fatty acids : a review of current knowledge », Int. J. Food Sci. Technol., vol. 45, p. 417 436, 2010
Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
Krill Oil 590 mg

Superieure vorm van omega-3 met grotere biologische beschikbaarheid en sterker effect

www.supersmart.com
Super Omega 3 - 500 mg

EPA en DHA: een natuurlijke, pure, krachtige en stabiele product dat op de markt te vinden is

www.supersmart.com
Super EPA 285 mg

285 mg EPA en 39,19 mg DHA per softgel.

www.supersmart.com
Ontdek ook
14-11-2018
Voeding voor uw creativiteit èn uw humeur:...
De grondlegger van Apple, Steve Jobs, heeft ooit gezegd dat zijn creativiteit en zijn goede humeur gerelateerd waren aan fruitrijke voedingspatroon. De sceptische journalist die...
Lees verder
06-02-2019
Krillolie of visolie: wat is de beste...
Vraag: Krillolie of visolie: wat is de beste bron van omega-3 ? Antwoord: Krillolie (genoemd naar de kleine garnaaltjes die leven in de koude wateren)...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
 • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
 • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan