Home   >  Lever en ontgifting  >  Pesticiden: het sluimerende venijn....
06-06-2018

Pesticiden: het sluimerende venijn. Wat kun u doen?

pesticiden Had u de indruk dat er de laatste jaren minder pesticiden gebruikt werden? Dan vergist u zich: in praktisch elk land in Europa neemt het gebruik van pesticiden toe en bereikt het dramatische hoogtepunten, ondanks alle mooie beloftes die zijn gedaan en ondanks alle bewijzen over de schadelijke gevolgen.

De kampioen van Europa met zo'n 78.000 ton aan pesticiden die verspreid wordt over de velden is Spanje, gevolgd door Frankrijk (75.000) en daarna Italië (64.000), Duitsland (46.000) en Polen (23.000).

De impact van pesticiden op het milieu en de gezondheid

Nog nooit werden er in Europa zoveel giftige moleculen uitgestort over de aarde, en de dramatische gevolgen beginnen zich af te tekenen. .


Ten eerste voor het milieu : Europa besteedt jaarlijks miljarden euro's aan het zuiveren van het drinkwater, dat in toenemende mate besmet raakt (1). Pesticiden verzamelen zich in de grondwaterbekkens en verstoren de cyclus van het leven op elk niveau (2); ze dragen in hoge mate bij aan de 6e uitstervingsgolf waardoor onze planeet op dit moment wordt getroffen. Nog steeds vinden we in ons water concentraties van atrazine, een molecuul dat al sinds 2003 verboden is. Men vermoedt dat het nog wel 50 jaar kan duren voordat de stof helemaal verdwenen is (3)...


Ten tweede voor onze gezondheidWant die lijdt er onder. We hebben lange tijd aangenomen dat de chronische blootstelling aan pesticiden via onze voeding en via het water dat we dronken geen kwaad kon, maar nu lijken we toch tot bezinning te komen.


Er is nog geen enkele studie geweest die duidelijk de impact op de langere termijn heeft kunnen vaststellen van de blootstelling aan pesticiden, laat staan dat we weten wat de impact is van de synergie tussen al die verschillende pesticiden waarmee we geconfronteerd worden.


Allereerst komt dat omdat er een aanzienlijke tijd zit tussen de blootstelling aan de producten en het ontstaan van ziekten (4), zoals dat bij tabak en asbest ook het geval is. Daarnaast is het zo dat het vaststellen van deze effecten kostbaar is, en er is geen bedrijf dat er winst mee maakt. Er wordt bovendien nog steeds heel strategisch gelobbyd door de landbouw- en voedingsindustrie (5), een bekende strategische beweging die helaas nog altijd op volle toeren draait....


We moeten ons dus baseren op een groot aantal kortdurende studies waarmee we de langetermijneffecten proberen te voorspellen. Op die wijze gaat het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek ook te werk. Deze organisatie van de WHO is in actie gekomen na de talrijke ellendige situaties waarin veel landbouwers zijn beland. Het agentschap heeft een groot aantal herbiciden en insecticiden ingedeeld in de categorieën 'waarschijnlijk kankerverwekkend' (groep 2A) en 'mogelijk kankerverwekkend' (groep 2B). Deze stoffen worden in grote hoeveelheden gebruikt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten (6).


Hoe werken pesticiden in ons lichaam?

Een van de werkingsmechanismen waardoor de kankerverwekkende aard van pesticiden kan worden verklaard, is de rol die het speelt bij oxidatieve stress: pesticiden in ons lichaam zorgen voor een verhoogde aanmaak van reactieve zuurstofverbindingen (7). Deze verbindingen zijn in staat DNA van onze cellen te denatureren en kunnen bovendien het antioxidatieve systeem verminderen dat bijdraagt aan de neutralisering van de pesticiden (8). Deze onbalans zou eveneens bepaalde welbekende zwangerschapsproblemen veroorzaken (9), zoals embryonale sterfte, de vroegtijdige afbreking van de zwangerschap, overlijden van de foetus, misvormingen van de foetus, vroeggeboorte (een nog altijd toenemend verschijnsel), een te laag geboortegewicht (10-11), maar ook de ontwikkeling van kankers (12) en neurodegeneratieve aandoeningen (13).


En dat effect treft niet alleen landbouwers! Het doet zich ook voor wanneer de pesticiden in ons lichaam komen via ons voedsel. Ook dat is in verschillende studies aangetoond: er zijn zorgwekkende gehaltes gevonden van glyfosfaat (een nu nog door landbouwers veelvuldig gebruikte pesticide die in 2023 verboden zal zijn in Europa); ook zijn er bepaalde stofwisselingsproducten van glyfosfaat gevonden in de urine van mensen die overdag niet werken met dit product (14), zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Het is onderzoekers zelfs gelukt het pesticidengehalte tussen 1996 en 2016 te meten bij een honderdtal mensen. En wat bleek? Het gehalte was in 20 jaar zo'n 1200% gestegen (15) (van 0.024 μg/L tot 0.314 μg/L).


Onderzoek bij dieren heeft eveneens aangetoond dat een chronische blootstelling aan zeer lage hoeveelheden glyfosfaat kan leiden tot omvangrijke leverschade die onder andere de kans op het ontstaan van niet-alcoholische steatosis hepatitis verhoogt (NASH) (16). Toeval of niet, van deze ziekte zien we op dit moment een enorme toename bij de mens. We weten echter maar weinig over de effecten op de langere termijn van blootstelling via de huid, een verschijnsel dat vooral aanwonenden van vuilstortplaatsen treft. Maar ook hier vertoont het dossier een opvallende gelijkenis met asbest (17)


Uiteraard bestaat de kans dat de stoffen die nu in de categorie 'kankerverwekkend' vallen de komende jaren verboden zullen worden (dat zal waarschijnlijk het geval zijn bij glyfosfaat in Europa). Maar het is eveneens zeer aannemelijk dat de stoffen vervangen zullen worden door andere producten, waarvan de schadelijkheid opnieuw aangetoond zal moeten worden...


...Het klassieke traject dat een pesticide volgt, is helaas maar al te bekend:


 • Product A wordt op de markt gebracht.
 • Men verdenkt product A ervan een kankerverwekkend effect te hebben.
 • Product A verzamelt zich in de landbouwgrond, het water en allerlei levende organismen.
 • Decennia lang gaan voorbij voordat er voldoende onderzoeken zijn die de alarmbellen doen rinkelen.
 • Men krijgt tijdelijk toestemming product A te gebruiken, totdat het gebruik langzaam maar zeker verboden wordt.
 • Product A wordt opgevolgd door product B, dat vermoedelijk hetzelfde traject zal volgen.

Wat kunnen we doen om onszelf tegen pesticiden te beschermen?

Alles duidt erop dat we snel moeten handelen om een ecologische ramp of een crisis op het gebied van de gezondheid te voorkomen.


Het is tijd dat de maatschappij wakker wordt en moeilijke keuzes niet langer uit de weg gaat: de ware kracht tot verandering ligt namelijk niet bij de belangrijke spelers op dit gebied, maar bij ons. Het begint met de keuze voor biologische voeding, waardoor landbouwers een veetelers aangezet worden het schadelijke, giftige systeem te verlaten en over te stappen naar een duurzamere en gezondere productiemethode. Uiteraard is dit ook de manier bij uitstek om de inname van pesticiden zoveel mogelijk te beperken...


Ook op het individuele vlak is het hoog tijd dat we iets doen om de kansen te vergroten dat we ontsnappen aan kanker of aan andere, aan oxidatieve stress gerelateerde aandoeningen. Er bestaan hiervoor twee bij elkaar passende manieren die goed zijn gedocumenteerd: het vergroten van de hoeveelheid fruit en groente die we innemen (uiteraard van biologische oorsprong) en het gebruik van antioxidanten middels de inname van supplementen. .


In vitro- en in vivo-studies tonen aan dat voedingsstoffen met een antioxidatieve werking schade kunnen verminderen die is ontstaan door de reactieve zuurstofsoorten van pesticiden. Ze beschermen het lichaam wanneer de oxidatieve stress abnormaal hoog is (18). Deze situatie doet zich uiteraard voor wanneer men chronisch blootgesteld wordt aan pesticiden (19). Maar ze beschermen het lichaam ook bij chronische stress, slechte voeding en een slechte slaap. We hebben verschillende supplementen met antioxidanten op een rijtje gezet. Ze kwamen in onderzoeken naar het effect op oxidatieve stress door vervuiling in de omgeving als beste uit de bus:

 • Melanine uit thee (20) (oraal ingenomen gedurende 14 dagen)
 • Curcumine en quercetine (21) (oraal ingenomen gedurende 60 dagen)
 • Vitamine A, vitamine E en vitamine C (22-23) (oraal ingenomen gedurende 30 dagen)
 • Resveratrol (24) (opname onder de huid gedurende 5 dagen)
 • Flavonoïden (25) (in vitro studie gedurende 6 uur)

Bepaalde speciale formules, zoals AntiOxidant Synergy bevatten verschillende antioxidanten, naast andere natuurlijke bestanddelen die bekend staan om hun gunstige werking, zoals druivenpitextract en epigallocatechin gallaat uit groene thee. Ze zijn niet alleen bedoeld voor het bestrijden van de schadelijke effecten van pesticiden: ze beogen namelijk alle reactieve zuurstofsoorten te bestrijden die ontstaan door stress, vervuiling, tabaksrook, een slechte voeding, alcohol, UV-stralen van de zon, etc.


" De hoeveelheid pesticiden waaraan we worden blootgesteld neemt alsmaar toe en de meeste mensen zijn zich niet bewust van hetgeen ze binnenkrijgen met hun voedsel...", zo merkte Paul Mills onlangs op. Hij is een van de wetenschappers die het gehalte aan glyfosfaat in ons lichaam bestudeerde. Hij kan wat geruster zijn: u weet nu hoe het zit...

Referenties

 1. Bommelaer Olivier, « Le coût des pollutions agricoles », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 61-64. DOI : 10.3917/pour.213.0061. URL : https://www.cairn.info/revue-pour-2012-1-page-61.htm
 2. Schott Céline, Billen Gilles, « Agriculture et qualité des eaux dans le bassin de la Seine : une résistible dégradation ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 45-52. DOI : 10.3917/pour.213.0045. URL : https://www.cairn.info/revue-pour-2012-1-page-45.htm
 3. Veillerette François, « Pesticides chimiques : quels enjeux pour la gestion de l'eau ? », Pour, 2012/1 (N° 213), p. 75-82. DOI : 10.3917/pour.213.0075. URL : https://www.cairn.info/revue-pour-2012-1-page-75.htm
 4. Dominique Desbois, « Exposition aux pesticides : de l’insuffisance des statistiques de santé publique aux promesses des applications mobiles de santé », Terminal [En ligne], 120 | 2017, mis en ligne le 17 mai 2017, consulté le 22 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1657 ; DOI : 10.4000/terminal.1657
 5. Foucart, S. (2017). Ce que les « Monsanto Papers » révèlent du Roundup. Le Monde, 18 mars.
 6. Guyton, K.Z. et al. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology 16(5): 490-491.
 7. Wells, P.G., McCallum, G.P., Chen, C.S., Henderson, J.T., Lee, C.J., Perstin, J., Preston, T.J., Wiley, M.J., and Wong, A.W. Oxidative stress in developmental origins of disease: teratogenesis, neurodevelopmental deficits, and cancer. Toxicol. Sci. 2009; 108: 14–18
 8. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 9. Al-Gubory, KH Environmental pollutants and lifestyle factors induce oxidative stress and poor prenatal development. Reproductive BioMedicine Online (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.03.002
 10. Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B.J., Shaman, A., and Gupta, S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reprod. Biol. Endocrinol. 2012; 10: 49
 11. Al-Gubory, K.H. and Garrel, C. Antioxidative signalling pathways regulate the level of reactive oxygen species at the endometrial-extraembryonic membranes interface during early pregnancy. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2012; 44: 1511–1518
 12. Bassil K.L., Vakil C., Sanborn M., Cole D.C., Kaur J.S., Kerr K.J., 2007. Cancer health effects of pesticides, Canadian Family Physician 53.10, p. 1704-1711.
 13. Mostafalou S., Abdollahi M., 2013. Pesticides and Human Chronic Diseases : Evidences, Mechanisms, and Perspectives. Toxicology and Applied Pharmacology 268.2, p. 157-177.
 14. Niemann L, Sieke C, Pfeil R, Solecki R. A critical review of glyphosate findings in human urine samples and comparison with the exposure of operators and consumers.J Fur Verbraucherschutz Leb. 2015;10:3-10. https://link.springer.com /article/10.1007/s00003-014-0927-3. Accessed September 13, 2017.
 15. Mills PJ, Kania-Korwel I et al. Excretion of the Herbicide Glyphosate in Older Adults Between 1993 and 2016, JAMA October 24/31, 2017 Volume 318, Number 16
 16. Mesnage R, Renney G, Séralini GE, Ward M, Antoniou MN. Multiomics reveal nonalcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. Sci Rep. 2017;7:39328.
 17. « La stratégie criminelle des industriels de l’amiante », P. Herman et A. Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, juin 2000, pp. 20-21.
 18. Cutler RG, Mattson MP. Measuring oxidative stress and interpreting its relevance in humans. In: Cutler RG, Rodriguez H, editors. Oxidative Stress and Aging. River Edge, NJ, USA: World Scientific; 2003.
 19. Poljšak B., Fink R. The Protective Role of Antioxidants in the Defence against ROS/RNS-Mediated Environmental Pollution, Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 671539.
 20. Hung Y, Huang GS, Sava VM, Blagodarsky VA, Hong M. Protective effects of tea melanin against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced toxicity: antioxidant activity and aryl hydrocarbon receptor suppressive effect. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2006;29(11):2284–2291.
 21. Ciftci O, Ozdemir I, Tanyildizi S, Yildiz S, Oguzturk H. Antioxidative effects of curcumin, β-myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. Toxicology and Industrial Health. 2011;27(5):447–453.
 22. Murugesan P, Muthusamy T, Balasubramanian K, Arunakaran J. Studies on the protective role of vitamin C and E against polychlorinated biphenyl (Aroclor 1254)—induced oxidative damage in Leydig cells. Free Radical Research. 2005;39(11):1259–1272.
 23. Sridevi N, Venkataraman P, Senthilkumar K, Krishnamoorthy G, Arunakaran J. Oxidative stress modulates membrane bound ATPases in brain regions of PCB (Aroclor 1254) exposed rats: protective role of α-tocopherol. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2007;61(7):435–440.
 24. Ishida T, Takeda T, Koga T, et al. Attenuation of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin toxicity by resveratrol: a comparative study with different routes of administration. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2009;32(5):876–881.
 25. Ramadass P, Meerarani P, Toborek M, Robertson LW, Hennig B. Dietary flavonoids modulate PCB-induced oxidative stress, CYP1A1 induction, and AhR-DNA binding activity in vascular endothelial cells. Toxicological Sciences. 2003;76(1):212–219.
Voedingsstoffen bestellen die gerelateerd zijn aan dit artikel
Super Quercetin 500 mg

Een zuivere bron, een optimale concentratie en een veelzijdige werking.

www.supersmart.com
FlavoFight 250 mg

Flavobiotica voor de verbetering van de darmflora en de weerstand

www.supersmart.com
Ester C™ 600 mg

Een niet-zure vorm die vier keer beter geabsorbeerd wordt dan vitamine C.

www.supersmart.com
Resveratrol 20 mg

De meest doeltreffende en meest bestudeerde fytotherapeutische stof voor het behoud en de bescherming van uw gezondheid

www.supersmart.com
Ontdek ook
22-02-2017
Ga de strijd aan met chronische constipatie...
Lodewijk XIV, oftewel de Zonnekoning, had last van chronische obstipatie. De artsen die zich bezighielden met zijn gezondheid vroegen hem dagelijks "Comment allez-vous" (Hoe gaat...
Lees verder
22-07-2019
Een natuurlijk extract dat toxische effecten van...
Weet u hoe de oudste boom ter aarde heet? Dat is de Ginkgo biloba , een legendarische boom die zo sterk is dat hij in...
Lees verder
18-06-2018
De 10 groente- en fruitsoorten met de...
We schreven er al eerder over in ons dossier over pesticiden. De vergiftiging van onze planeet gaat in een gestaag tempo door. Om de inname...
Lees verder
Volg ons
Kies de gewenste taal
nlfrendeesitpt

Gratis

Dank u voor uw bezoek. Voor u vertrekt:

MELD U AAN VOOR
Club SuperSmart
En profiteer
van exclusieve voordelen:
 • Gratis: wekelijkse al uwwetenschappelijke publicaties van "Nutranews"
 • Exclusieve aanbiedingen voor clubleden
> Doorgaan